Sunday, May 27, 2012

ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ.မွနိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ထံသို.အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ဥကၠဌ
ၿပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ..(ေနၿပည္ေတာ္)
အေၾကာင္းအရာ။ ။ၿမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားတပ္ဦး (ABSDF) ေၿမာက္ပိုင္းမွ စစ္ေရးတာဝန္ခံ သံေခ်ာင္း(ခ)ၿမင့္စိုး၏ကိစၥရပ္

ေလးစားအပ္ပါေသာၿပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌနိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၾကီး   ဦးသိန္းစိန္ ခင္ဗ်ား။
ကြ်န္ေနာ္တို.ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ.မွေလးစားစြာအစီရင္ခံတင္ၿပအပ္ပါသည္။
၁။အနာဂတ္ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးတြင္ေအာက္ေၿခၿပည္သူမ်ားအဆင့္ထိဒီမိုကေရစီစံမ်ားႏွင့္လူ.အခြင့္အေရး စံမ်ာ ့ျပန္ ့ ႏွံ ့ရန္ႏွင့္အဆင့္လိုက္ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို NGO အဖြဲ.ပံုသဏၭန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီးမႏၱေလးၿမိဳ.တြင္ ABSDF(NB) ႏွင့္အၿခားအဖြဲ.အသီးသီးမွအလင္းဝင္ေရာက္လာ
ေသာေက်ာင္း သားမ်ားႏွင့္မႏ ၱေလးေဒသခံေက်ာင္းသားအခ်ိဳ.ပူးေပါင္း၍ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္း မ်ား အမည္ၿဖင့္အဖြဲ. ဖြဲ.စည္းရန္ကြ်န္ေတာ္တို.ၿပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။
၂။အဖြဲ.တြင္ABSDFေၿမာက္ပိုင္းၿပန္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားပါဝင္ေနသည့္အားေလွ်ာ္စြာ ABSDF ေၿမာက္ ပိုင္းလူသတ္ပြဲအတြင္းေသဆံုးခဲ့ရသူတို.၏မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္မၿပတ္ေတာက္ ဘဲ ေၿမာက္ပိုင္း ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္မွဳ.မ်ားတြင္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ခံစားခဲ့ရသူမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။
၃။၎ဖမ္းဆီးသတ္ၿဖတ္မွဳအတြင္းအသတ္ၿဖတ္ခံရသူ ၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးၿပီးလူမဆန္စြာညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံရသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ တို.ရွိရာ မႏ ၱေလးမွ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ကိုခ်ိဳၾကီး တို.အပါအဝင္ ၁၅ ဦးကို ၁၉၉၂ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁၂ ရက္ေန. ၿပည္ေထာင္စုေန.တြင္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ တၿပိဳင္နက္ သတ္ၿဖတ္ၿခင္း ခံခဲ့ရ ပါသည္။
၄။၎ဖမ္းဆီးသတ္ၿဖတ္ခဲ့မွဳမ်ားကိုဦးေဆာင္က်ဳးလြန္ခဲ့သူမ်ားအတြင္းမွွတဦးမွာယၡဳသာယာဝတီ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ေသဒဏ္က်ခံေနရာမွ လြတ္ၿငီမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္.အရ တသက္တကြ်န္းၿပစ္ ဒဏ္ေၿပာင္း လဲက်ခံေနရေသာထိုစဥ္က္ ABSDF ေၿမာက္ပိုင္း၏စစ္ေရးတာဝန္ခံ သံေခ်ာင္း (ေခၚ)ၿမင့္စိုး နမၼား ၿဖစ္ပါသည္။
၅။သံေခ်ာင္းသည္လူအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ၿဖတ္ေသာရာဇဝတ္မွဳမ်ားကိုက်ဳးလြန္ၿပီးေနာက္ ဦးရြတ္ စစ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ (RCSS-SSA) အဖြဲ.သို.ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားႏွင့္တကြ ရာဇဝတ္မွဳမ်ား မွအကာ အကြယ္ရရွိရန္ဝင္ေရာက္ခိုလံွဳခဲ့ပါသည္။ SSA အဖြဲ.တြင္မူ သူ၏မူရင္းနာမည္ကိုေဖ်ာက္ၿပီး စပ္ခြန္ေက်ာ္ ဟူေသာနာမည္ၿဖင့္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
၆။ယၡဳအခါ SSA ႏွင့္ၿငီမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးၿပီးခ်ိန္တြင္ SSA လူၾကီးမ်ားက သံေခ်ာင္း(ခ)ၿမင့္စိုး၏  

သမိုင္းေၾကာင္းအမွန္ကိုမသိဘဲအက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားရွိလာနိုင္သည္။
ရ။ထိုကဲ့သို. သံေခ်ာင္း(ခ)ၿမင့္စိုးအားရာဇဝတ္သားမွန္းမသိပါဘဲႏွင့္လြတ္ၿငီမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတာင္းဆိုမွဳ 

မ်ားေၾကာင့္နိင္ငံေတာ္မွလြတ္ၿငီမ္းခ်မ္သာခြင့္ေပးခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ေသေၾကခဲ့ရသူမိသားစုဝင္မ်ား၊ကိုယ္ တုိင္ ကိုယ္က်ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသူမ်ား၎ေနာက္တရားမွ်တမွဳကိုလိုလား၍ဤသူမ်ားအေပၚဂရုဏာ သက္ေနေသာရဟန္းရွင္လူၿပည္သူတရပ္လံုး၏စိတ္အတြင္းယူၾကံဳးမရၿဖစ္ၿပီးေၾကကြဲခံစားရမည္မွာ အမွန္ ပင္ၿဖစ္ ပါသည္။
၈။၎အၿပင္၂၁ရာစုဆန္းစတြင္ၿမန္မာၿပည္တြင္းမွေက်ာင္းသားထုအတြင္းအခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲကာ သတ္ၿဖတ္ ခဲ့မွဳၾကီးကိုအေနာက္နိုင္ငံအစိုးရမ်ား၊ကမၻာ.မီဒီယာမ်ားမွလည္းစိတ္ဝင္တစားရွိေနၾကရာ သံေခ်ာင္း(ခ)ၿမင့္စိုး ကို လြတ္ၿငီမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးလိုက္ပါလွ်င္ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္အတူနိုင္ငံေတာ္၏ပံုရိပ္၊ၿငီမ္း ခ်မ္းေရး ရယူထားေသာ SSA အဖြဲ.၏ပံုရိပ္မ်ားကိုလည္းထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။
၉။၎အၿပင္ကြ်န္ေတာ္တို.အဖြဲ.သည္၎ရာဇဝတ္မွဳ.မ်ားကိုတရားစြဲဆိုနိုင္ရန္ၿပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီၿဖစ္၍၎၊နိုင္ငံတကာေရာက္အမွန္တရားလိုလားေသာၿမန္မာလူငယ္မ်ားကလည္း ICC နိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ မွဳခံုရံုး တြင္တရားစြဲဆိုနိုင္ရန္ၿပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီၿဖစ္၍၎ ထင္ရွားေသာရာဇဝတ္သားေခါင္းေဆာင္တဦးကိုလြတ္ၿငီမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္မွာမသင့္ေလွ်ာ္ဟုကြ်န္ေတာ္တို.ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ.မွ အေလးအနက္ယံုၾကည္ပါသည္။
၁၀။တရားစြဲဆိုရာတြင္အသတ္ခံခဲ့ရသူမ်ား၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်အႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေသာကာယကံရွင္မ်ားမွလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားမွကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးအၿဖစ္မွန္ေဖာ္ ထုတ္ေရး အတြက္အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ သို.ၿဖစ္ပါ၍ သံေခ်ာင္း(ခ)ၿမင့္စိုး ႏွင့္တကြ ၎ ရာဇဝတ္မွဳၾကီးတြင္ပါဝင္ပက္သက္က်ဳးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားကိုရဟန္းရွင္လူၿပည္သူအားလံုး၏ ဆႏၵႏွင့္ အညီ၎ တို.က်ဳးလြန္ခဲ့ေသာရာဇဝတ္မွဳမ်ားအတြက္ ၿမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ဥပေဒေၾကာင္းအရတရားစြဲ ဆိုနိုင္ေရး အတြက္နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးအေနႏွင့္ကူညီေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားၿပဳလုပ္ေပးပါရန္အေလးအနက္ေတာင္းခံ တင္ၿပ အပ္ပါသည္။
ညီညီ (၉/မရမ (နိုင္) ၀၂၆၆၉၇ )
ၿပင္ပဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ
ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ.
မႏ ၱေလး
ဖံုး--၀၉-၇၃၅၀၅၉၉၄

kyaw gyi ab facebook


No comments: