Monday, February 20, 2012

ဇာတ္သိမ္းခန္းကုိေကာင္းေစခ်င္တယ္၊

ဇာတ္သိမ္းခန္းကုိေကာင္းေစခ်င္တယ္၊ABSDF ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား(၁)
ကုိကုိဦး
19th Febuary, 2012
ရွစ္ဆယ့္ရွစ္အေရးအခင္းအျပီး၊အေတာက္အေျပာင္ဆုံးေသာေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းဆုိရင္ABSDF ဟာနံပတ္တစ္ျဖစ္ခဲ့တယ္၊၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအမတ္မင္းမ်ား၏စင္ျပိဳင္ အစုိးရေပၚလာျပီး သည့္ေနာက္ ပုိင္း၊ ABSDFဟာ၊ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ကုိေမွ်ာ္ကုိးေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ တကုိယ္ေတာ္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြါး ကုိဦးစားေပးေသာသူတုိ႔၏ ခ်နင္း သြားေသာေလွကားထစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရ တယ္။
အုပ္စုလုိက္တုိက္ပြဲေတြၾကားမွာ အမွန္တရားကုိခ်စ္ျမတ္ႏိူးသူေတြေနရာ မရခဲ့သ လုိ၊ ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရသည့္ သာဓ ကေတြနဲ႔အလံေတာ္ ကုိလက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ခဲ့ရ တယ္၊ယေန႔ထက္ထိပင္ အမွန္တရားကုိ လုိလားသူနဲ႔ ဖုံးကြယ္လုိသူေတြ အားျပဳိင္ဆဲပဲဆုိတာ ဘယ္သူ မွျငင္းႏိုင္မယ္မထင္ပါဘူး၊ ဒီအျပင္အဖြဲ႔အစည္းကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တဲ့စိတ္နဲ႔ယူၾကဳံးမရျဖစ္ေနရသူေတြ လည္းရွိတယ္။

ဒါေၾကာင့္ေျမာက္ပုိင္းလူသတ္မႈကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး၊အေတြးအဖုံဖုံ၊ခံစားခ်က္အဖုံဖုံရွိေနၾကသူမ်ား၊ခ်စ္ျခင္း မုန္းတီးျခင္းစသည္တုိ႔ကုိရင္၀ယ္ပုိက္ထားသူမ်ားအေနနဲ႔၊ၾကမ္းတမ္းလွေသာအဖြဲ႔
၏သမုိင္းေၾကာင္း၊ ထုထည္ၾကီးမားလွေသာအညတရရဲေဘာ္မ်ား၏ေပးဆပ္မႈ၊တစ္သီးပုဂၢလ
လူပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏မွားယြင္းမႈမ်ား၊တာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏မွားယြင္းမႈမ်ားကုိအတိ
အက်ေဖၚထုတ္ကာေလ့လာရန္လုိအပ္လာပါျပီ၊မွားေသာသူမ်ားကေခါင္းမာစြာျငင္းဆန္ေန
ေပမဲ့အမွန္ကုိသိေသာသူမ်ားက၊လူထုကုိရုိးသားစြာရွင္းလင္းခ်ျပရမဲ့တာ၀န္ရွိေနပါတယ္၊
ဒီမုိကေရစီဆုိသည့္အမွန္တရားနဲ႔ရုိးသားပြင့္လင္းမႈကုိက်ေနာ္တုိ႔ျမတ္ႏိူးေၾကာင္းျပသရပါလိမ့္
မယ္၊လူညီရင္ဤကုိကႊ်ဲဖတ္ခဲ့ၾကေသာသူေတြေၾကာင့္အုပ္စုလုိက္အားျပဳိင္မႈေတြေတြ႔ခဲ့ရသလုိ၊ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚအားနည္းေသာစစ္၀ါဒီသမားသက္သက္ကုိလည္းေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္၊ အဲဒီလုိစစ္၀ါဒီအာဏာရွင္လက္သစ္တုိ႔ရဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္လြန္းေသာရႈးသြတ္မႈေတြေၾကာင့္ အလြန္တရာအရုပ္ဆုိးအက်ဥ္းတန္ေသာသမုိင္းကုိ က်ေနာ္ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုေတြ အားလုံးခါးစည္းခံခဲ့ရေပျပီ၊
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာျမံဳေနခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ေျမာက္ပုိင္းလူသတ္မႈၾကီး
ဘြားကနဲေပၚလာတဲ့အခါမွာေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံေရးေလာကမွာေမးမွိန္ေနခဲ့တဲ့ABSDFဟာျဗဳန္း
ကနဲဆုိေတာက္ေျပာင္လာပါေတာ့တယ္၊ ဒီတစ္ခါေတာင္ေျပာင္လာပုံေတာ့သိပ္မေကာင္းလွပါ
နာမည္ေက်ာ္လူသတ္မႈၾကီးဆုိပါေတာ့၊ဒီေတာ့ဒီလုိမ်ဳိးေတာ္လွန္ေရးကုိအသက္စြန္႔ျပီးလုပ္ခဲ့ျပီး
ကာမွ နာမည္ပ်က္ရကိန္းဆုိက္ေတာ့တာမုိ႔ တပ္ဖြဲ႔၀င္တုိင္းကာၾကိတ္မႏိုင္ခဲမရငုိခ်င္းခ်ခဲ့ရသူ
အမ်ားၾကီးရွိမယ္ဆုိတာအလြန္ကုိေသခ်ာပါတယ္၊ဒါေၾကာင့္ဒါဟာသာမန္ႏိုင္ငံေရးကိစၥမဟုတ္
အေသးစိတ္ကုိေလ့လာဆန္းစစ္ခြဲျခမ္းစိတ္ဖ်ာရေတာ့မယ္အေနအထားကုိေရာက္လာရပါတယ္
ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံေရး၊လက္တြဲေဖၚႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ား၊ရွစ္ေလးလုံးမ်ဳိးဆက္မ်ား
အတြင္း၊အမွန္တကယ္နားလည္မႈရေအာင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္သလုိ၊အျပစ္ရွိသူ
မ်ားကုိလည္းဘက္မလုိက္ပဲ၊ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေဖၚထုတ္သြားရမဲ့အေျခအေနကုိေရာက္ေနပါျပီ၊
တကယ္ေတာ့ABSDFဟာ၊ေပးဆပ္မႈမ်ားစြာနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုပါ၊ အမိတုိင္း ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္အဘက္ဘက္ကေပးဆပ္ရင္းဆက္လက္ခ်ီတက္ခဲ့ရတာပါ၊
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး၏ေနရာကုိပါတီႏိုင္ငံေရးမ်ား၊လက္ေ၀ခံအင္ဂ်ီအုိႏိုင္ငံေရးမ်ား၊
စာရင္းရွင္းရန္ခက္ခဲေသာယူဂ်ီႏိုင္ငံေရးမ်ား၊မႈိလုိေပါေပၚလာခ်ိန္မွာေတာ့ABSDFဟာ၊ရိကၡာ
ျပတ္အေထာက္အကူအားလုံးအျဖတ္ခံခဲ့ရျပီးမွစနစ္တက်ျဖဳိခြဲခံခဲ့ရပါတယ္၊ေနာက္ဆုံးငါ့တုိ႔
ရိကၡာက်ည္ဆံငါတုိ႔ရွာမယ္ဆုိျပီး၊အႏၱရယ္ထူေျပာလွတဲ့ပင္လယ္ျပင္ၾကီးထဲအရဲစြန္႔ကာ ဘ၀မ်ားစြာကုိေပးျပီးရည္မွန္းခ်က္ကုိေရာက္ေအာင္ၾကိဳးစားခဲ့ၾကရတယ္၊ေတာ္လွန္ေရးယုံ
ၾကည္ခ်က္နဲ႔အတူပင္လယ္ျပင္မွာအသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိေပးဆပ္ရင္းေတာ္လွန္ေရးကုိအ
သက္ဆက္ခဲ့ၾကရတယ္၊
သုိ႔ေသာ္ေတာ္လွန္ေရးဆုိသည္မွာဗလာက်ည္ဆံျဖစ္တုိက္လုိ႔မရသည္မုိ႔အားလုံးတစစီျဖစ္ခဲ့ရတာကုိေတာ့ျငင္းကြယ္လုိ႔မရႏိုင္ေပ၊ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့အားလုံးဟာသူတုိ႔ခြဲခြါခဲ့ရေသာ
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကုိအမုန္းတရားမရွိဆက္လက္ခ်စ္ခင္ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါတယ္၊တတိယ
ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ရုိးရုိးသားသားထြက္ခြါသြားသူမ်ားရွိသလုိ၊လက္ေ၀ခံအင္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ားတြင္လူျဖဴ
ေတြေျပာသမွ်ကုိဟုတ္ကဲ့လုပ္ျပီးႏိုင္ငံေရးဘ၀သစ္ထူေထာင္သူမ်ားလည္းရွိလာခဲ့ပါတယ္၊
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့လက္ေ၀ခံအင္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးဘ၀သစ္ကုိထူေထာင္ၾကသူေတြအထဲမွာ
ေရာ္နယ္လ္ေအာင္ႏိုင္ကဲ့သုိ႔ေသာ၊ႏိုင္ငံေရးအေရျခဳံရာဇ၀တ္သားမ်ားပါလာတယ္၊ သူရဲ႔ေနာက္ ေၾကာင္းကုိသိရဲ႔သားနဲ႔ မကဒတဗဟုိရဲ႔အေရးပါလွတဲ့သုေသသနဌါနာမွာ၊ ဌါနမႈးအထိတာ၀န္ ေပးခဲ့တဲ့အထိျဖစ္ခဲ့တာ၊ ဒါဟာႏိုင္ငံေရးပုလင္းတူဗူးဆုိ႔မ်ားကအကာအကြယ္ေပးလူရာသြင္း ထားတာကုိသက္ေသျပတဲ့အခ်က္ေတြပါပဲ၊
အရင္ကသူတုိ႔ဖုံးဖိထားၾကခဲ့သည့္လူသတ္မႈၾကီးကမထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ၾကီးက်ယ္ရက္
စက္ေနတာကုိသိလုိက္ရေတာ့ အမွန္ကုိလုိလားေသာရဲေဘာ္မ်ားကလူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊အဖြဲ႔အစည္း ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အမွန္တရားကုိေဖၚထုတ္ေတာင္းဆုိလာၾကတာပဲျဖစ္တယ္၊မိမိတုိ႔အားလုံး ရုိးသားစြာေပးဆပ္မႈေတြကုိတာ၀န္ရွိသူတစ္ခ်ဳိ႔ကတာ၀န္မဲ့စြာအာဏာကုိအလႊဲသုံးစားလုပ္ခဲ့ၾကမွန္းသိလာခဲ့ၾကတယ္၊
တစ္ခ်ဳိ႔ကလည္းဒီလုိေဖၚထုတ္တဲ့လုပ္ရပ္ဟာ မကဒတရဲ႔စြန္႔လြတ္မႈဂုဏ္သိကၡာကုိထိခုိက္ေစ
သည့္အျပင္ ေတာ္လွန္ေသာအစုအဖြဲ႔အားလုံးကုိထိခုိက္ေစႏိုင္တာမုိ႔ ဒီအခ်ိန္မွာမေျပာၾကေသး
ရင္ေကာင္းမယ္၊ အခ်ိန္မတန္ေသးဘူးဆုိျပီးယူဆေျပာဆုိေနၾကတာကုိလည္းေတြ႔ေနရပါတယ္၊
အခ်ိန္တန္ျခင္းမတန္ျခင္းဆုိတာကုိက်ေနာ္တုိ႔ဆုံးျဖတ္လုိ႔မရ၊အျဖစ္အပ်က္ေတြကသာေပၚလာခ်ိန္တန္ရင္ေပၚလာျပီး ေပ်ာက္ခ်င္ရင္ေပ်ာက္သြားတတ္တဲ့သဘာ၀ကုိသာအထူးနားလည္ၾက
ရမွာပါ၊ေဖၚခ်င္တုိင္းလည္းေဖၚလုိ႔မရ၊ေဖ်ာက္ခ်င္တုိင္းလည္းေဖ်ာက္လုိ႔မရ၊ဒါဟာအျဖစ္အပ်က္ေတြ႔ရဲ႔ေလာကနိယမအတုိင္းလက္ခံရယူရန္သာရွိပါတယ္၊
တကယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိရြံမုန္းသူေတြျဖစ္ျပီး ေတာ္လွန္
ေရးခ်စ္ျမတ္ႏိူးၾကသူေတြပါ၊မိမိတုိ႔က်င္လည္ျဖတ္သန္းရာနီးစပ္ရာ တံငါနားနီးတံငါဆုိသလုိ
ျဖစ္ခဲ့ရသူေတြၾကီးမုိ႔ မိမိသိခဲ့တာအမွန္ၾကီးပဲလုိ႔ဇြတ္ေပျငင္းဆန္မဲ့အစား အျပန္အလွန္ေလး
စားမႈနဲ႔အတူ မိမိသိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိရုိးသားစြာေ၀ငွေပးျခင္းကသာလွ်င္ အေကာင္း
ဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ေဆြးေႏြးရင္း အေျဖမွန္ကုိရလာသည့္အခါမိမိတုိ႔အား
လုံး၏ညီညြတ္ေရးကုိလည္းမထိခုိက္သည့္အျပင္ ပုိမုိက်စ္လစ္စြာတည္ေဆာက္ျပီးသားျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ပုဂၢဳိလ္ေရးခင္မင္မႈေတြကုိေဘးခ်ိတ္ျပီးေဆြးေႏြးၾကရေအာင္၊
ABSDF ကုိရုိးရုိးသားသားခ်စ္ခဲ့ၾကေသာရဲေဘာ္မ်ားနဲ႔ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားအၾကား၊ အထင္မွားအျမင္မွားျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႔တာ၀န္ရွိမႈကုိသတၱိရွိရွိမေျဖရွင္းပဲ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြအခ်င္းခ်င္းေနာက္ထပ္ညီညြတ္မႈကုိထိခုိက္ေစခဲ့ပါတယ္၊ ဒီလုိတာ၀န္ယူ မႈမရွိတဲ့အတြက္ မလုိလားအပ္တဲ့အေႏွာက္အယွက္ေတြ၊ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးကုိအားလုံးခံစား ခံစားခဲ့ရပါတယ္၊
ဒီအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြအားလုံးဟာ တာ၀န္ရွိသူေတြ႔ရဲ႔တာ၀န္မဲ့မႈေတြေၾကာင့္ပဲဆုိတာကုိ မျမင္ပဲ အခ်င္းခ်င္းျပန္လည္တုံ့ျပန္တုိက္ခုိက္ေနၾကတယ္၊ ဒီေတာ့ ရန္သူအားရေအာင္လုပ္ေန
ၾကတဲ့တရားခံအစစ္ကဘယ္သူျဖစ္မွာလည္းစဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ၊
တကယ္ပဲျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္အားၾကိဳးမာန္တက္လုပ္ေနခ်ိန္မွာမလုိလားအပ္တဲ့အေႏွာက္အယွက္အတားအဆီးေတြ၀င္လာသေယာင္ေယာင္၊ရန္သူအလုိက်လုပ္ေနသေယာင္
ေယာင္ေလသံျပစ္ခဲ့ၾကတယ္၊ ဒါဟာလုံး၀မရုိးသားမႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ဖုံးကြယ္မႈ၊ကုိယ္က်ဳိးစီးပြါး
ကာကြယ္မႈ၊ လူထုအေပၚသစၥာေဖါက္မႈေတြအားလုံးကုိ တျပဳိင္နက္တည္းက်ဴးလြန္ျပသေနတာ
ျဖစ္တယ္။
တစ္ေယာက္ကေျပာေတာ့..ရန္သူအားရေအာင္လုပ္ေနတာတဲ့ဗ်ာ..ေနာက္တစ္ေယာက္က
ေတာ့…. ျပည္သူေတြကိုုေထာင္နဲ့ေသာင္းနဲ့ခ်ီ သတ္ျဖတ္ညင္းပန္းခဲ့တဲ့ စစ္အုုပ္စုုကိုုေတာ့ ခုုထိတရားစြဲဆိုုဖိုု ့မၾကိဳးစားပဲနဲ႔့ ေျမာက္ပိုုင္းမွာတာ၀န္ရိွတဲ့သူေတြကိုုတရားစြဲဆိုုဖိုု႔လုုပ္ေန တာေတာ့ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသတယ္။…ေရာ္နယ္လ္ေအာင္ႏိုင္ကေျပာတာကေတာ့…
က်ေနာ္တာ၀န္အရလုပ္ခဲ့ရပါတယ္တဲ့ဗ်ာ။
က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးဒီမုိကေရစီနဲ႔လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ရုိးသားစြာတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတယ္၊လ႔ူအ
ခြင့္အေရးကုိလူ႔အခြင့္အေရးေပတံနဲ႔တုိင္းတာရမွာျဖစ္သလုိ၊ႏိုင္ငံေရးကုိႏိုင္ငံေရးေပတံျဖင့္
သာတုိင္းတာရပါလိမ့္မယ္၊ ဒီေနရာမွာႏိုင္ငံေရးပါး၀ေနၾကသူေတြဟာသူတုိ႔၏မွားယြင္းခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈေတြကုိႏိုင္ငံေရးကြက္ျဖင့္လွည့္စားျပီးဆက္လက္လိမ္ညာဘုိ႔ၾကိဳးစားေနတာကုိေတြ႔ေနရပါတယ္။
ေတာ္ေတာ္ကုိရယ္စရာေကာင္းတဲ့သူေတြပဲ၊တကယ္ေတာ့ဒါေတြအာလုံးဟာမုိးၾကိဳးပစ္တာကုိထန္းလက္နဲ႔ကာတာထက္သူတုိ႔ရဲ႔အေၾကာက္လြန္ေနတဲ့စုိးရိမ္မႈကုိေဖၚျပေနပါတယ္၊လူအခြင့္အေရးေဖါက္ဖ်က္မႈကုိႏိုင္ငံေရးနဲ႔ဖုံးလြမ္းျပစ္ခ်င္တဲ့မရုိးသားတဲ့စိတ္ေတြကုိျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႔အတုအေယာင္ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိပဲ တကယ္ႏုိင္ငံေရးအေရး
ပါမႈအျဖင့္ေဖၚျပလုိၾကျပီး က်ေနာ္တုိ႔အစဥ္အဆက္ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲ၀င္လာခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈေတြ မိမိတုိ႔အတြင္းမွာေပၚလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ပိတ္ပင္တားဆီးလုိတဲ့
မူမမွန္တဲ့သူေတြရဲ႔စိတ္ဓါတ္ကုိလည္း နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
တကယ္ဆုိရင္ ငါတုိ႔မွာတာ၀န္ရွိေနပါလား၊ ငါတုိ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ေျဖရွင္းေပး
ရမည့္တာ၀န္ရွိေနပါလားဆုိတဲ့ အသိစိတ္၊ တာ၀န္ယူလုိစိတ္ကုိျပသရမည့္အစား ေျဖရွင္းေပး ရန္ေတာင္းဆုိေနၾကသူေတြကုိ မလုိမုန္းထားရွိေနတာကလည္း မူမမွန္ဆုိတာထင္ရွားလွပါ
တယ္၊
က်ေနာ္သူတုိ႔ကုိေျပာလုိက္ခ်င္တာက..ဒီေန႔ဟာအုိင္တီ(IT)ေခတ္ကုိေရာက္ေနျပီ၊ဘယ္အရာမွ
ဖုံးကြယ္ထားလုိ႔မရတဲ့ပြင့္လင္းတဲ့(Globalization)ေခတ္ၾကီးကုိေရာက္ေနပါျပီဗ်ာ၊တကယ္လုိ႔သူတုိ႔ABSDFကုိခ်စ္ရင္၊ ေပးဆပ္ခဲ့ျပီးေသာသူတုိ႔၏သမုိင္းကုိတန္ဖုိးထားလွ်င္ တာ၀န္ရွိ သူေတြ ကုိ တာ၀န္ယူဘို႔ပူးေပါင္းျပီးေျပာေစခ်င္တယ္ဗ်ာ၊ စစ္မွန္တဲ့ေတာ္လွန္းေရးဆုိတာ ဂလဲ့စားေခ် ေရးမဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့လွစ္လွ်ဴရွဳျခင္းလဲမဟုတ္ဘူး၊ လူသတ္၀ါဒမဟုတ္ဘူး၊ အမွန္တရားကုိ ထာ၀ရဆုပ္ကုိင္ျခင္းမည္၏၊
ပထမဦးဆုံးက်ေနာ္ရွင္းျပခ်င္တာကABSDFရဲ႔အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ည္း
(သုိ႔)အေျခခံဥပေဒကိစၥပါပဲ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ည္းထဲမွာေသဒဏ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္
ကုိပဲအရွင္းဆုံးေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပရင္ ဗဟုိေကာ္မီဥကၠဌတစ္ဦးကပင္ေသဒဏ္ကုိေပးပုိင္ခြင့္မရွိ
သလုိ အမိန္႔ေပးပုိင္ခြင့္လည္းမရွိခဲ့ပါ၊ဗဟုိေကာ္မီတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းကဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားရင္ေတာင္ ညီလာခံအထိအယူခံပုိင္ခြင့္ရွိေနပါတယ္၊ ဗဟုိေကာ္မီတီနဲ႔ညီလာခံအၾကား
မွာေတာင္ ဥကၠဌကအသနားခံပုိင္ခြင့္ကုိေပးႏိုင္ခြင့္ရွိေနပါေသးတယ္၊(ABSDFေတာင္ပုိင္းတြင္
ျဖစ္ခဲ့ေသာကုိ၀င္းႏိုင္ျငိမ္းအမႈတြင္ကုိ၀င္းႏိုင္ျငိမ္းေသဒဏ္မွလြတ္ျငိမ္းခြင့္ရခဲ့သည္ကုိABSDF ဗဟုိေကာ္မီတီသုေသသနဌါနတြင္မွတ္တမ္းရွိပါသည္)၊
ဒါေၾကာင့္ေျမာက္ပုိင္းကိစၥမွာတာ၀န္ရွိသူေတြလုပ္ပုိင္ခြင့္အလြဲသုံးစားျပဳျပီး၊လူ႔အခြင့္အေရးကုိ
ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့မွန္းသိသာေနပါတယ္၊ဦးေႏွာက္အလြန္နည္းတဲ့ေျမာက္ပုိင္း
မ်ဳိး၀င္းရဲ႕လူမုိက္ဆန္ေသာလုပ္ရပ္ေတြကုိအေမွ်ာ္အျမင္ညာဏ္နည္းခဲ့ၾကတဲ့၊သံေခ်ာင္းႏွင့္ေရာ္
နယ္ေအာင္ႏိုင္တုိ႔ကထပ္ဆင့္ပူးေပါင္းကာမွားခဲ့ၾကတယ္၊ က်ေနာ္တာ၀န္အရလုပ္ခဲ့ရပါတယ္
ဆုိတဲ့ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္ဟာABSDF ရဲ႔ဖြဲ႔စည္းပုံကုိလုံး၀မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့တာထင္ရွားတယ္၊
ေျမာက္ပုိင္း(၁၅)ဦး အစုလိုက္အျပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္မႈကိစၥကုိျဖစ္ျပီးေတာ့မွ ေတာင္ပုိင္းဗဟုိက၊ လူသတ္မႈကုိထပ္ဆင့္ေထာက္ခံမႈေပးျခင္းဟာ သမုိင္းတြင္ခဲ့သည့္မဟာအမွားပဲဆုိတာအားလုံး နားလည္လုိက္ေပမဲ့ အလြန္တရာေနာက္က်ခဲ့ပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ေျမာက္ပိုင္းအမွားကိုဗဟို ကထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခဲ့တာလဲ? ဒါဆုိဘယ္သူေတြကမွားခဲ့ၾကသလဲ ?
ဘယ္ေနရာမွာမွားခဲ့ၾကသလဲ ?၊ တစ္ခုခ်င္းေျပာၾကရေအာင္။
ႏိုင္ငံေရးပေရာဂါေၾကာင့္လုိ႔ေျပာရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးၾကီးေၾကာင့္ ဒီအျဖစ္ဆုိးေတြၾကဳံရ
တာပါလုိ႔ေျပာရင္၊ သိပ္ကုိအလွမ္းေ၀းသြားမွာျဖစ္ျပီး၊လူသတ္မႈဆုိတဲ့ရာဇ၀တ္မွဳဟာ ေပ်ာက္ သြားလိမ့္မယ္၊ တခ်ိန္တည္းမွာပဲက်ေနာ္တုိ႔ဟာ လူသတ္မႈဆုိတဲ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈ ကုိအမွန္အတုိင္းေဖၚထုတ္ရမွာျဖစ္သလုိ ႏိုင္ငံေရးအရတာ၀န္ရွိမႈေတြကုိလည္း တစ္စစီ ေဖၚထုတ္ရမဲ့တာ၀န္လည္းရွိေနပါတယ္။
ေျမာက္ပုိင္းဗဟုိေကာ္မီတီဟာ လူသတ္မႈအတြက္လုံး၀တာ၀န္ရွိတယ္ဆုိတာဘယ္သူမွျငင္း
မယ္မထင္ပါဘူး၊ သူတုိ႔အားလုံးဟာ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္လူသတ္မႈအတြက္ လုံး၀တာ၀န္ရွိ
သူေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူတို႔ကေတာ့တရားဥပေဒကုိ မုခ်ရင္ဆုိင္ရမွာပါ၊ ေတာင္ပုိင္းဗဟုိ
ေကာ္မီတီကေရာ ဘယ္လုိဘယ္အတုိင္းအတာထိပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သလည္းဆုိတာကုိ အား
လုံးကစိတ္၀င္တရားေလ့လာအေျဖရွာေနၾကဆဲပါပဲ။
ထင္ထင္ရွားရွားထြက္ေပၚေနတာကေတာ့ ေျမာက္ပုိင္းလူသတ္မႈအမွားၾကီးကုိေတာင္ပုိင္း
ဗဟုိကေနတာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ကိစၥ၊ တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ပုံစံကုိလုံး၀သေဘာမေတြ႔ခဲ့ၾကတဲ့ကိစၥေတြပါပဲ၊
ကုိင္တြယ္ပုံကုိင္တြယ္နည္းလုံး၀မွားခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္း
ခဲ့ရသည္သာမက ေတာ္လွန္ေရး၏ဂုဏ္သိကၡာကုိပါထပ္ဆင့္ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ရျပန္ပါတယ္၊ ဒီအတြက္ဘယ္သူ႔မွာတာ၀န္အရွိဆုံးဆုိတာ ေဖၚထုတ္ျပီးတာ၀န္ယူခုိင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္၊
I have no more disputes about the righteousness to execute 15 spies. However, I myself, on behalf of the central committee, have the responsibilities for that even though there was no participation by central committee on decision process.
အထက္ပါစာသားကေတာ့ ဗဟုိေကာ္မီတီဥကၠဌတစ္ဦးရဲ႔ ဗဟုိေကာ္မီတီကုိယ္စားတာ၀န္
ရွိမႈကုိတာ၀န္ခံခဲ့တာျဖစ္တယ္၊ ဒါဟာအမွန္တရားကုိစနစ္တက်ေျဖရွင္းတာလား(ဒါမွမဟုတ္)
ေတာ္လွန္ေရးကုိဦးခ်ဳိးခံခဲ့ရတာလားဆုိတာျငင္းစရာက်န္ခဲ့ေပမဲ့၊ တာ၀န္ရွိမႈအတြက္ကုိေတာ့
၀န္ခံထားျပီးသားမုိ႔ေျပာစရာလုိမယ္မထင္ေတာ့ပါဘူး။
မည္သုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ျဖစ္ပါေစ၊စပုိင္လုိ႔စြပ္စြဲခံရသူေတြအတြက္မွာေတာ့ABSDFဖြဲ႔စည္းပုံအရသူတုိ႔အသက္၊သူတုိ႔သိကၡာကုိကာကြယ္ပုိင္ခြင့္မရခဲ့သြားရွာပဲ၊ရက္ရက္စက္စက္အသတ္ခံခဲ့ၾကရတယ္၊ဒါဟာလုံး၀ျငင္းပယ္လုိ႔မရတဲ့အဓိကသက္ေတြေတြပဲဆုိတာဘယ္သူမွျငင္းလုိ႔မရဘူး။
ေရာ္နယ္လ္ေအာင္ႏိုင္ရဲ႕ေသြးရႈးေသြးတန္းနဲ႔ေျပာေနတဲ့၊စပုိင္ဆုိရင္သတ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္ဆုိတဲ့စကားဟာ ABSDF ရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပုံကုိေျဗာင္ေစာ္ကားေနတဲ့ စကားလုံးေတြပဲျဖစ္တယ္၊ ဒီလုိလူ ေတြရဲ႔လက္ လြတ္ စ ပယ္ ေျပာၾကားခ်က္ေတြေၾကာင့္ABSDF ရဲ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိထိခုိက္ရ သလုိ၊ တုိက္ပြဲအသီးသီး မွာက်ဆုံးခဲ့ရေသာရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြရဲ႔သမုိင္းေၾကာင္းကုိလည္း ေစာ္ကား လုိက္တာျဖစ္တယ္။
ကုိေအာင္ထူးကဘာေတြထုတ္ျပန္ခဲ့သလဲၾကည့္ၾကရေအာင္၊
ဒါေတြဟာ စစ္ပြဲတခုအတြင္းမွာ ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့အေၿခအေနဆိုခဲ့ေပမဲ့ စြပ္စြဲခံရသူေတြဟာ ခုခံ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရိွခဲ့ပါတယ္။ ရန္သူ႔သူလွ်ိဳေတြရဲ႕အမႈကိုတရားရံုးမွာ ႀကားနာခဲ့ပါတယ္။
အျပစ္မရွိတဲ့သူေတြကုိအညိဳးအေတးထားျပီး၊လက္နက္အားကုိးလူမုိက္အားကုိးဖမ္းဆီးျပီး
ေသြးေအးေအးနဲ႔ရက္ရက္စက္စက္သတ္ေနၾကတာကုိခင္ဗ်ားသိေနရက္သားနဲ႔၊ဒါေတြဟာ စစ္ပြဲတခုအတြင္းမွာ ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့အေၿခအေနဆိုခဲ့ေပမဲ့လုိ႔ေျပာရက္ဆုိရက္တဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိး နဲ႔ေရွ႕ေနျဖစ္လာကုိသိပ္ကုိအံ့ၾသစရာေကာင္းပါတယ္။
ကုိေအာင္ထူးခင္ဗ်ား၊မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ဥပေဒကုိ၊ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္လုိ႔ကေတာ့၊မသိလုိ႔နားမလည္လုိ႔ေဖါက္ဖ်က္မိတာပါလုိ႔ေျပာလုိ႔မရေတာ့ဘူး၊သိသိၾကီးနဲ႔က်ဴး
လြန္ခဲ့တာကုိေထာက္ခံေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္၊အဲဒါခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႔မဟာအမွားၾကီး၊သိသိၾကီးနဲ႔မွားတဲ့မဟာအမွားၾကီး၊ႏိုင္ငံေရးေလာဘၾကီးသူေတြရဲ႔မဟာအမွားၾကီးေတြပဲဆုိတာထင္ရွားတယ္၊အဲဒီခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕မဟာအမွားၾကီးေတြေအာက္မွာABSDFသာမက၊ျပည္တြင္းျပည္ပဒီမုိကေရစီ
အင္အားစုေတြအားလုံးကိုထိခုိက္ခဲ့ရတယ္ဆုိတာ၊ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာခင္ဗ်ားတုိ႔သိေနပါျပီ။
ဒါေပမဲ့ဒီကိစၥမွာတစ္ဦးခ်င္းတာ၀န္ရွိသူေတြဟာ၊အဖြဲ႔အစည္း၏ဂုဏ္သိကၡာကုိငဲ့ညွာျခင္းမရွိပဲ၊အေၾကာက္တရားၾကီးစြာဆက္လက္ျငင္းဆုိေနဆဲ၊တာ၀န္မဲ့ေသာစကားမ်ားကုိေျပာဆုိေနဆဲပဲ
ေတြ႔ရလုိ႔၊အျပစ္မဲ့ေသာတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္အေတာ္ကုိရင္ထုမနာျဖစ္ရပါတယ္၊အခုေတာ့ခင္
ဗ်ားတုိ႔ေရးသားခဲ့ၾကတဲ့သမုိင္းလိမ္သမုိင္းအမွားၾကီးေတြအတြက္၊ခင္ဗ်ားတုိ႔အားလုံးေရွ႔ထြက္ျပီးရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေျဖရွင္းဖုိ႔လုိေနပါျပီ။
