Saturday, March 17, 2012

ေဖ့ဘြတ္ကြန္႔မက္မ်ားႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္းကိုလက္နဲ႔ကာၾကျခင္း

သီရိေဆာင္း  

 ယေန႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားဝတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တခါတခါ ေဖ့ဘြတ္မ်ား ဘေလာ့
မ်ားတြမွာဖတ္ရေသာကြန္မက္ေတြကိုက်ေနာ္ေတာ္ေတာ္စိတ္ညစ္မိပါသည္။ ထိုယဥ္ေက်းမႈ
အေၾကာင္းေအာ္ေနၾကေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ယဥ္ေက်းမႈကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း
တပါးသူ၏လြတ္လပ္ခြင့္ကိုအသားလြတ္ေစာ္ကားေနေၾကာင္း ေမ့ေနၾကသည္။ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ား ဝတ္စားမႈပြင့္လင္းလာမႈအေပၚ ဝိုင္းဆဲေနၾကေသာ ထုိေယာကၤ်ားတို႔သည္ မိမိကိုယ္
တိုင္က ပင္နီတိုက္ပံုႏွင့္ ေတာင္ေရွပုဆိုးဝတ္ခါ ေယာင္ထံုးထံုးမထားေၾကာင္းကိုလဲေမ့ေန
ၾကသည္။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 .....ကမၻာဦးအစကထဲက အဝတ္အစားမဝတ္တတ္ေသးသူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအား အဝတ္အစား ဝတ္တတ္ သူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈကဖံုးလႊမ္းကူးစက္သည္။ ခ်က္ျပဳတ္မစားတတ္သူမ်ားထံသို႔ ခ်က္ျပဳတ္စား တတ္သူ မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈကဖံုးလႊမ္းကူးစက္သည္။ မီးမ်ား ေတာေတာင္မ်ား အရည္းၾကီးမ်ား တေစၦသရဲမ်ားကိုသာ ကိုးကြယ္တတ္သည့္လူမ်ားထံသို႔ ဘာသာၾကီးေလးခုက အဓိကဖံုးလႊမ္းကူးစက္လိုက္သည္။  
အင္အားၾကီးမားသူ၏ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊အစားအေသာက္၊အေနအထိုင္၊ေတးဂီတအစရွိသည္တို႔သည္ အင္အားနဲပါးသူတို႔အားဖံုးလႊမ္းကူးစက္ၾကသည္သာ......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အထူးသျဖင့္ ဒီႏွစ္ အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲမွ မင္းသမီးတခ်ိဳ႕၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုဆဲဆိုၾကေသာ
အခါတြင္ေတာ့ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းကိုစဥ္းစားလာမိသည္။ပံုမွန္အား
ျဖင့္က်ေနာ္သည္ ျမန္မာရုပ္ရွင္ကားမ်ားကိုၾကည့္ေလ့မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမင္းသမီးမ်ား
ကိုမသိ။ အမွတ္တမဲ့ထိုမင္းသမီးကို ဆဲေနသည့္ကြန္႔မက္မ်ားကိုေတြ႔ရာမွ ၾကည့္မိသြားျခင္း
ျဖစ္သည္။ က်ေနာ့အေနျဖင့္ထိုမင္းသမီးဘာအမွားဝတ္ထားလဲမေတြ႔မိပါ။ သုိ႔ေသာ္ဆဲသူတို႔
က ပက္ပက္စက္စက္ဆဲၾကသည္။ ဘာရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ဝတ္ထားလဲ ေမးၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ က်ေနာ္လဲေတြးမိပါေတာ့သည္။


ေခတ္တို႔သည္ေျပာင္းလဲၾက၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေနထိုင္မႈ
ပံုသဏၭာန္မ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေတြးေခၚမႈမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ား၊ ဝထၳဳဇာတ္လမ္းမ်ား ဝတ္စား
ဆင္ယင္မႈမ်ားစသည္ျဖင့္အသစ္အသစ္ေသာ ပံုသဏၭာန္တို႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ျဖစ္
ထြန္းခဲ့ေျခ၏။ ထိုသို႔အသစ္အသစ္တို႔ေပၚထြန္းလာတိုင္း ကမၻာၾကီးေပၚမွလူတို႔သည္ အျမဲ
တမ္းႏွစ္စုကြဲေလ႔ရွိသည္။ အေျပာင္းအလဲကိုလက္ခံေသာအုပ္စုႏွင့္ကဲ႔ရဲ႔႐ံႈ႕ခ်ေသာအစုဟူ
၍ျဖစ္ေလ၏။

ေခတ္တို႔၏ေျပာင္းလဲမႈတို႔ႏွင့္ အတူအဓိကဆက္စပ္ေျပာင္းလဲေနမႈသည္ကားယဥ္ေက်းမႈျဖစ္
သည္။ ယေန႔ကမၻာၾကီးတခုလံုးအား ကြန္ယက္တခုျဖင့္ ဖုန္းအုပ္ဆက္သြယ္လိုက္ေသာအခါ
၌ အေျပာင္းအလဲတို႔သည္အလြန္လ်င္ျမန္လွသည္။ ထုိအေျပာင္းအလဲတို႔သည္ႏိုင္ငံတခုႏွင့္
တခုလဲလ်င္ျမန္စြာကူးစက္ျပန္႔ပြားၾကသည္။ ထိုအခါကမၻာ့အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံတို႔သည္ မိမိတို႔၏
မိ႐ိုးဖလာယဥ္ေက်းမႈမ်ားေျပာက္ဆံုးရေတာ့မည္ ဟုထိပ္လန္႔တၾကားေတြးေတာလာၾက
သည္။ က်ယ္ေလာင္စြာေအာ္ဟစ္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိ႐ိုးဖလာယဥ္ေက်းမႈဆိုသည္မွာ
က်ေနာ့အတြက္စဥ္းစားေတြးေတာစရာတခုအျဖစ္ သို႔ေရာက္ရွိလာေတာ့သည္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ေအာ္ဟစ္လာၾကသည္မွာ ယေန႔ေခတ္မွစတင္ျခင္းမဟုတ္။
ယေန႔ေခတ္မွက်ယ္ေလာင္လာျခင္းသာျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ထိုသို႔ေခတ္အဆက္
ဆက္ထိုသို႔ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကပါသနည္း။ လူတို႔သည္မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမႈက အျခားႏုိင္
ငံကယဥ္ေက်းမႈထက္ ပိုေကာင္းသည္၊ ပို၍အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည္ဟုယူဆၾကေသာ
 ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သင္သည္ တခုခုကို အျခားတခုခုထက္ပိုေကာင္းေၾကာင္းေျပာႏိုင္ရန္အတြက္တခုႏွင့္တခု
ယွဥ္ၾကည့္ဖို႔လုိအပ္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ယဥ္
ေက်းမႈမ်ား အားႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္တတ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစမိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏
ယဥ္ေက်းမႈက သာလြန္အဆင့္အတန္းျမင္မားေၾကာင္း၊ ပို၍ေကာင္းေၾကာင္းသံုးသပ္လိုက္
ၾကေတာ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံတခုႏွင့္တခု၏ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကို ႏိူင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္းသည္
က်ေနာ့၏ ဆက္လက္ေတြးေတာစရာတခုျဖစ္လာရေတာ့သည္။ ပထမ ထိုသို႔ႏိႈင္းယွဥ္ရန္
အတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈကိုစတင္သတ္မွတ္ဖို႔လိုလာသည္။ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္
ေက်းမႈကိုမည္ကဲ့သို႔သတ္မွတ္ပါမည္လဲ။ သို႔ မည္သည့္အခ်ိန္မွစတင္သတ္မွတ္ပါမည္လဲ။
ယေန႔ေခတ္ေလာ။ သို႔ ယခင္ႏွစ္ငါးဆယ္ေလာက္ကေလာ။ သို႔ ယခင္ႏွစ္တရာခန္႔ကေလာ။
သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည့္ႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမႈသည္ ယေန႔ေခတ္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္
ငံ၏ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ေခတၱထားကာသံုးသတ္ၾကည့္ၾကမည္။


ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ဘာသာေရး၊ အႏုပညာ အစရွိသည္ျဖင့္ ယေန႔ေခတ္က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ
တြင္ရွိေနေသာယဥ္ေက်းမႈသည္ က်ေနာ္တို႔၏မိ႐ိုးဖလာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားပင္ေလာ။
သင္သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသို႔ သူမ်ားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကူးစက္ခံထားရသည္ဟု ယူဆရတိုင္း
ယူဆရတိုင္း အခ်ိန္ကိုေနာက္သို႔တျဖည္းျဖည္းေရႊ႔၍စဥ္းစားၾကည့္ပါေလ။ မညွာမတာေတြး
ၾကည့္ပါက ယေန႔ေခတ္မွမဟုတ္။ ဟိုးယခင္ကမၻာဦးအစကထဲက ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအျပန္
အလွန္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သင္ေတြ႔လာရမည္ျဖစ္သည္။

ထင္ရွားေသာဥပမာတခုျပရမည္ဆိုပါက က်ေနာ္တို႔ေျပာေနေလ့ရွိေသာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ
သည္ တစ္လင္တစ္မယားစံနစ္ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာအမွန္ေလာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂၤလိပ္
တို႔မအုပ္ခ်ဳပ္ခင္ကအထိ တစ္လင္တစ္မယားစံနစ္မဟုတ္ေခ်။အာဏာရွိသူတို႔၊ ေငြေၾကးဥစၥာ
ၾကြယ္ဝသူတို႔ သည္ဇနီးမယားတစ္ယာက္မကတျပိဳင္ထဲယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ တခ်ိန္က ျမန္မာ့
ေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔၏ လိင္မႈဆက္ဆံေရးသည္ ယခုေခတ္ထက္ပို၍ပြင့္လင္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ သင္ေတြ႔လာရမည္မွာတစ္လင္တစ္မယားစံနစ္သည္အဂၤလိပ္တို႔ထံမွယဥ္ေက်းမႈ
ကူးစက္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တို႔သည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ တစ္လင္
တစ္မယားစံနစ္ကိုလက္ခံသူမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ သူတို႔၏ဘုရင္မ်ားသည္ပင္ ဇနီးမယားႏွစ္
ေယာက္ယူခြင့္မရွိေခ်။ ယေနေတာ့ ထိုစံနစ္ကိုျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဟု က်ေနာ္တို႔ေျပာေန
ၾကၿပီ။

ႏိုင္ငံစြဲမ်ားကိုေခတၱဖယ္ထား၍စဥ္းစားၾကည့္ပါက ကမၻာဦးအစကထဲက အဝတ္အစားမဝတ္
တတ္ေသးသူမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈအား အဝတ္အစားဝတ္တတ္သူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈကဖံုး
လႊမ္းကူးစက္သည္။ ခ်က္ျပဳတ္မစားတတ္သူမ်ားထံသို႔ ခ်က္ျပဳတ္စားတတ္သူမ်ား၏ ယဥ္
ေက်းမႈကဖံုးလႊမ္းကူးစက္သည္။ မီးမ်ား ေတာေတာင္မ်ား အရည္းၾကီးမ်ား တေစၦသရဲမ်ား
ကိုသာ ကိုးကြယ္တတ္သည့္လူမ်ားထံသို႔ ဘာသာၾကီးေလးခုက အဓိကဖံုးလႊမ္းကူးစက္
လိုက္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သင္သည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ ဖံုးလႊမ္းကူးစက္ႏိုင္ေသာအင္အားကို
သတိျပဳမိလာမည္ျဖစ္သည္။ အင္အားၾကီးမားသူ၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ အစားအေသာက္၊
အေနအထိုင္၊ေတးဂီတ အစရွိသည္တို႔သည္ အင္အားနဲပါးသူတို႔အားဖံုးလႊမ္းကူးစက္ၾက
သည္သာ။ ဤသို႔ အျပန္အလွန္ကူးစက္ျပန္႔ပြား ပြတ္တိုက္ရင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုး
တက္ခဲ့ၾကသည္။ အကယ္၍ ထုိသုိ႔ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကိုလက္မခံခဲ့ပါက ထိုႏိုင္ငံတို႔သည္အ
ရည္းၾကီးကိုးကြယ္မႈမ်ိဳး သို႔ ေက်ာက္ေခတ္ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈမ်ိဳးႏွင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္
ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ေတာ့မည္သာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္မိမိယဥ္ေက်းမႈကိုထိမ္းသိမ္းျခင္းဟူေသာ စကားရပ္သည္ အလြန္စဥ္းစားစရာ
စကားရပ္အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိလာေတာ့သည္။ ဒီအတိုင္းရပ္ေနေတာ့မည္လား၊ ကမၻာႏွင့္အ
တူေျပာင္းလဲမည္လား။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အခ်က္ျဖစ္ေစ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားပါဝင္လာ
မည္္ဆိုသည္ကိုေတာ့သင္သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္မ်ားေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ်ယဥ္ေက်းမႈအင္အားတြင္ ပါဝင္ေသာအင္အားစုမ်ား
သည္လည္းတေျဖးေျဖးေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အင္တာနက္၊ သတင္းမီဒီယာ၊ ရုပ္ရွင္၊ ေတးဂီတ
လူတို႔၏ စိတ္ဓာတ္အဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈ၊ အစရွိသည္ျဖင့္ ပါဝင္လာသည္။ ထိုအရာတို႔ကို
အင္အားၾကီးမားစြာပိုင္ဆိုင္သူတို႔ထံမွ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ အင္အားနဲပါးစြာပိုင္ဆိုင္သူတို႔
ထံသို႔ ကူးစက္ခံရမည္သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္မိမိတို႔ႏိုင္ငံအားတခါးဖြင့္ထားသည္ႏွင့္အမွ်
တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား မ်ားပ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် မလြဲမေသြၾကံဳၾကရ
မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ကူးစက္ျခင္းမခံလုိ၍ေတာ့မျဖစ္ႏိုင္။ နည္းပါးသက္သာလိုပါက မိမိ
ကိုယ္တိုင္ ထိုႏိုင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ အင္အားၾကီးမားစြာပိုင္ဆိုင္ဖို႔လိုအပ္ေပေတာ့သည္။

ထို႔အတြက္သင့္တြင္လဲတာဝန္ရွိသည္။ သင္ကုိယ္တိုင္လဲ သူမ်ားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကူးယူ
အသံုးမျပဳဖုိ႔လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ သင္ကိုယ္တိုင္ သူတပါးယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာ ဝတ္စား
ဆင္ယဥ္မႈမ်ား၊ ေတးဂီတမ်ားႏွင့္ မကင္းႏိုင္ပါက အျခားမကင္းႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း လက္ခံ
ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဖ့ဘြတ္တြင္ ဘေလာ့မ်ားတြင္ဆဲေနယံုမွ်ျဖင့္ေတာ့ သင္သည္ယဥ္ေက်း
သူတစ္ေယာက္မျဖစ္ဘဲ မိုက္႐ိုင္းသူငေပါတစ္ေယာက္သာျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တခ်ိန္က စကတ္မ်ားကိုက်မ္းျပင္ေပၚပံုေနေအာင္ဝတ္စားၾက
သည္။ပန္းသာမစာဥဟု ျမန္မာလိုျမန္မာမႈျပဳထားေသာမူရင္းအဂၤလိပ္ဝထၳဳကို ရုပ္ရွင္ရုိက္
ကူးေသာအခါ ဇာတ္ဝင္ခန္းတခန္း၌ ေခ်ာင္းကေလးတခုကိုေက်ာ္ျဖတ္ရန္ မင္းသမီးအား
မင္းသားက ေပြ႔ခ်ီ၍ ကူးရေသာအခန္းတခုပါလာခဲ့သည္။ ထိုဇာတ္ဝင္ခန္းအား အလြန္မ
ဖြယ္မရာ အျမင္မေတာ္ေသာ ဇာတ္ဝင္ခန္းအျဖစ္ ထိုေခတ္က အေနာက္ႏိုင္ငံရုပ္ရွင္
ပရိတ္သတ္မ်ားက က်ယ္ေလာင္စြာေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔တြင္ေတာ့ ထိုေဝဖန္မႈတို႔သည္ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ ထိုႏိုင္ငံသားတို႔သည္ လူတဦး
တေယာက္ျခင္းစီ၏ သေဘာသဘာဝကို၎၊ ေခတ္၏ေျပာင္းလဲမႈတို႔အေၾကာင္းကို၎ နား
လည္ခဲ့ၾကၿပီ။ မိမိ၏ခံစားမႈျဖစ္ေသာ ၾကိဳက္ျခင္း မၾကိဳက္ျခင္းသည္ ေခတ္တခုအေပၚသို႔မည္
သို႔မွ်အက်ိဳးသက္ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္သည္ကိုသိခဲ့ၾကၿပီ။ ထိုအခ်င္းအရာတို႔ကိုမည္သုိ႔
အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ရမည္ကိုလည္းသိခဲ့ၾကၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ အႏုပညာနယ္ပယ္
တြင္အလြန္အင္အားၾကီးမားစြာလႊမ္းမိုးထားခဲ့ၾကေလသည္။

ယခုအခါသူတို႔ကဲ့သို႔နားလည္သေဘာေပါက္လာေသာအာရွႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕တို႔သည္လည္း
အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုလက္ခံရင္း အႏုပညာနယ္ပယ္တေလ်ာက္ထိုးေဖါက္ရန္က်ိဳးစားၾက
သည္။ သူတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈပါဝါကိုတိုးျမွင့္ရန္အားထုပ္ၾကသည္။သူတို႔ထိုက္သင့္သေလာက္
ေအာင္ျမင္လာၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းသည္ လႈပ္ရွားသြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာအေျပာင္းအလဲတို႔အေပၚအလြယ္တကူလက္မခံႏိုင္ေသာႏိုင္ငံတို႔သည္
လဲရွိေနသည္သာ။ ထိုႏိုင္ငံတို႔၏ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ကား မိမိတို႔၏ ရုိးရာယဥ္ေက်း
မႈမ်ားေျပာက္ကြယ္ကုန္ေတာ့မည္၊ ဒီအတိုင္းထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ထားရမည္ ဟူ၏။


သီရိေဆာင္း
colour parliament မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments: