Sunday, April 8, 2012

၀၆ ဧၿပီ ၂၀၁၂။ ဆီဒိုုးနား ဟိုုတယ္။ ရန္ကုုန္ၿမဳိ႔။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဒုတိယေန ့ (ညပိုင္း 6 APRIL 2012)


ဒုတိယေန ့(မနက္ပိုင္း 6 APRIL 2012)ပထမေန ့(5 APRIL 2012)

No comments: