Saturday, April 28, 2012

ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး ေပၚေပါက္လာပံုနွင့္ က်မ၏ အေစာပုိင္းကာလ ဒိုင္ယာယီ (အပိုင္း ၂) ရိုဘီနာ

by Yeyint Kyaw on Friday, 17 February 2012 at 11:13 ·
ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ ဦး(မကဒတ) ေသေဘာဘုိး စခန္းတြင္ က်မေတြ ့ၾကံဳခဲ့ရေသာ မွတ္တမ္းဒုိင္ယာယီ ပထမပုိင္းကုိေဖာ္ျပ ျပီး ၊ ယခု ဒုတိယပုိင္း အေတြ ့အၾကံဳမ်ားကုိ ဆက္လက္ေ၀ငွလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ရာတြင္ က်မေရးသားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ (မကဒတ) ေက်ာင္းသား စခန္းတြင္ ရွိစဥ္ အညတရ ရဲေမတဦး ၏ ေန႔စဥ္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ အျဖစ္မ်ားကုိ ေရးသားျခင္းသာျဖစ္ျပီး ၊ သမုိင္းဟု ေျပာ၍ေတာ့ မရပါ ၊ ရဲေမတဦး၏ ကုိယ္ေတြ ့ မွတ္တမ္းသာျဖစ္ပါသည္ ။
ေက်ာင္းသားမ်ားထြက္လာခါစအခ်ိန္က ၊ ကြန္ပ်ဴတာေခတ္မဟုတ္၊ လက္နိွပ္စက္၊စာကူးစက္လည္း မ၀ယ္နုိင္၊ ကင္မရာပင္ ရွါးရွါးပါးပါး အခ်ိန္အခါျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကုိ လက္ေရးမူ ျဖစ္သာေရးခဲ့ၾကရသည္။ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္း မ်ားကုိအစပိုင္းတြင္ မည္သူမ်ွ ထိမ္းသိမ္းနုိင္ျခင္း မရိွခဲ့ေပ၊ သုိ႔ရာတြင္ (မကဒတ) ဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ ့စည္း ျပီးခ်ိန္မွစ၍ ၊ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္အဖြဲ ့က ၊ မွတ္တမ္းမ်ားတင္ထားၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။

၁၉၈၈ ခု နုိ၀င္ဘာလ ၁ -ရက္ေန ့တြင္၊ ေက်ာင္းသားစခန္း ၁၃ -ခုအတြက္ ကရင္အမ်ိဳးသား နယ္ေျမ ၀မ္းခ စခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ညီလာခံကုိ က်င္းပျပီး(မကဒတ) အမည္သည္ ၊နုိ၀င္ဘာလ ၅ -ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ျဖစ္သြားျပီးေနာက္၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးမွ က်မတုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္၊ စခန္းေနရာမ်ား ခ်မွတ္ေပးလုိက္ၾကသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား စခန္းတြင္းသုိ ့မ၀င္မွီ ယာယီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီေလးကုိလည္း၊ ဖြဲ ့စည္းခဲ့သည္။

ထုိအခိ်န္က နယ္စပ္သုိ ့ေရာက္ရွိလာေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ၊ ပထမဦးဆံုး ေရာက္ ရွိလာေသာ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ သည္ ထင္ရွား၍ နံမည္ရေနသူ တဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ေခါင္းေဆာင္မွု နွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက တေသြမတိမ္း လက္ ခံေနေသာ အခ်ိန္လည္းုျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက သူအား ေက်ာင္းသားအားလံုး၏ ေခါင္းေဆာင္ တဦး အျဖစ္တင္ရန္ အသင့္ ရွိေနၾကသည္။ ကုိမုိးသီးဇြန္ မွာ အျပင္သုိ ့ထြက္မလာေသး၊ ျမန္မာျပည္ အတြင္း ၌ပင္လွုပ္ရွါးေနရေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။

သုိေသာ္ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္မွာလည္း ၊ ခရီးမ်ားအဆက္မျပတ္ထြက္ရျပီး၊ အလုပ္ရွဳတ္ေန ရေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ေသေဘာဘုိးေဈ း တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ လာေရာက္ေတြ ့ဆံုျပီး ခရီးျပန္ ထြက္ သြားရာ၊ အခ်ိန္မွီျပန္ေရာက္မလာနုိင္ခဲ့ပါ။ထုိ ့ေၾကာင့္ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ
ေရြးခ်ယ္ေသာအခါတြင္ ကုိလွေအာင္ ( ရန္ကုန္လုပ္သားမ်ားေကာလိပ္ စိတၱေဗဒ ဌာနမွဆရာ)အား စခန္း၏ အတြင္းေရးမွုးအျဖစ္ေရြွးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

ကုိလွေအာင္အား အတြင္းေရးမွူးအျဖစ္ ေရြွးခ်ယ္ျပီး ၂ ရက္အတြင္း ၊ စစ္တပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြင္း ေရာေနွာလြတ္ထား သူမ်ား၏ စည္းရံုးမွုနွင့္ ျမန္မာျပည္သုိ ့ အလင္းျပန္၀င္ သြားေၾကာင္း ၾကားသိ ခဲ့ရသည္။ သူနွင့္အတူ ေသေဘာဘုိးစခန္း၏ ပထမဆံုး မွတ္တမ္းနွင့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားလည္းပါ သြားခဲ့ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခု နုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စခန္းေကာ္မတီ အသစ္ကုိ ျပန္လည္ေရြွးခ်ယ္ခဲ့ရသည္၊ ထုိအေတာအတြင္းမွာပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး စုေပါင္း၍ ေတာရိုင္းမ်ားကုိရွငး္ ကာ ေနစရာ တဲအိမ္ မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ေဆာက္လုပ္ၾကရသည္၊၀ါးခုတ္ ၊သစ္ခုတ္ ၊ သက္ကယ္ရိက္၊ ထမ္း သယ္ အလုပ္မ်ားသည္၊ က်မတို ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ၊အေတာ္ ပင္ပန္းဆင္းရဲခဲ့ၾကသည္၊ သက္ကယ္ပင္တပင္စီအား ဒါးျဖင့္ ခုတ္ရင္း၊ ေသြးမ်ားနီရဲေနသည့္ က်မလက္အား ၾကည့္၍ မ်က္ရည္က်ခဲ့ရသည္၊ က်မကဲ့ သုိ ့ပင္ ေခါင္း နွင့္တုိင္ေဆာင့္ကာငုိေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိလည္းေတြ ့ေနရသည္။

ေသေဘာဘုိးစခန္းသည္ ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ားသည့္အတြက္ တပ္ရင္း ၃ -ရင္းထားရသည္ ၊ တပ္ရင္း  ၂၀၄ ၊ ၂၀၅ ၊ ၂၀၆  တုိ ့ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ နယ္ေျမအေျခအေနကုိၾကည့္၍ တပ္ရင္း ( ၂၀၅) ကုိ မုိးကဲ စခန္းေဘးနားသုိ ့၄င္း၊ ရင္း (၂၀၆ )ကုိ ေ၀ၚေလသုိ ့၄င္း ေရြွ့ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။

စခန္းတြင္ ေနစရာတဲအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း၊ အေမရိကန္ နုိင္ငံသား တဦးျဖစ္ေသာ   G Shate  သည္ စခန္းတြင္းသုိ ့ေရာက္လာျပီး ၊ ကယ္လီဖုိးနီးယား ေက်ာင္းသားမ်ားလွဳ ဒါန္းေသာေငြျဖင့္ေဆး ၀ါး ၊စားစရာနွင့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း အခ်ိဳ ့ေပးအပ္ျပီး၊ စခန္း လံုျခံဳေရးကိစၥ ကုိစိစဥ္ရင္း စခန္းတြင္ တည္းခုိေန ထုိင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခု နုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန ့ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး မွ ေစာတယ္နက္ဆင္ သည္ စခန္းတြင္းသုိ ့ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ေရာက္လာကာ ၊ စခန္းဥကၠဌအက္စ္ေအာင္လြင္အား မဲေဆာက္ ရွိ ဗိုလ္မွူး စုိးစုိးအိမ္သုိ ့ေခၚေဆာင္သြားသည္။

အက္စ္ေအာင္လြင္မွာ မနက္ ၄ နာရီအခိ်န္တြင္ စခန္းသုိ ့ျပန္ေရာက္လာျပီး၊စခန္း တခုလံုး၏ လံုျခံဳေရးကိစၥကုိ အေရးတၾကီးေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္လြတ္ေတာ္အမတ္ Dana Rohrabacher စခန္း သုိ ့လာေရာက္မည္ဆုိေသာေၾကာင့္ပင္၊ G Shate စခန္းတြင္းၾကိဳတင္ေရာက္ေနသည္မွာ ၊ ထုိကိစၥ အတြက္ ေရွ့ေျပး လာေရာက္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္လြတ္ေတာ္အမတ္ Dana Rohrabacher သည္ ေန ့လည္ဘက္တြင္ စခန္းသုိ ့ေရာက္ရွိ လာျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအားနွုတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကား၍၊၊ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္၊ နုိင္ငံေရး အကူအညီနွင့္အျခားလုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကုိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိသြားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ၊ ေက်ာင္းသားတဦး ျပန္ပုိ ့ေပးပါက ဆုေငြဘတ္ ၅ ေထာင္ေပးမည္ဟု စာထုတ္ ထားေသာေၾကာင့္ ထုိင္း တက္ခ္(Tak) ျမိဳ ့ကအၾကီးဆံုးအာဏာပို္င္တဦး သည္၊ေသေဘာ ဘုိး ေက်ာင္း သားစခန္း တပ္ရင္း(၂၀၅) သုိ ့ေရာက္လာျပီး ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပန္၀င္ရန္စည္းရံုးသည္၊ တပ္ရင္း (၂၀၅) ေက်ာင္းသားမ်ားက ထုိင္းအာဏာပုိင္ကုိ ဖမ္းကာ ၀က္ျခံထဲ (အခ်ဳပ္ထဲ)ထည့္ထားလုိက္ၾကသည္။

ထုိ ့ေၾကာင့္ေသာင္ရင္းျမစ္တဖက္ကမ္း၌ ထုိင္းစစ္တပ္မ်ား ၊ လက္နက္အျပည္ ့ျဖင့္ေနရာယူ ထားၾက သည္၊လက္နက္မဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ၊ မနီးမေ၀းရွိ ေကအင္ယူမူဆလင္ တပ္မွလက္နက္မ်ား ကုိငွားရန္းကာ၊ ထုိင္းတပ္မ်ားျမင္သာမည့္ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္ ကုိင္ေဆာင္ျပခဲ့ၾကသည္။

တပ္ရင္း (၂၀၅) ေက်ာင္းသားမ်ား၏အစီစဥ္မွာ ၊ထုိင္းအာဏာပုိင္ထံ၊ သေဘာတူညီခ်က္ အခ်ိဳ ့ေတာင္းဆုိ ကာ၊ နုိင္ငံတကာသတင္းေထာက္မ်ားေရွ့၌  ၊ေသာင္ရင္းျမစ္ကူး တံတားေပၚ တြင္ လြတ္ေပးလုိက္မည့္ အစီစဥ္အား ကမၻ၁သိေအာင္ လုပ္မည္ဟုစီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ ့ေသာ္ ေရြွးခ်ယ္ျပီးကာစ (မကဒတ)ဗဟုိေကာ္မတီမွ ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ ့က မလုိလားအပ္သည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္လာမည္ကုိစုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ၊ေကအင္ယူနွင့္ ညိွနွိုင္းကာ ၊ေက်ာင္းသား စခန္းအေနာက္ေပါက္ မွ ထုိင္းအာဏာပုိင္ကုိလြတ္ေပးလုိက္သည္။ တပ္ရင္း(၂၀၅) ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း သူတုိ ့အစီစဥ္ပ်က္ သြားသျဖင့္(မကဒတ)ဗဟုိေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ျပသနာအနည္းငယ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၈ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ -ရက္ေန ့တြင္ ထုိင္းကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး  Chavalit Yongchayuth  ကျမန္မာျပည္သုိ ့သြားျပီး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္ နွင့္ေတြ ့ဆံုရာ ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္က ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ျပန္ပုိ ့ေပးမည္ဆုိကျမန္မာနုိင္ငံမွ သစ္နွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ ငန္းမ်ားကုိလုပ္ခြင့္ေပးမည္ဟု ဂတိျပဳလုိက္သည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခု ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန ့တြင္(Tak) ေလဆိပ္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိျပန္ပုိ ့ရန္(  repatriation Center) စခန္းကုိထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားကဖြင့္လွစ္လုိက္သည္။

၁၉၈၈  ခု ဒီဇင္ဘာ ၂၆ -ရက္ေန ့တြင္ပထမဦးဆံုး၊ ျမန္မာေက်ာင္းသား အေယာက္  ၈၀ -ကုိ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားက( repatriation Certer) စခန္းမွ ျမန္မာျပည္သုိ ့ျပန္ပုိ ့လုိက္ၾကပါသည္။

ရိုဘီနာ
(မူရင္း စာေရးသူ၏အာေဘာ္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း- ကိုဝိုင္ဝိုင္ေက)

No comments: