Thursday, February 9, 2012

ေအာင္မိုး၀င္း ဘာလဲ၊ဘယ္လဲ (သူလည္းေထာက္လွမ္းေရး တဲ့)။

(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္းမွာသူလွ်ိဳလို ့စြပ္စြဲျပီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံလိုက္ရတဲ့ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ အပါအ ၀င္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေရးသားေန တဲ့  ေအာင္မိုး၀င္းဆိုသူဟာ (န၀တ)အမ်ဳိးသားေထာက္ လွမ္းေရးမွ well trained ခံခဲ့ရသူ ၿဖစ္ပါတယ္တဲ့။ သူလွ်ိဳလို ့စြပ္စြဲခံရရင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္တာမို ့  ပါေဂ်ာင္မွာသုတ္သင္ခံရတဲ့ သူေတြအေၾကာင္းဖြင့္ခ်ေနတဲ့ ပါေဂ်ာင္ေထာက္လွမ္းေရးလက္က်န္ေအာင္မိုး၀င္း အစား ဇက္ယားမိပါတယ္ ။ ေအာက္က ရင္ခတ္ပန္းဆုိ သူ၏ ေဆာင္းပါး ကိုဖတ္ရွဳျပီး သံုးသပ္ဆင္ျခင္ၾကပါရန္)

ျပည္သူတုိ႔ ရင္ခုန္သံ
ဆုိေရးရွိကဆုိရမည္
-ရင္ခတ္ပန္း
-၉.၂.၂၀၁၂

ယခုတေလာဟစ္တုိင္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ABSDF (N/A) ႏွင့္ ABSDF (S/A) လူသတ္မွဳ (သုိ႔) မွားယြင္း သတ္ၿဖတ္မွဳမ်ားအား အၿပန္အလွန္ ေရးသားၾကပုံမ်ားကုိ က်ြႏု္ပ္ တု္ိ႔ ေစာင့္ၾကည္႔ ေလ့လားေနခဲ့ၾကပါသည္ ၊

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ေရးသားၾကသူမ်ားမွာက်ြႏု္ပ္တုိ႔ေလးစားခဲ့ရေသာ ၈ ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေက်ာင္း သား ေခါင္းေဆာင္မ်ားၿဖစ္ေသာ ကုိမုိးသီးဇြန္။ ကုိကုိဦး။ ကုိသန္း၀င္း စေသာသူမ်ား ပါ၀င္းေနေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္ကုိမုိးသီးဇြန္။ကုိကုိဦး။ ကုိသန္း၀င္းတုိ႔သည္ တၿခားေသာေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား နည္းတူ (န၀တ)မွထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္နီတြင္ စြတ္စြဲခံထားေသာ သူမ်ားၿဖစ္သည္။)

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔တခုသတိထားမိသည္မွာကုိကုိဦး။ ကုိသန္း၀င္းတုိ႔နည္းတူ ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တကြ တၿခားေသာ ေနာက္ေၾကာင္းမရွင္း သူမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ လာသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အထူးသၿဖင့္ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၈၈ေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္ပါ A/B ေခါင္းေဆာင္းေဟာင္း) ႏွင့္ အတူေအာင္မိုး၀င္း ဆုိသူသည္ေရွ႔တန္းမွ တက္ၾကြစြာ(ခံခဲ့ရသူမ်ားထက္ပုိ၍ခံစားရ ဟန္ေဆာင္ထားသူ) ပါ၀င္လာသည္ကုိ ေတြ့ရပါသည္။

က်္တြင္က်ြႏု္ပ္တုိ႔ေမးခြန္းမ်ားေမးလုိပါသည္။ေအာင္မုိး၀င္းဆုိသူမွာ-
(၁)သူဘယ္သူလဲ?
(၂)ဘာလဲ?
(၃)ဘာလုပ္ခ်င္တာလဲ?
(၄)သူ႔ရဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ဘာလဲ?
(၅)ခင္ဗ်ားတုိ႔ေအာင္းမုိး၀င္းကုိတာ၀န္ယူႏုိင္ပါသလား?
(၆)ေတာ္လွန္ေရးေရာၿပီးဆုံးၿပီးထင္ပါသလား?
က်ြႏု္ပ္တို႔အခ်က္ေလးခ်က္ကုိေၿဖလုိက္ပါရေစ။

က်န္တဲ့အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိေတာ့ခင္ဗ်ားတုိ႔ေၿဖေစခ်င္ပါသည္။
(၁)ေအာင္မုိး၀င္းဆုိသူသည္ ၉၆/၉၈ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳတြင္ သတင္းေပး တေယာက္ အေနႏွင့္သာ ပါ၀င္ခဲ့ သူၿဖစ္ပါသည္။သူေၾကာင့္သာ ၉၆/၉၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္းမ်ားမွာ မတရားဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရပါသည္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကုိေအးေအာင္မွာယခုထိလြတ္ေၿမာက္မွဳမရွိေသးပါ။
ေအာင္မိုး၀င္းအသက္အရြယ္မွာအဲဒီအခ်ိန္ေက်ာင္းသားမ်ားဧ။္အေဖအရြယ္နီးပါၿဖစ္ေနပါသည္။ ေက်ာင္းသား အစစ္မဟုတ္ပါ။

(၂)မႏၱၱေလးေက်ာင္းသား ေလာကတြင္းလည္း သူသည္ထင္ေပၚ မွဳမရွိပါ။
ဘယ္သူမွမယုံၾကည္ပါ။(န၀တ)အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးမွ well trained ခံခဲ့ရသူ ၿဖစ္ပါသည္ ။
၉၈တြင္တၿခားေက်ာင္းသား/ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အတူေရာေႏွာ လြွတ္လုိက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

(၃)နယ္စပ္ေရာက္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ သူရဲ႔တာ၀န္ကုိ စၿပီးထမ္းေဆာင္ ပါေတာ့သည္။
ဗကသအဖြဲ့ထဲတြင္ အထက္ဗ/ ေအာက္ဗခြဲၿခင္း/ လူ႔ေဘာင္သစ္ အဖြဲ႔တြင္း ရွဳပ္ေထြးေအာင္ ေဘး တီးေပးၿခင္း။ A/B ရဲေဘက္မ်ားအား ေခါင္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ရန္ တုိက္ေပးၿခင္း........စသည္။

၉၉ တြင္ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (A/Bေခါင္းေဆာင္ေဟာင္)ဧ။္ conference sponsr ၿဖင့္ေရာက္လာၿပီး အၾကံႏွင့္ ခုန္ခ် လုိက္သူၿဖစ္ပါသည္။ မၾကာခင္မွာဘဲဇာတိၿပလာပါသည္-
နယ္စပ္မဗကအဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ တာ၀န္ေပးခ်က္ အရဆုိၿပီး ၈ုံးခန္းဖြင့္ရန္ broadway rd china t won new york တြင့္ေနရာရွာေဖြပါ ေတာ့သည္ မဖြင့္ၿဖစ္လုိက္ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္တုိ႔ရဲေဆာ္ၾသမွဳေၾကာင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသာမ်ား မယုံ ၾကည္ေတာ့ ေသာေၾကာင္းၿဖစ္ပါသည္။ (၄)ရည္ရြယ္ခ်က္မွာႏုိင္ငံေရး/ေတာ္လွန္ေရးေလာကတြင္ ထင္း ရွာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ နာမည္ပ်က္ေစရန္ နည္မ်ိဳးစုံၿဖင့္ တုိက္ခုိက္ရန္ ညြွန္ၾကားခံထားရသူ ၿဖစ္ပါသည္ ခံခဲ့သူမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
အထူးသၿဖင့္ကုိမုိးသီးဇြန္အားနာမည္ ပ်က္ေစရန္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

ယခုကိစမ်ားတြင္လည္းေအာင္မုိး၀င္းဧ။္ေရးသား ခ်က္မ်ားသည္ A/B (N/A) (S/A)ကိစၥမ်ားထက္ ပု၈ိဳလ္ေရး ထုိးႏွက္ တုိက္ခုိက္လာမွဳမ်ားကုိ ေတြ႔ေနရေပသည္။

ဤပုံစံမ်ားသည္န၀တလက္ထက္ဗုိလ္ခင္ညြွန္႔ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား အေရးသားမ်ားနွင့္ တပုံစံတည္းၿဖစ္ သည္။

အထူးထင္းရွားသည္မွာဟုတ္မာေသာေထက္လွမ္းေရးတုိဧ။္ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခင္ညြွန္႔ ေထာင္နန္္းစံေနခ်ီန္ တြင္ေၿမလွ်ိွးေနရ်္သူတုိ႔ဧ။္ အဘဗုိလ္ခင္ညြွန္႔ ထြက္လာ ခ်ိန္မွာေတာ့ ရဲတင္းစြာလက္မ်ား/ ေၿခမ်ားအေရွ့ကုိ ထြက္လာ ပါေတာ့သည္။

အထူးသတိေပးလုိသည္မွာကုိယ့္ရဲ႔ေဘာ္အခ်င္းခ်င္း ပု၈ုိလ္ေရးဆဲၾကဆုိ ၾကၿခင္းကုိ က်ြန္ပ္တုိ႔မွ ၀င္ေရာက္ စြတ္ဖက္မည ္မဟုတ္ပါ။

ဒါေပမဲ႔ကြ်န္ပ္တုိ႔ဧ။္ ေတာ္လွန္း/ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အားၿပည္သူလူထု အထင္အၿမင္လြဲမွား ေစရန္ အၿပဳမွဳမ်ား ရွိလာပါမူ ကြ်န္ပ္တုိ႔မွ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ ရေပလိမ့္ မည္။

ေတာ္လွန္ေရးအသိ/ေတာ္လွန္ေရးသတ္ိရွိရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါဧ။္။

-ရင္ခတ္ပန္း

ေပးပုိ ့လာသူ----karen 2010 <16minoo@gmail.com>
ေက်ာင္းသားစစ္သည္ေဟာင္းမ်ား  မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။ (သတ္ပံုကိုမူရင္းအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။)

1 comment:

BD said...

ဘယ္သူေထာက္လွမ္းေရးလဲဘာလဲမသိဘူး
ဗ်ာ လူသတ္တာ မုဒိန္းက်င့္တာ ႏွိပ္စက္တာ
ေတြကအဓိကဘဲ။ ဒါေတြကိုေအဘီကလူေတြ
လုပ္ခဲတယ္ဆိုတာမယံုႏိုင္စရာဘဲဗ်ာ
အမွန္အတိုင္းေပၚေပါက္ႏိုင္ပါေစ