ေနာက္ဆုံးကုန္ကုန္ေျပာရရင္ျဖစ္ျပီးတဲ့ကိစၥအတြက္ ကုိယ့္နဲ႔ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ ပတ္သက္ရာ
ပတ္သက္ရာေတြအားလုံးကုိအရုိးသားဆုံးတာ၀န္ယူေစခ်င္ပါတယ္၊ဒီလုိေျပာေနရတာကလည္း
အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕အလံေတာ္ေအာက္မွာ ေတာ္လွန္ေရးယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အသက္ေပးခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြအတြက္ေရာ လူတြင္မကသမုိင္းကုိပါအသတ္ခံခဲ့ရေသာကံဆုိးသူက်ေနာ္
တို႔ေျမာက္ပုိင္းကရဲေဘာ္ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ေရာအမွန္ကန္ဆုံးျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵတစ္ခုတည္းပါ။
က်ေနာ္ျဖစ္ေစခ်င္တာက ဇတ္သိမ္းခန္းကုိေကာင္းေစခ်င္တယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ၾကည့္ေနၾကျမန္မာ
ဆန္ဆန္ရုပ္ရွင္ကားေလးထဲကလုိပဲဇတ္သိမ္းခန္းမွာဗီလိန္အားလုံးလဲအျမင္မွန္ရ၊ငါ့သားငါ့သမီးကုိမတူဘူးမတန္ဘူးဆုိတဲ့လူတန္းစားခြဲျခားတဲ့မိဘေတြကလည္းအျမင္မွန္ရ၊လူဆုိးလူမုိက္ေတြကုိရဲေတြဖမ္းဆီးရာေနာက္ကုိယက္ကန္ယက္ကန္နဲ႔ပါသြား၊မင္းသားနဲ႔မင္းသမီးၾကည္ၾကည္ႏူး
ႏူးနဲ႔ျပန္ေပါင္းဆုံၾကတဲ့သမရုိးက်ဇါတ္လမ္းေလးလုိျဖစ္ေစခ်င္ပါျပီ၊ ဂ်ိမ္း(စ္)ဘြန္းကားလုိရမ္ဘုိ
ကားလုိ၊ တစ္ေယာက္မွလည္းအျမင္မွန္မရပဲတစ္ကုိယ္ေတာ္လူစြမ္းေကာင္းၾကီးတစ္ဦးကပဲ
အျပတ္အသတ္အႏိုင္တာမ်ဳိးကုိလည္းမျမင္ခ်င္ေတာ့ပါ။ျမန္မာဆန္ဆန္က်ေနာ္မွားခဲ့ပါတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ လူထုေရွ႕ေမွာက္မွာရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ၾကီးေျပာေစခ်င္တယ္ဗ်ာ။
ဒီလုိမ်ဳိးကံယကံရွင္ေတြလုပ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနၾက၊ျဖစ္ေစခ်င္ေနၾကတဲ့အထဲမွာ ခံခဲ့ရတဲ့သူ ေတြေတာင္ပါေနတာကုိက အင္မတန္ကုိထူးျခားေနပါတယ္၊ေနာက္တစ္ခ်က္က ကုိယ္ခ်င္းစာ
စိတ္နဲ႔ ခံခဲ့ရသူေတြေနာက္ကရပ္ေနတဲ့သူေတြကလည္း ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိအျပစ္ရွိတဲ့သူေတြ
ကုိမလြတ္တန္းေစာင့္ၾကည့္ေနတာကုိလည္းေမ့ထားလုိ႔မရပါဘူး၊ အျမင္မွန္မရပဲဆက္ျပီးမွားတဲ့ လမ္းကုိဆက္ေလွ်ာက္ေနရင္ေတာ့ အဆုံးသတ္ေကာင္းမွာမဟုတ္ဘူး၊
ဒီေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း မွားတာကုိမွားခဲ့ပါတယ္လုိ႔လုထုကုိ၀န္မခံရဲတဲ့စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေတြြေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဟာလုံး၀ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ဒီစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၾကီးေတြရဲ႔အက်င့္ဆုိးေတြကုိ အတုခုိးဦးမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ အျမင္မွန္ရျပီး မိမိတာ၀န္ကုိမိမိတုိ႔
ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့တာ၀န္ယူသြားၾကမွာလားဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးကေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾက
ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ၊
-------------------------------------------------------------------------------------------------
စစ္မွန္တဲ့ေတာ္လွန္းေရးဆုိတာ ဂလဲ့စားေခ်ေရးမဟုတ္ဘူး၊ လူသတ္၀ါဒမဟုတ္ဘူး၊
အမွန္တရားကုိ ထာ၀ရဆုတ္ကုိင္ျခင္းမည္၏၊ အမွန္တရားကုိေတာ္လွန္ေရးသမားတုိင္း
ဆုပ္ကုိင္ႏိုင္ၾကပါေစ၊

ကုိကုိဦး
19th Febuary, 2012
New Generation မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments: