Monday, April 9, 2012

ေထာင္ပိုင္ၾကီးခင္ဗ်ား........

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ရွိ သီးသန္႔/သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆုိခ်က္ေထာင္ပိုင္ႀကီးခင္ဗ်ား

အင္းစိန္ ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္ရွိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သီးသန္႔/သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး
၁။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

(၁) အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူရန္ Refer မရရွိျခင္း၊
(၂) အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေဆးဝါးမရရွိျခင္း၊

၂။ စာအုပ္၊ စာေစာင္ ဖတ္ရႈျခင္း

(၁) စာေပ စီစစ္ေရး ခြင့္ျပဳၿပီးေသာ စာအုပ္၊စာေစာင္မ်ား ေထာင္တြင္း စီစစ္ေရး တင္ျပရျခင္း

၃။ ေလ်ာ့ရက္ ခံစားခြင့္

(၁) အက်ဥ္းေထာင္ လက္စြဲဥပေဒအပုိဒ္ (၈၃၈)ႏွင့္ (၈၄၈)တုိ႔အရ ခံစားခြင့္ရွိေသာ သာမန္ေလ်ာ့ရက္ႏွင့္အတူ ေလ်ာ့ရက္( အထူးေလ်ာ့ရက္မ်ားကုိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ၊ ေထာင္တာဝန္ခံ အရာရွိ စသူတုိ႔မွ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း) စသည့္ ေလ်ာ့ရက္မ်ား ခံစားခြင့္မရွိျခင္း၊

ထို႔အတူ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ (လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ မပါဘဲ က်န္ရွိေနေသာ) သီးသန္႔/ သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္း သားမ်ားအား  အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔တြင္ တတ္စြမ္းသမွ် ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ဖဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္ နည္းတူစဥ္းစားေပးပါရန္။

သုိ႔ျဖစ္၍ အထက္ပါ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး (၁) ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၊ (၂) ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ (၃) ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ထံ တရားဝင္ စာေရးအေၾကာင္းၾကား ခြင့္ေပး ပါရန္ ေထာင္ပုိင္ႀကီးအား  ေလးစားစြာ တင္ျပပါသည္။

အင္းစိန္ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႔/သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ား

(၁) ေအာင္ႏုိင္(ဘ) ဦးစံရဲေက်ာ္၊
 (၂) ေက်ာ္ေဇာ္မင္း/ေဇာ္မုိး(ဘ) ဦးေနေအာင္ဝင္း၊
 (၃) ထြန္းဦး(ဘ) ဦးေက်ာ္ျမ 
(၄) ဝင္းျမင့္ (ဘ) ဦးတုိးခုိ၊
 (၅) ကံမင္းသာ/ဖရန္စစ္ (ဘ) ဦးအိမ္စုိး၊ 
(၆) ေက်ာ္ေက်ာ္/ေစာဖရန္စစ္(ဘ)ဦးေမာင္ေမာင္၊ 
(၇) ေစာေဂေသးမူး (ဘ) ဦးေစာႀကိဳေဒါ၊ 
(၈) ေစာတင္ဝင္း/ေစာဝါးေလး (ဘ) ဦးထြန္းေရႊ၊
 (၉) ႏုိင္ဝင္း (ဘ) ဦးေအာင္သိန္း၊ 
(၁၀)ရန္ႏုိင္/ေအးသိန္း (ဘ) ဦးေစာလြင္၊ 
(၁၁) ထြန္းျမတ္သူ/ႏိုင္လင္းဆက္ (ဘ) ဦးေက်ာ္သူ၊ 
(၁၂) စုိးမင္းသန္း(ဘ) ဦးေမာင္ေမာင္သန္း
 Burma VJ Media Network မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments: