Thursday, April 26, 2012

က်မ္းက်ိန္စာသား ျပင္ဆင္မည့္အဆို တင္ဖို႔ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီအား ဒီမိုပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမတၱာရပ္ခံ

by Yangon Press International on Thursday, 26 April 2012 at 13:21 ·
ဧၿပီ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္-ဟံသာ (YPI)

က်မး္သစၥာ က်ိန္ဆိုသည့္ စာသား ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိ တင္သြင္းေပးရန္အတြက္  ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို လႊတ္ေတာ္တြင္း တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားနွင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္အား စုပါတီမ်ားက ေမတၱာ ရပ္ခံစာ ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

“အဆုိကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တင္လုိ႔ ရပါတယ္ ၊ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တင္တဲ့ အဆုိကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက မေထာက္ခံ ဘူးဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရႈံးမွာပဲေလ ၊အဲဒီအခါက်ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးပိုၿပီးတင္း မာသြားမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီကပဲသေဘာထားႀကီးစြာ နဲ႔စာသားျပင္တဲ့အဆုိတင္သြင္းဖို႔ ၀ိုင္းၿပီးေမတၱာရပ္ခံၾကတာပါ”ဟု ၎ကဆုိသည္။

အဆုိပါေမတၱာ ရပ္ခံစာကို ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီမွလြဲ၍ လႊတ္ေတာ္ရွိ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ဒီမုိကေရစီအင္အားစု ပါတီမ်ား ျပည္ခုိင္ၿဖိိဳးပါတီကို ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္အဆုိတင္ရန္ အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းေမတၱာ ရပ္ခံၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ပါတီသစ္ နွင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္မရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါပါတီ မပါ၀င္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ အမ်ားအျပားအႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္စတင္  တက္ သည့္အခါ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၾကိမ္ရာတြင္ ရြတ္္ဆုိသည့္ “ဖြဲ႔စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ပါမည္” ဆုိသည့္ စကား ရပ္အစား “ေလးစားလုိက္နာပါမည္” ဟူသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ ေတာင္း ဆုိခဲ့ရာ အဆင္မေျပေသးသည့္အတြက္NLD ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကျခင္းမရွိေသးေပ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္အခါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အ မတ္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက အဆုိတင္သြင္းၿပီးး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေထာက္ခံမွသာ လွ်င္ ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီဘက္မွ လုပ္ေဆာင္မည္ မလုပ္ေဆာင္မည္ကိုမူ ေဒါက္တာေအးေမာင္က “အခ်ိန္ကလည္း မရွိေတာ့ဘူးေလ ၊လာမည့္ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ဘန္ကီမြန္း ေျပာမဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲမွာလည္း ဒီစာသားျပင္တဲ့ အေၾကာင္း အရာမပါဘူး၊ အဲဒီေတာ့ စာသားျပင္တဲ့ကိစၥ အဆုိတင္ဖို႔ မတင္ဖုိ႔ကေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက တာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြ ဘယ္လုိေတြးမလဲ ဆုိတဲ့အေပၚမွာမူတည္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

NLD လႊတ္ေတာ္၀င္ႏုိင္ေရးအတက္ အားလံုးက ႀကိဳးစားပမ္းးစားႏွင့္တည္ေဆာက္ထားသည့္ အတြက္   ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီအေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စဥ္းစားၿပီး အားလံုးရဲ႕အနာဂတ္ အတြက္ျပင္ ဆင္သင့္ရင္ လည္း အားလံုးျပင္ေပးေစလုိေၾကာင္း ေမတၱာ ရပ္ခံလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ NLD (အမ်ိဳးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္လာရန္အတြက္ ေမတၱာ ရပ္ခံစာ ကိုလည္း ဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ကလက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ထံ ယေန႔ေပးပို႔လုိက္သည္ဟု သိရွိရသည္။          ။

No comments: