Thursday, March 22, 2012

သမဂၢေတြ ဖြဲ႔စည္းခြင့္

( ေမာင္ဝံသ )။
ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ကန္႔လန္႔ကာဖြင့္ခဲ့တဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ ႕ေခတ္သစ္ သမုိင္း ဟာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့သမိုင္းျဖစ္တယ္ဗ်။ သူ႔ကၽြန္မခံလိုတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈေတြ၊ဘုရားေက်ာင္းကန္ ပရဝုဏ္ မ်ားအတြင္း ဘယ္ သူမွ ဖိနပ္မစီးေရး၊ အဂၤလန္ႏုိင္ငံက ထုတ္လုပ္တင္သြင္းလာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမသံုးစြဲေရး၊ ၿဗိတိသွ် ဘုရင္ခံအစိုးရနဲ႔ မဆက္ဆံေရး (ဘူးအသင္း)လႈံ႔ေဆာင္တဲ့မ်ိဳးခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားမႈေတြရွိခဲ့ေပမဲ့၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕အညြန္႔အဖူး တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံမႈကို အထင္အရွားျမင္ ေတြ႔ခဲ့ၾကရတဲ့ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ကသာ ေခတ္သစ္ ျမန္မာ့သမုိင္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈအႀကီးဆံုး အျဖစ္အပ်က္၊ တနည္းေျပာရရင္ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို ညႊန္ျပလုိက္တဲ့ အခ်ိဳးအေကြ႕ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိ ျဖစ္တယ္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္လည္း “အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔” သတ္မွတ္ဖို႔ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ၾက တဲ့အခါ အျခားေန႔ရက္ေတြကိုေက်ာ္လႊား ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ထြက္ခြာလာၾကတဲ့ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္၁၀ရက္ေန႔ ကိုတညီတညြတ္တည္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္ဗ်။

မတရားတာငံု႔မခံတဲ့ စိတ္ဓာတ္
အဲဒီကစလို႔ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ တစသားတည္း တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ရွိလာခဲ့ၾကတာ ယေန႔ထိတုိင္ ျဖစ္တယ္ဗ်ာ။ ႐ႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႕နက္႐ႈိင္းၿပီး အသိရခက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဝန္းက်င္ အေနအထား အေပၚ မူတည္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာသမုိင္းကာလအခိုက္အတန္႔ေတြ မွာ ေက်ာင္းသား ေတြ ရဲ႕ရပ္တည္လႈပ္ရွား မႈ ေတြဟာလြန္ကၽြံတာအစြန္း ေရာက္တာေတြရွိခဲ့ေကာင္းရွိခဲ့ မွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္ လံုးရဲ႕ မတရားတာကို ငံု႔မခံႏုိင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ မိဘျပည္သူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း မျပဳႏုိင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ျမတ္ႏုိးတန္ဖိုးထားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြကေတာ့ သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္ ဘယ္ေတာ့မွ ဖံုးဖိေဖ်ာက္ဖ်က္ထားလို႔မရေအာင္ ထင္ထင္ရွားရွား ငြားငြားစြင့္စြင့္ တည္ရွိေန ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ဗ်။

ဒါေၾကာင့္လည္း “လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးကိုသူ႔ပခံုးေပၚ က်ေရာက္လာတဲ့ သမုိင္းေပးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ သလား၊ မထမ္းေဆာင္ဘူးလား ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ပဲတိုင္းတာရမယ္’ ဆိုတဲ့ စာေရးဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕ စကားအတိုင္း သမုိင္းေခတ္တိုင္းရဲ႕ေခၚသံကို ပထမဆံုးထူးသူေတြ ဟာ ေက်ာင္း သားေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ႐ႈျမင္ႏုိင္သူတိုင္း ျမင္ေတြ႕ ဝန္ခံၾကရ တာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်။

ေခတ္တိုင္းမွာေရွ႕တန္းက  
ကိုလိုနီလက္ေအာက္ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာအေရးပါတဲ့စာမ်က္ႏွာေတြကုိ သပိတ္လံုးလံုးနဲ႔ ေရးသား မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြဟာကၽြန္ေခတ္ကိုတစ္ဆစ္ခ်ိဳးပစ္ခဲ့တဲ့ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဖြဲ႕စည္းရာ      
ွာလည္း ေရွ႕ဆံုးတန္းကပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္ဗ်ာ။လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ ဟာ အေစာပိုင္းမွာဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လက္ ထဲသို႔ ေရာက္ရွိ သြာၿပီး ေက်ာင္း သားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ (ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ)သဘာဝက်စြာပဲ ေမွးမွိန္ေဖ်ာ့ေတာ့သြားခဲ့ရေပမဲ့့ျမန္မာ့ႏုိင္ ငံေရးေခတ္တစ္ေခတ္ေျပာင္းခဲ့တဲ့၁၉၆၂ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့အေရးအခင္း အဆက္ဆက္မွာ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြဟာေရွ႕တန္းကို ျပန္ထြက္လာခဲ့ၾကျပန္တယ္ဗ်။

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္းကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံဟာႏွစ္ငါးဆယ္ၾကာ ေလွ်ာက္ လွမ္းခဲ့တဲ့ လမ္းေပၚကေန ဂငယ္ေကြ႕ျပန္ေကြ႕ၿပီး ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္တယ္ဗ်။ ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ ဦးေခါင္းစတဲ့ အေျပာင္းအလဲ (Head-Start change) ျဖစ္တဲ့အျပင္ အဲဒီဦးေဆာင္ေျပာင္း လဲေနတဲ့သူ အားလံုးလိုလိုဟာ အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ ထိပ္တန္းအဖြဲ႕ဝင္ေတြ ျဖစ္ၾကတာမို႔ အစပိုင္းမွာ သံသ ယေတြ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိခဲ့ၾကေပမဲ့ အခုေနာက္ပိုင္းတစ္စတစ္စ တိုးတက္ျမင္ေတြ႕လာေနၾကရတဲ့ပကတိအရွိတရားေတြေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း အဲဒီသံသယေတြ တျဖည္း ျဖည္းခ်င္း လြင့္ျပယ္စျပဳလာေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ခံစားရတယ္ဗ်။

အလုပ္သမားသမဂၢေတြေပၚလာေတာ့မယ္
မၾကာေသးခင္ကတည္း အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ၿပီး အဲဒီဥပေဒ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ကစၿပီး အာဏာတည္ေၾကာင္းသမၼတရဲ႕ အမိန္႔လည္း ထြက္ေပၚလာတာေၾကာင့္ မၾကာခင္မွာ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ အလွ်ိဳလွ်ိဳ အၿပိဳင္းအ႐ုိင္း ထြက္ေပၚလာ လိမ့္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရ တယ္ ဗ်။ အဲဒီလိုပဲ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဗဟိုဦးစီးစနစ္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိလာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံ
ဟာလည္း မၾကာခင္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့အဖြဲ႕ အစည္း ျဖစ္လာေတာ့ မယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြ ၾကားေနရတယ္ဗ်။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ စာေပနဲ႔ စာနယ္ဇင္းေလာက မွာလည္း လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိမယ့္ သမဂၢေတြ မၾကာခင္ ေပၚထြက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္ဗ်။

ဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွာတက္ၾကြထက္သန္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး ေဒသ ဆုိင္ ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြဖြဲ႕စည္း ေနၾကၿပီဆိုတဲ့ သတင္းေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၾကားလာေနရတယ္ဗ်။

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား
တကယ္ေတာ့ လြတ္လပ္အမွီအခုိကင္းတဲ့ သမဂၢေတြဆိုတာလူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ထဲမွာ ပါဝင္တယ္ဗ်။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ကလည္း လူထုဆႏၵကိုအေလးထား တဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္တာမို႔ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ လြတ္လပ္တက္ၾကြစြာ ရွင္သန္လႈပ္ရွားခြင့္ မရွိ တဲ့ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ကို ဒီမုိကေရစီလို႔ မေခၚႏုိင္သလို ဒီမုိကေရစီစနစ္ မရွိဘဲလူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းေတြ လည္း လြတ္လပ္တက္ၾကြစြာ ရွင္သန္ႏုိင္ျခင္း၊ မရွိဘူးဗ်။ ဒါေၾကာင့္ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကို ဦးတည္ေလွ်ာက္ လွမ္းမယ္ဆိုရင္ဦးေဆာင္သူေတြဟာသမဂၢ၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းစတဲ့ လူထုအေျချပဳ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းေတြ ကို ရွင္သန္ခြင့္ျပဳ႐ုံသာမက တက္ႏုိင္သမွ် အားေပးကူညီရမွာျဖစ္တယ္ဗ်။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအတြက္ သရဲတေစၦ သို႔မဟုတ္ မစင္ဘင္ပုတ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဗ်ာ။ ေက်ာင္းသားသမဂၢဆိုတာ အားအားရွိ ဆူခ်င္ပူခ်င္ျပႆနာ ရွာခ်င္တဲ့ လူ႔အမႈိက္သ႐ုိက္ကေလးေတြ စုေဝးရာေနရာအျဖစ္ ယခင္အုပ္စိုးသူေတြက ျမင္ခဲ့ၾကတယ္ဗ်ာ။

ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔လို ေခတ္ေျပာင္းသြားခ်ိန္မွာေတာ့ အဲဒီအေတြးအေခၚကို အမိႈက္ပံုထဲ ပစ္ထည့္လုိက္ၾကေတာ့ မွာ ျဖစ္တယ္ဗ်။ ဒီအေျခအေနမွာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ မသိလိုက္ဘာသာေနမလား၊ ကူညီပ့ံပိုးမလားဆိုတဲ့ လမ္းႏွစ္လမ္းအနက္ လမ္းတစ္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၾကရဖြယ္ ရွိတယ္ဗ်ာ။

(မတ္၁၉ ထုတ္ The Messenger အတြဲ (၂) အမွတ္ (၄၄) မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

No comments: