Saturday, April 21, 2012

“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ

“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ
တူေမာင္ညိဳ။ ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၂
           “ေလးစားလုိက္နာ” လို႔ ျပင္မေပးရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ မဝင္ေသးဘူးဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အတည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ 
           “ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေလး” ကို ကပ္ေနတယ္၊ ရမယ္ရွာေနတယ္ တဲ့။
“ဘာမဟုတ္တဲ့ကားေလး၊စကားစုေလး”ကုိဘာေၾကာင့္လြယ္လြယ္ကူကူ၊ၾကည္ၾကည္သာသာ၊ ျပင္ မေပးခ်င္ရတာလဲ/ ဘာေၾကာင့္ျပင္မေပးႏုိင္ရတာလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကိုဘယ္လုိေျဖၾက မလဲ။
 ပုဒ္မ။  ၆ (စ)  “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး “ဦးေဆာင္မႈ” အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္”
အထက္ပါစာပုိဒ္ထဲက “ဦးေဆာင္မႈ” ဆိုတဲ့စကားလံုး က ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး လား။ အဲဒီ စကားလံုးျပင္ေပးပါလို႔ေတာင္းဆိုလာရင္အဆိုျပဳလာရင္ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးပဲဆိုၿပီးအလြယ္္တ ကူျပင္ေပးႏုိင္ပ့ါမလား။ 
“ႏုိင္ငံေရးအေရးအက်ဥ္းသား”၊“ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူ” ဆုိတာေတြကုိ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရက လက္မခံတာ ဟာ ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြမို႔လား။
စကားကပ္ၿပီးသက္သက္မဲ့ျငင္းခုန္ေနတာလား။
မတူတာေတြဆိုၿပီး ေဘးဖယ္ထားရ မွာလား။ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ယခုကိစၥသည္စကားလံုးသက္သက္ကိုအျငင္းပြားေနျခင္းမဟုတ္ ပါ။အဲဒီစကားလံုးကေဖၚျပေနတဲ့ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကိုေျပာေနၾကရတာျဖစ္ ပါတယ္။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလေဟာေျပာခ်က္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ NLDပါတီရဲ႕ထိပ္တန္းတာဝန္၃ရပ္(တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးနဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး)နဲ႔ထဲထဲဝင္ဝင္ဆက္ႏြယ္ ပတ္သတ္ေနတဲ့ကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။
------------------------------------------------------------------------------------------ 
“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္” ဆုိတဲ့စကားရပ္ထဲက “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ” ဆုိ တဲ့   စကားလံုးနဲ႔စကားရပ္က ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးကို ကပ္သီးကပ္သပ္အပိုထည့္ထားတာလား။
ဥပေဒဆိုတာကိုလူေတြကစကားလံုးေတြစကားစုေတြကို သဒၵါသတ္ပံုနည္းက်စြာနဲ႔ေရးသား ထားတာ ပဲ။လူေတြေရးထားတာကိုလူေတြကျပင္ေပးဖို႔ျဖည့္စြက္ဖို႔ေတာင္းဆိုတာဟာဘာမွျပႆနာမရွိပါ ဘူး။   ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္တယ္ဆုိတာ စကားလံုးကို မသံုးဘဲ၊ အမူ အယာနဲ႔ျငင္းခုန္ၾကရမွာလား။
က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးတာက ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ သေဘာထားရွိ/မရွိ ဆိုတဲ့ အခ်က္က ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္။
အဓိကေတာ့ Political will ရွိ/မရွိ ဆုိတဲ့အခ်က္က အခရာက်ပါ။ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။
အဆံုးအျဖတ္ကျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္+အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)ထဲမွာအမ်ား စုျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP) က လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္ လိႈင္ ရဲ႕ (၁၆၆)ဦးေသာ စစ္သားအမတ္ေတြ အေပၚမွာ မူတည္ ေနပါတယ္။ သူတုိ႔တေတြ မွာ ျပင္ ဆင္ေပးလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔သေဘာထားမရွိ ရင္ ျပင္ဆင္ေပးေရးေတာင္း ဆိုခ်က္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္မလာ ႏုိင္ပါဘူး။ 
ေဒါက္တာေအးေမာင္(RNDP-ပါတီဥကၠ႒)ကဲ့သုိ႔ “ျပင္ဆင္ေပးဖို႔က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ရွိ တယ္” ဆုိတဲ့ ဆႏၵသေဘာ ထားမွန္သူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနမယ္ဆုိ ရင္ ျပင္ဆင္ေရး ဟာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္လာႏုိင္ၿပီး၊ ဦးသန္းေမာင္ (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္ မ်ားေလ့ လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္)ကဲ့သို႔“ဘာမဟုတ္တဲ့အျငင္းပြားမႈ”လို႔ၾကည့္ျမင္ၿပီးေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားရွိသူေတြသာအမ်ားစုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ျပင္ဆင္ေရးဟာလက္ေတြ ႔ျဖစ္ေျမာက္ မလာႏုိင္ပါဘူး။
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  (NLD)ပါတီကို ဝန္းရံၾကမယ္ဆုိတဲ့ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအင္ အားစုေတြရဲ႕အသံသိပ္ မၾကားရတာလည္း ထူးျခားတယ္။
ယခုကိစၥသည္ စကားလံုးသက္သက္ကို အျငင္းပြားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဲဒီစကားလံုး ကေဖၚျပေန တဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေျပာ ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလေဟာေျပာခ်က္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ NLDပါတီရဲ႕ထိပ္တန္းတာဝန္၃ရပ္(တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး )နဲ႔ထဲထဲဝင္ဝင္ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သတ္ေန တဲ့ကိစၥ လည္းျဖစ္ ပါတယ္။ အခုေနာက္ထပ္ေျခလွမ္း ကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ထံ (NLD) ပါတီ က စာေရးတင္ျပမယ္လို႔ဆိုပါ တယ္။
ျဖစ္စဥ္ေတြကိုအခုလိုစီၿပီး ၾကည့္ေတာ့ –
၁၁ ဧၿပီမွာ (NLD) ဥကၠ႒ ၊ ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႔ပါတယ္။
သတိျပဳမိတ့ဲအခ်က္က ပထမတစ္ႀကိမ္(၁၉ ၾသဂုတ္၂၀၁၁) ေတြ႔ဆံုစဥ္ကလုိ ဥကၠ႒နဲ႔ သမၼ တ ေတြ႔ဆံုတဲ့သတင္းဓါတ္ပံုနဲ႔သတင္း လည္း အစိုးရသတင္းစာေတြမွာေဖၚျပတာမေတြ႔မိပါဘူး။
၁၄ဧၿပီမွာ (NLD) ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားၿပီး သမၼတ ထံ “အႀကံျပဳ စာ ” တင္ပါတယ္။
၁၉ဧၿပီမွာေနျပည္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးကဖိတ္လို႔ဆိုၿပီးဦးဉာဏ္ဝင္းေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။  ေနျပည္ေတာ္
ခံုရံုးက လက္ခ်ာ ရုိက္လႊတ္လုိက္တဲ့ပံုပါပဲ။
၂၃ ဧၿပီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဦးဉာဏ္ဝင္း အခုလိုရင္ဖြင့္ပါတယ္။
“ — သေဘာမတူတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ သေဘာမတူတဲ့အခ်က္ေတြကို ေၿပာပါလားဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကအမွဳတစ္ခုၾကားနာေနတာမဟုတ္ဘူး။အမႈတစ္ခုဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေရွ႕ေနပါ။ ေလွ်ာက္ လဲခ်က္ကို ဆယ္ခါမက ေပးႏုိင္တယ္။ ေပးတတ္တယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။
ျဖစ္စဥ္အေပၚ အၾကမ္းဖ်င္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ သမၼတထံအႀကံျပဳစာတင္တယ္။ သမၼတ မတတ္ႏုိင္ ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ ေပၚလြင္ပါ တယ္။
သမၼတက “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”ေပးႏုိင္တဲ့သမၼတမဟုတ္ဘူး။ “လႊတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္” ေလာက္ သာေပးႏုိင္တဲ့ သမၼတျဖစ္ ပါတယ္။ အခုကိစၥက ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာခံုရံုးနဲ႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တုိ႔က အေရးပိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
ခံုရံုးကေခၚလို႔သြားရတယ္၊ခံုရံုးက“ရွင္းျပ”(လက္ခ်ာေပး) တာေတြနားေထာင္ခဲ့တယ္။ ရွင္းျပခ်က္ေတြ ထဲမွာသေဘာမတူတာ ေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ထံ(NLD)ပါတီက စာေရးတင္ျပတာျဖစ္ ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳး သား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရုံးက ေခၚၿပီး ရွင္းျပသလို “ရွင္းျပ” (လက္ ခ်ာထပ္ေပး) ေနရင္ (NLD)ပါတီ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။
ၫြန္း
-       (ဧၿပီ ၁၁ မွ ၂၁ အထိ )ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာသတင္းမ်ား
-      Photo from : Time – Picurte of Thein Sein from Time’s The 100 Most Influential People in the World
မိုးမခ မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments: