Sunday, May 20, 2012

အေရးေပၚသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

တနလၤာေန႕၊ ေမလ ၂၁၊ ၂၀၁၂

မႏၲေလးၿမိဳ႕၂၄နာရီလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးဆႏၵျပမႈ၊အေရးေပၚသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား စုစည္းတင္ျပမႈ...

အေရးေပၚ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ လူထုႏွစ္သိမ့္ပြဲတြင္ မႏၱေလးတုိင္းလွ်ပ္စစ္ အႀကီးအကဲ ေဒၚေအးမင္း မွ မုိင္းခဲြခံရသည့္ တာ၀ါတုိင္ ဓါတ္ပုံကုိ ျပသစဥ္


မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ညေန ၇ နာရီအခ်ိန္မွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့ရာ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ အေရးေပၚသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေခၚယူၿပီး လူထုအားႏွစ္သိမ့္ခဲ့ရသည္။

အေရးေပၚသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္အေျခအေနမ်ားကိုတုိင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ၾကဴႏွင့္ တုိင္း လွ်ပ္စစ္အႀကီးအကဲေဒၚေအးမင္းတုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသို႔ သတင္းသမား ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေရႊလီဓာတ္အားလုိင္းမွ တာ၀ါတုိင္တစ္ခုမိုင္းထိပ်က္စီးသြားေသာေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရရွိေနေသာ လွ်ပ္စစ္မီးခြဲတမ္းေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္ေပးေနသည္ထက္ မီးအားေလ်ာ့နည္း၍ အလွည့္က်ေပးေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွေျပာသည္။ ဓာတ္အားနည္းခ်ိန္တြင္ စုၿပဳံသုံး စြဲေသာ အေျခအေနေၾကာင့္အလုိအေလ်ာက္မီးျဖတ္စနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခဏ ခဏျပတ္ေတာက္ ေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟုလည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႊလီဓာတ္အားေပးလုိင္းမွမုိင္းထိလုိ႔ပ်က္စီးသြားေသာတာ၀ါတုိင္အားအနည္းဆုံး၁၀ရန္ျဖင့္ၿပီး စီးေအာင္ျပန္ လည္ျပဳျပင္သြားမည္လုိ႔လည္းမန္းတုိင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ၾကဴ က ေျပာ ပါတယ္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အေရးေပၚျဖစ္ေပၚေနေသာလွ်ပ္စစ္မီးအေျခအေနအရ ေနျပည္ေတာ္မွမွာယူထားေသာ မီးစက္မ်ား နက္ျဖန္တြင္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္ရွိၿပီးသားမ်ားႏွင့္ေပါင္းပါက စုစုေပါင္း မီးစက္ ၁၀ လုံးျဖင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕လွ်ပ္စစ္မီးအေျခအေနကို ပ့ံပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း မီးစက္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ၅၀၀ ေကဗီတစ္လုံးသာပါရွိၿပီး၊ ၂၀၀ ေကဗီ၊ ၁၀၀ ေကဗီႏွင့္ ၅၀ ေကဗီမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္မႈအမ်ားဆုံးေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္သာပ့ံပိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏လက္ရွိ လွ်ပ္ စစ္ေပးႏိုင္မည့္ပမာဏထက္ပိုေသာ (အုပ္စုသုံးစုတစ္လွည့္စီစနစ္ျဖင့္ ၆ နာရီမီးလာ၊ ၁၂ နာရီမီးပ်က္ အေျခအေနထက္) အေနအထားမ်ိဳး ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈအေျခအေနေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အေျခအေနအား ရွင္းျပျခင္းႏွင့္ ေခၚယူႏွစ္သိမ့္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈအေျခအေနမွာ ပုံမွန္ဆက္လက္ မီးပ်က္ ေန မည္ျဖစ္ၿပီး၊ မုိးနတ္မင္းႀကီး မစေသာအခ်ိန္အခါ မုိးမ်ားမ်ားရြာကာလေရာက္မွသာ ၆ နာရီမီးလာ၊ ၁၂ နာရီမီး ပ်က္အေျခအေနမွ လြတ္ကင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာေဒသအစုိးရ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအရ သိလုိက္ရပါေၾကာင္း မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား၊ ဆက္လက္ရရွိေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ဆႏၵျပသူမ်ား အေနျဖင့္ နက္ျဖန္ညတြင္ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ရုံးေရွ႕တြင္ ဆက္လက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ နက္ျဖန္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိမည္ဆုိေသာ မီးစက္ ၁၀ လုံးအင္အားမွာ နား လည္ သူမ်ားအဆုိအရ ဟုိတယ္အလတ္စားတစ္လုံးစာပင္မရွိသည့္အတြက္ မန္းသူ/မန္းသား မ်ား အေနျဖင့္ လွ်ပ္ စစ္မီးကို ထူးၿပီးေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည္မဟုုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့သူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕မွ တစ္စုံတရာအေရးယူသြားမည္မဟုတ္ပဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ား အား ေလး စားေသာ အားျဖင့္ လူထုအားႏွစ္သိမ့္ရန္အတြက္ အေရးေပၚ သတင္းစာရွင္းလင္းေခၚယူ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒ သႀကီးအစုိးရတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

“ ဆႏၵျပတာေတြ ျမင္ရ ၾကားရေတာ့ မ်က္ရည္ေတာင္၀ဲတယ္။ တကယ္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေပးစရာမရွိလုိ႔ကို မေပးႏိုင္တာပါ။ မုိးမ်ားမ်ားရြာဖုိ႔ မုိးနတ္မင္းႀကီးကိုသာ တုိင္တည္ၾကပါေတာ့လုိ႔သာ ေျပာခ်င္ပါတယ္” (ေဒၚေအးမင္း - တုိင္းလွ်ပ္စစ္အႀကီးအကဲ)

တုိင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရုံးတြင္ ၂၄ နာရီအေရးေပၚဖုန္းလုိင္းတပ္ဆင္ထားၿပီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိလုိသည္မ်ားရွိပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၂ - ၃၉၃၃၀/၇၂၆၁၇ မ်ားသို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး၊ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္း၊ မီတာတပ္ဆင္အသုံးျပဳျခင္း၊ ဓာတ္ အားသုံးစြဲျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းမ်ား မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳေနသည္ကိုေတြ႕ရွိပါကလည္း ဆက္သြယ္ တုိင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း   ေၾကျငာထားပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ညျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမွ အေရးေပၚသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ လူထုႏွစ္သိမ့္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမွာ ဒီမုိကေရစီအစိုးရေခတ္ တြင္ ျပည္သူ ကိုအေလးထားေၾကာင္း ျပသရာေရာက္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး (သို႔) လွ်ပ္စစ္မီးပုံမွန္ရရွိေရးဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံတြင္းထြက္ရွိေနေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အားျပည္ပသုိ႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအားေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အျခား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိႏိုင္ေသာစနစ္မ်ားႀကံဆံျခင္းတုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအဆင့္မွ ဦးစားေပးစဥ္းစားရမည့္ကိစၥ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာ င္စုလွ်ပ္ စစ္၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားပုိ လွ်ံ၍ ႏိုင္ငံျခားကိုေရာင္းစားေနရတယ္ဆုိတဲ့စကားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွ မေက်မနပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးအားဖယ္ရွားျခင္း (သုိ႔) အေရးႀကီးေသာ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္သင့္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး မွာ ႏိုင္ ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပည္ သူ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ေလးေလးစားစား တင္ျပေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။

Aung Shin

No comments: