Sunday, April 15, 2012

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးလြတ္ေျမာက္ေရး

15 April 2012 03:06
15042012SUN- ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး ရဟန္းခံပြဲႏွင့္ ဆုေတာင္းပြဲ ကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြ ျပဳလုပ္ ခဲ့တဲ့သတင္း။


No comments: