Saturday, April 28, 2012

ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး ေပၚေပါက္လာပံုနွင့္ က်မ၏အေစာပုိင္းကာလ ဒိုင္ယာယီ (အပိုင္း ၁) ရိုဘီနာ


အခ်ိန္တခ်ိန္ထဲမွာပင္ တဦးနွင့္တဦး Memoir မတူၾကပါ၊ တဦးကရီေနေသာ္လည္း တဦးကငိုေနရေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။
ထုိ ့ေၾကာင့္(မကဒတ)နွင့္ပက္သက္ျပီး အျခားသူမ်ားအေတြအၾကံဳကုိ၊ က်မ မသိမွီလုိက္တာ ရွိသလုိ ၊ က်မ၏အေတြ ့အၾကံဳကုိလည္း ၊ အျခားသူမ်ား ၾကံဳခ်င္မွၾကံဳေပလိမ့္မည္။ (မကဒတ) အေစာပိုင္း ကာ လ ျဖစ္စဥ္တခ်ိဳ ့ကုိ၊ က်မ၏ ဒိုင္ယာယီ နွင့္ ဆရာမစီစီမာ ၏ ဒိုင္ယာယီ နွစ္ခုအားေပါင္း ကာ ေရး သားတင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၁၉၈၈-ခု စက္တင္ဘာလ ၁၈ .ရက္ေန ့ စစ္အာဏာရွင္ ေန၀င္း ၊ ေစာေမာင္ အုပ္စုမွ  ၈ ေလးလံုး အေရးေတာ္ ပံုၾကီးအား ၊ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းျပီးေနာက္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ၊နယ္စပ္ေဒသ အသီးသီးသုိ ့အခက္ခဲ မ်ိဳးစံုျဖင့္ ထြက္လာခဲ့ၾကပါသည္။
ထြက္လာၾကေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ -
၁။လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအသြင္ေျပာင္း မည္ဟု ၊ ဆံုးျဖတ္ထားျပီးထြက္လာေသာအုပ္စု
၂။စစ္အာဏာရွင္တုိ ၏ ဗရမ္းဗတာ ဖမ္းဆီးနွိပ္စက္မွုေၾကာင့္ဘာမွစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်ိန္ မရ ဘဲ၊ ေရွာင္တိမ္းလာခဲ့ရေသာအုပ္စု
၃။မည္သည့္ နည္းျဖင့္မဆုိ၊ စစ္အာဏာရွင္ျပဳတ္ က်ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားရွာကာ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္မည္ဟုဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားေသာအုပ္စု တို ့ျဖစ္သည္။
က်မတို ့ျမ၀တီ အဖြဲ ့ မွာ ယခုခ်ိန္တိုင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ (မကဒတ)စစ္ေရးတာ၀န္ခံ ကုိထြန္းထြန္း နွင့္ေက်ာင္းဆရာမေလး ဦး မွ ဦးေဆာင္ကာ ေက်ာင္းသား ၁၃၇ ဦးနွင့္အတူ ထုိင္းဘက္ကမ္း သုိ ့ပထမဆံုး ထြက္လာခဲ့ၾကေသာအဖြဲ ့ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ မယ္ေတာ္ ျမန္မာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ယာယီ ခိုနား ခဲ့ၾကျပီး၊ ထိုင္းရဲမ်ား၏ေခၚေဆာင္သြားမွုျဖင့္(KNU) ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးနယ္ေျမ ေသေဘာ ဘိုး စခန္းသုိ ့ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

ေသေဘာဘုိး ေစ်းသို ့ေရာက္စ အခ်ိန္က ေက်ာင္းသား ၅၀၀၀-ေက်ာ္ခန္ ့ရိွေနသျဖင့္၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုးက မေမ်ွာ္လင့္ဘဲေရာက္လာေသာေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၾကိဳဆိုကာ စားေသာက္ေရး အတြက္ျဖစ္ နုိင္သလုိအျမန္စီစဥ္ၾကသည္။တေတာလံုးရွိအသီးအရြက္မ်ား ခူးဆြတ္ကာ တာလေပါ့ ဟင္းကုိနိုင္နုိင္ ခ်က္ေနၾကေတာ့သည္။
က်မတုိ ့အုပ္စုထမင္းစားရန္အတြက္ မနက္ ၉ နာရီ ထဲက တန္းစီခဲ့သည္မွာ ေန ့လည္ ၂ နာရီ ထုိးမွ က်မတုိ ့အလွည့္ေရာက္ခဲ့ရသည္။

နယ္အသီးသီးမွေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားကုိယ္စာလွယ္မ်ား စုစည္းကာ ေန ့စဥ္လုိလုိ ေရွ့ ဆက္မည့္ ခရီး အတြက္ ေဆြးေနြးအေျဖရွာၾကသည္။ (KNU) အမ်ိဳးသားအစည္းရံုးမွ အၾကံေပးလာသည္ မွာ ေသေဘာ ဘုိး နယ္ေျမသုိ ့ေရာက္ရွိလာေသာေက်ာင္းသားမ်ားလြန္းသည့္အတြက္ အျခားစခန္မ်ားတြင္ ခြဲ ေနေပးၾက ရန္ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈-ခု ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ -ရက္ေန ့တြင္ ေသေဘာဘုိးနယ္ေျမေရာက္ေက်ာင္းသားမ်ား အစည္းေ၀းတရပ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။(ေက်ာင္းသားအဖြဲ ့အစည္း အမည္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္)
ထုိေန ့တြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္း က်မတို ့မွတ္မိသေလာက္မွာ -
၁ ။ရိုဘီနာ
၂ ။စီစီမာ
၃ ။ေဒၚေအးေအးစုိး၀င္း
၄ ။ယဥ္ယဥ္ထြန္း
၅ ။သီသီခင္ (သီသီခင္မွာ အေၾကာင္းတခုေၾကာင့္ အခန္းထဲမွ ခဏထြက္သြားျပီး မၾကာမွီ ျပန္၀င္လာသည္)
၆ ။ဆလိုင္းကိုကုိဦး
၇ ။ဦးစုိးခုိင္
၈ ။ဦးမ်ိဳးခ်စ္
၉ ။ကုိလွေအာင္
၁၀။စုိးမုိးလိုင္
၁၁။ေရြွထြန္း
၁၂။ကုိ၀မ္ဟုတ္
၁၃။ေမာင္သန္းေရြွ
၁၄။အုန္းျမင့္  နွင့္အျခားအမည္မမွတ္မိေသာဦးေရမ်ားရွိပါေသးသည္။

အဖြဲ ့အမည္ကုိဦးမ်ိုးခ်စ္မွမ်ိဳးခ်စ္တပ္ဦး(သုိ ့)မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ၊ကုိလွေအာင္မွ ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသား
မ်ားပါတီစသျဖင့္ ၁၃ မ်ိဳးခန္ ့တင္ျပလာၾကရာ ေနာက္ ဆံုး ကုိလွေအာင္တင္သြင္းေသာ အမည္အား ပါတီ ကုိျဖဳတ္ကာ တပ္ဦးက ပုိမုိသင့္ေလ်ွာ္ေၾကာင္းေဆြးေနြးၾကျ႔ပီး ေနာက္ဆံုး တြင္   ၤျမန္မာနုိင္ငံ လံုးဆုိင္ ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး  ၤ  ဟု အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္လုိက္ၾကသည္။

ၤ  ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး  ၤ အမည္ကုိေရြးခ်ယ္ျပီးသည့္ေန ့တြင္ ကုိလွေအာင္မွStatement  တေစာင္ကုိထုတ္ျပန္ကာ ေသေဘာဘုိး ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္တုိင္းရင္းသား အဖြဲ ့အစည္းတခ်ိဳ ့ထံျဖန္ ့ေ၀ခဲ့သည္၊ဖက္ရသူမ်ားရွိသလုိ ၊မဖက္လုိက္ရသူမ်ားလည္းရိွသည္။

၁၉၈၈ -ခု နုိ၀င္ဘာလ ၁ -ရက္ေန ့တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားနယ္ေျမတခုျဖစ္ေသာ    ၤ  ၀မ္ခ   ၤ  စခန္းတြင္နယ္ စပ္ေဒသေရာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားညီလာခံကုိက်င္းပခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားစခန္းတခုလ်ွင္ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ၊ စခန္း ၅-ခု မွ ကုိယ္စာလွယ္ေပါင္း ၁၅ ဦး နွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္း ကုိယ္စား လွယ္ မ်ား တက္ေရာက္ပါ၀င္ၾကျပီး ၊ ၁၉၈၈ -ခု နုိ၀င္ဘာလ ၅-ရက္ေန ့တြင္ ေသေဘာဘုိးေက်ာင္း သားစခန္း မွေရြွး ခ်ယ္အတည္ျပဳထားေသာ (မကဒတ) အမည္ကုိ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသျဖင့္၁၉၈၈ -ခု နုိ ၀င္ဘာ ၅-ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး အမည္သည္ တရား ၀င္ျဖစ္သြားျပီး ၊ ယေန ့အထိသမိုင္းတြင္သြားျပီးျဖစ္ပါသည္။

ထုိေန ့တြင္ ေသေဘာဘုိးေက်ာင္းသားစခန္းအေပၚမွ ၊ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္တပ္သည္ ၊ပူးတြဲပါ စာျဖတ္ပိုင္း မ်ားကုိေလယာဥ္ျဖင့္ က်ဲခ်သြားပါသည္။ေက်ာင္း သား တဦးျပန္၀င္ပါက ပုိ ့ေပးသူ အား ဆုေငြ ဘတ္ ၅၀၀၀ -ေပးမည္ဟုျဖစ္ပါသည္။

ရိုဘီနာ
 (မူရင္း စာေရးသူ၏အာေဘာ္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း- ကိုဝိုင္ဝိုင္ေက)
source: Yeyint Kyaw facebook

No comments: