Tuesday, January 17, 2012

လိုင္စင္ေတာင္ ပါေဂ်ာင္စခန္းမွ ရင္နင့္ဘြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ား

 ( ထင္လင္းေအာင္ ၏ အစီရင္ခံစာ) (အပုိင္း - ၁ ) 

by Maung Maung Wann on Tuesday, 17 January 2012 at 16:45


ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ( ေၿမာက္ပုိင္းေဒသ )တြင္ သူလွ်ိဳအၿဖစ္ စြပ္စြဲခံရၿပီးညွင္း ပမ္းႏွိပ္ စက္ၿခင္းခံေနရာမွ ထြက္ေၿပးလြတ္ေၿမာက္လာသူ ထင္လင္းေအာင္မွ ေပးပုိ႔လာေသာအစီရင္ခံစာ ၿဖစ္ပါသည္။
------------------------------------------------------------------------------------------------
က်ေနာ္ ထင္လင္းေအာင္သည္ ဦးေအာင္သန္း ေဒၚခင္ရီတို႔မွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ေမလ၂၄ ရက္ေန႔ မွာ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အလက(၁) သထံု ၿမိဳ႕ တြင္မူလတန္းပညာကိုသင္ၾကားပါသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အထက္တန္းပညာသင္ၾကားေနခ်ိန္ ဒီမိုကေရစီအေရးအခင္းျဖစ္ပြားပါသည္။က်ေနာ္ သည္ ေက်ာင္း သားသမဂၸ၏ သတင္းႏွင့္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးရံုးတြင္ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ သပိိတ္အေျခစိုက္စခန္းမွာ ၀ိဘာဂီဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္းတြင္ျဖစ္ပါ၏။၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာ အာဏာသိမ္းၿပီး ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ ၂၄ ေျခလွ်င္တပ္ရင္းမွတပ္ရင္းမွဴးကိုယ္တိုင္လာေရာက္ လူစုခြဲခိုင္းရာ ၂၀ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းက်မွ လူစုခြဲလိုက္ပါသည္။
သပိတ္စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ
၁။ တင္၀င္း
၂။ သူရိန္ထြန္း
၃။ တင္အံုး
၄။ ေက်ာ္ေက်ာ္
၅။ ဆန္းေအာင္
၆။ ျမင့္သူ
၇။ ေအာင္ေအာင္
၈။ ေက်ာ္မိုး
၉။ ကိုမ်ိဳးတို႔ျဖစ္ပါသည္။
        
     ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေနာ္၊ ေအာင္ေဇာ္ဦး၊ သံေခ်ာင္း၊ ခင္ေမာင္သိန္း၊ ခိုင္စိုးတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သထံုၿမိဳ႕မွထြက္ခြါခဲ့ၾကပါသည္။ သထံုမွ ၿမိဳင္ကေလး၊ဘားအံထိုမွ တ ဆင့္ ဖားကပ္၊ မုဂတိ၊မင္းစီ၊ နတ္ႀကီး စသည့္ရြာစဥ္မ်ားကိုျဖတ္ၿပီး ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေကအင္ယူ နယ္ေျမရွိ တပ္ရင္း(၂၁) မယ္သေလစခန္းသို႔ေရာက္ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀ဘၤာလ ၅ ရက္ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး စတင္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္မွာ က်ေနာ္အပါအ၀င္ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔ မယ္ သေလအနီးရွိ ဆင္ေတာင္ေျခတြင္ သင္တန္းတက္ခဲ့ရပါသည္။
          ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မယ္သေလစခန္းက်သျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရိုးကလိုးဒုကၡသည္စခန္းအနီးတြင္တပတ္ခန္႔ခိုေနၿပီး ေရေက်ာ္စခန္းသို႔သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေရေက်ာ္စခန္း တြင္ စစ္သင္တန္း ႏွစ္လတက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဧၿပီလတြင္ တပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္အရက်ေနာ္ႏွင့္ စိုင္းထူး(က်ိဳက္ထို) ႏွစ္ေယာက္သည္ ေရေက်ာ္မွ မဲေဆာက္၊ မဲသေ၀ါ၊ မာနယ္ပေလာေနာက္ဆံုး ဦးသုထသို႔ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုစခန္းတြင္ တပတ္မွ်ေနထိုင္ေနစဥ္ ဦးသုထ စခန္း က်ျပန္သျဖင့္ စခန္းေျပာင္းေရႊ႕ရာ ေသာ္လဲထ ၄င္းမွ မဲလထ ၄င္းမွ လဲသာထသို႔ေရာက္ရွိၿပီး အမွတ္ ၂၀၉ တပ္စခန္းကို တည္ေဆာက္ရပါသည္။
          အမွတ္ ၂၀၉ တပ္ရင္းတြင္ စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ေနရင္း ပေလာင္နယ္ေျမတြင္ ABSDF ၅၀၁ တပ္ရင္းသစ္တခုဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။၂၀၉တပ္ရင္းမွ ရဲေဘာ္ ၂၁ ေယာက္ ၊ ေသေဘာဘိုးမွ ၃ ေယာက္၊ ရ၀မ္ခမွ ၃၊ ဘုရားသံုးဆူမွ ၁ ဦး၊နယ္ေျမရံုးမွ ၂ ၊ စုစုေပါင္း (၃၀) ေယာက္ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ ဇန္န၀ါရီလထဲတြင္ ႏွစ္သုတ္ခြဲပို႔ခဲ့ပါသည္။
          ABSDF ဥကၠဌ ကိုမိုးသီးဇြန္မွ တာ၀န္ေပးသျဖင့္ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။
          တပ္ရင္းမွဴး သိုက္ထြန္းဦး (ဘုရားသံုးဆူ)-ရန္ကုန္ သာေကတ ၅ ရပ္ကြက္။
          ဒု-ရင္းမွဴး သူရေဇာ္ (၀မ္ခ) - ျမင္းၿခံ
          ေဆးတာ၀န္ခံ သိန္းထြန္း (၀မ္ခ) - ေက်ာင္းကုန္း
          တပ္စုမွဴး ထင္လင္းေအာင္
          တပ္စိပ္မွဴး ေဇာ္ႏိုင္ (ေသေဘာဘိုး) - ရန္ကုန္
          တပ္စိပ္မွဴး ဇလံုး(ေဇာ္ေဇာ္ဦး) - ေတာင္စြန္း
          ရဲေဘာ္မ်ား
          အငယ္ေလး (၀မ္ခ) - မႏၱေလး
          ေမာင္ေမာင္ (နယ္ေျမရံုး) - ရန္ကုန္ ဒလ
          သက္ေအာင္ (နယ္ေျမရံုး) - ရန္ကုန္ ၈ မိုင္
          ေအာင္၀င္းတင့္ (ေသေဘာဘိုး) - ရန္ကုန္
          ေဇာ္ျမင့္ (ေသေဘာဘိုး) - ရန္ကုန္
          လွေ၀ - က်ိဳက္ေကာ္
          ေအာင္ႏိုင္ - ပဲခူး
          ေမာင္ဦး - ပဲခူး
          ဆန္းျမင့္ကိုကို - ပဲခူး
          ေမာင္ဦး - ပဲခူး
          ျမင့္ဥၤီးေလး (မႏွဲေလး) - သထံု
          ေက်ာ္ေက်ာ္ - က်ိဳက္ထို
          ဂါမဏိ - က်ိဳက္ထို
          ထက္ခိုင္ - က်ိဳက္ထို
          စန္းျမင့္ - ရန္ကုန္
          ဦးႏိုင္ဦး - ပဲခူး
          သန္းထိုက္ - ရန္ကုန္
          သန္းထြဋ္ - ပဲခူး
          ေအာင္ဆန္းဦး - သထံု ေပၚေတာ္မူ
          ေက်ာ္မ်ိဳး - က်ိဳက္ထုိ
          ႏိုင္လင္း - သထံု ဇင္းက်ိဳက္
          သိန္းလြင္ - ရန္ကုန္
          စိုး၀င္း - ရန္ကုန္
          ေအာင္ေဇာ္ဦး - သထံု
        
အထက္ပါ ၃၀ ဦးတို႔ကို မာနယ္ပေလာမွ ေသာ္လဲထ၊၄င္းမွ မယ္ေဟာင္ေဆာင္၊ ၄င္းမွ မယ္စတီရမ္း၊၄င္းမွ ခ်င္းမိုင္၊ ခ်င္းမိုင္မွ မာန္ၿမိဳ႕အနီးရွိ လြယ္ဖာပုပ္ေတာင္အထိ သြားၾကရၿပီး အဲဒီမွာ စုပါသည္။ က်ေနာ္တို႔သြား ရမည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ PSLP,ALP,PDF,ABSDF ေတာင္ပိုင္းမွ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ထြက္မည့္လူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ PDF ၂ ဦး၊ ABSDF ၃၄ ဦး၊ ALP ၄ ဦး၊ PSLP ၁၈ ဦးတို႔ဟာ ၁၉၉၀ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ခရီးထြက္ ခဲ့ၾကပါသည္။
          မိုင္းဆပ္မွတဆင့္ က်ိဳင္းတံု ၄င္းမွတဆင့္ ပန္ဆိုင္း (ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္) သို႔ ဧၿပီလဆန္းတြင္ေရာက္ရွိၾကပါ သည္။ တဖန္ပန္ဆိုင္းမွ မိုင္းေမာသို႔ ကားျဖင့္ပို႔ေပးပါသည္။ လမ္းတြင္ တိုက္ပြဲ ၃ ႀကိမ္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ၏၊ ပေလာင္နယ္ေျမသို႔ ဇြန္လတြင္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တလခန္႔ေရွ႕တန္းတြင္လွဳပ္ရွားရသည္။ တပ္ရင္း (၂၁၇) မွတပ္
ရင္းမွဴး စိုင္းစိုးလင္းႏွင့္က်ေနာ္ ဦးေဆာင္ေသာတပ္စုတစုသည္ မိုးမိတ္၊ မိုးကုတ္၊ နမ္းဆန္နယ္ေျမမ်ားသို႔ လွည့္ လည္ စည္း ရံုးေရးေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ABSDF ဗဟိုမွညႊန္ၾကားခ်က္အရ KIA ဗဟိုသို႔ ဇြန္လတြင္ခရီး ဆက္ခဲ့ရာ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ KIA တပ္ရင္း (၈) သို႔ေရာက္ခဲ့ၿပီး ABSDF ေျမာက္ ပိုင္း ေရႊဂူ ခရိုင္မွဴးရဲလင္းႏွင့္ တပ္စုတစုကို တပ္ရင္း (၈) တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္လတြင္ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းသို႔ထြက္ခဲ့ရာနည္းဗ်ဴဟာ(၂) တပ္မဟာ (၃) KIA စခန္းရွိ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းမွ ဗန္းေမာ္ခရိုင္မွဴး  ညီညီေက်ာ္ႏွင့္အဖြဲ႔ ကို ထိုစခန္းတြင္ေတြ႔ရပါသည္။
          တပ္ရင္း (၈) တြင္ေနထိုင္စဥ္က တပ္ရင္းမွဴ သိုက္ထြန္းဦးႏွင့္ ရဲေဘာ္ စိုးႏိုင္ဦးတို႔က ABSDFေျမာက္ပိုင္းသို႔ ႀကိဳတင္သြားခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးက တရုတ္ျပည္ဘက္မွ သြားျခင္းျဖစ္၏။
          တပ္မဟာ (၃) သို႔ က်ေနာ္တို႔ေရာက္ခ်ိန္တြင္ တပ္ရင္းမွဴးက လာေရာက္ႀကိဳဆိုပါသည္။ ၄င္းစခန္းမွ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္အတူစစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ရာမအူပင္တြင္အနီးကပ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့သျဖင့္ ၾသဂုတ္ လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေနာ့္ဒူးေခါင္းကို ေသနတ္မွန္သျဖင့္ KIA တပ္မဟာ (၃)တြင္ေဆးကုသေန စဥ္ က်ေနာ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္မ်ိဳးကိုခ်န္ထားခဲ့ၿပီး က်န္လူမ်ားက ခရီးဆက္ထြက္ပါသည္။
ဒဏ္ရာသက္သာလာၿပီးေနာက္ တပ္မဟာ(၃)မွ ေမာင္ေမာင္ေကာင္းႏွင့္ အတူက်ေနာ္ႏွင့္ ေက်ာ္မ်ိဳးတို႔လည္း ပန္ႏိုင္ရြာ၊ ဘင္ေခါင္း ရြာ၊ ပထန္ရြာ၊ တအင္းရြာ၊ မအူပင္ရြာမ်ားသို႔ စည္းရံုးေရးဆင္းရာ အလြန္ပင္ေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါသည္။က်ေနာ္ႏွင့္ေက်ာ္မ်ိဳးက ၄င္းရြာမ်ားကို အမာခံနယ္ေျမျပဳလုပ္ၿပီး စစ္သားသစ္စုုေဆာင္းျခင္း ၊ရိကၡာမ်ားမ်ားအခ်ိန္မေရြးရရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ား ရရွိေအာင္စည္းရံုးျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။
          ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ္ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းသို႔ခရီးထြက္ခဲ့ရာ တပ္မဟာ(၃)မွ အင္ေခါင္း၊ ႀကိဳးတံတား၊ ေနာင္ရာပါရြာမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းသို႔ေရာက္ရွိပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ တပ္ရင္းမွဴး သိုက္ထြန္းဦးႏွင့္အတူ ရဲေဘာ္ ၈ ဦး ရင္း ၅ နယ္ေျမသို႔ စစ္ဆင္ေရးသြားေနေၾကာင္းသိခဲ့ရသည္။ က်ေနာ္ လမ္းေကာင္းေကာင္း မေလွ်ာက္ႏိုင္ေသးပါ။ တပ္တြင္းအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါသည္။
          က်ေနာ္ႏွင့္ ကိုသိန္းထြန္းသည္ ABSDF ေတာင္ပိုင္း ဗဟိုမွခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မွ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအခ်ိဳ႕ ကြာျခားခ်က္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။
          ၁။ သစၥာအဓိဌာန္
          ၂။ ရဲေဘာ္မ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ခံုရံုးဖြဲ႕ၿပီး စနစ္တက်မစစ္ေဆးဘဲ ပါးစပ္မိန္႔ျဖင့္သတ္ျခင္း
          ၃။ အထက္ႏွင့္ေအာက္ ညီမွ်မွဳမရွိျခင္း
          ၄။ ၿမိဳ႕နယ္စြဲမ်ားရွိျခင္း (အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္)
          ၅။ ရဲေဘာ္သစ္စုေဆာင္းရာတြင္ မတရားစုေဆာင္းျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးခုိင္းေစျခင္း
          ၆။ အဖြဲ႕ပိုင္ေငြေၾကးကို အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးရာ သူတို႔က ပယ္ခ်ၿပီး
အမွတ္(၁) တြင္ အခ်က္ တခ်က္တိုးေပးပါသည္။ ဗဟိုမွသတ္မွတ္ထားေသာ စာသားႏွင့္မတူပါ။

ABSDF ကခ်င္ႏွင့္ ၅၀၁ မွက်ေနာ္တို႔ နားလည္မွဳ ကြဲလြဲတာစတင္ပါေတာ့သည္။ကခ်င္ရွိစစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္သံေခ်ာင္းႏွင့္ ဥကၠဌ မ်ိဳး၀င္းတို႔က ၅၀၁ ႏွင့္ ၆၀၁ ကို သူတို႔လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားျဖစ္ေစခ်င္ၾက သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အဆင့္လိုိက္တာ၀န္ယူမွဳမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
          လူႀကီးမ်ားထံ ေၾကးနန္းပို႔ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ပို႔ခြင့္ရသျဖင့္ ကခ်င္ဆက္သြယ္ေရးစက္ျဖင့္ေတာင္ပိုင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေၾကးနန္းပို႔ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ဗဟုိမွလူႀကီးမ်ားျဖစ္ေေသာ ကိုေမာင္ေမာင္တိတ္၊ ယခင္ဘ႑ာေရး ကိုသန္း၀င္း၊ DAB တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ေက်ာ္ေက်ာ္(ABSDF အတြင္းေရးမွဴး)၊ မိုးသီးဇြန္ (ဥကၠဌ၊ မုတ္ဆိပ္ (ဆက္သြယ္ေရး) တို႔ႏွင့္ေတြ႔ပါသည္။
          ကိုသန္း၀င္းႏွင့္ေတြ႕ခ်ိန္တြင္ (ယခင္က) ထိုကိစၥကိုတားပါသည္။ ၄င္းက ထိုနယ္ေျမသို႔မသြားသင့္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ဒီအေၾကာင္းအရာကို သူတင္ျပေပးပါမည္ဟု ေျပာပါ သည္။ ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႔ခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္က အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပၿပီးေတာင္ပိုင္း သို႔ျပန္လာမည္ ဟုေျပာရာ ေက်ာ္ေက်ာ္က ျပန္မလာႏွင့္ဟု တားပါသည္။ က်ေနာ္က ေတာင္ပိုင္းသို႔မျပန္ရလွွ်င္ ABSDF မွထြက္မည္ဟုေျပာသျဖင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္က လက္နက္ေတြေတာ့ျပန္အပ္လိုက္ပါ ျပန္ခြင့္မျပဳဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ လိုက္ပါသည္။
          က်ေနာ္တို႔က ေက်ာ္ေက်ာ္ေျပာသည့္အတိုင္း စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို အပ္လိုက္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔အလြန္ပင္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ABSDF အဖြဲ႔ကို ခြဲရေတာ့မည္ဟု သိလိုက္ရၿပီး ရင္ထဲမွာေဖာ္မျပႏိုင္ေလာက္တဲ့ ေ၀ဒနာေတြကို ခံစားလိုက္ရပါေတာ့ သည္။ က်ေနာ္တို႔ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာေတြ အလကားျဖစ္ကုန္ၿပီ က်ေနာ္တို႔ရဲေဘာ္ေတြဟာ စစ္ေျမျပင္မွာ အသက္ကိုႏွင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ေနခ်ိန္မွာ လူႀကီးပိုင္းမွာေတာ့ ေနရာလုမွဳေတြ အဂတိ လိုက္စားမွဳ၊ နယ္ေျမလုမွဳေတြနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းျပႆနာျဖစ္ေနၾကပါသည္။ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ရဲေဘာ္ေတြကို သူတို႔လက္ေအာက္၀င္ဖို႔ သိမ္းသြင္းလို႔မရရင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔စြပ္စြဲၿပီး အာဏာနဲ႔သတ္ပစ္ၾက၏။ ဒါကို ကခ်င္ကေခါင္းေဆာင္ေတြက သိလ်က္နဲ႔ မသိေယာင္ေဆာင္ေနခဲ့ၾကပါသည္။ AB ေျမာက္ပိုင္းကလက္နက္ သိမ္းထားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ကို မတရားစည္းကမ္းတင္းၾကပ္တာေတြလုပ္ခဲ့ပါသည္။
          ဒီအခ်ိန္မွာ ဥကၠဌထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ထြက္ေပါက္တခုေပးပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ေတာင္ပိုင္းျပန္ရန္အဆက္အသြယ္ ရွာခြင့္ျပဳလိုက္တာေၾကာင့္ က်ေနာ္လည္း ၅၀၁ မွာရွိသည့္ ကိုသိန္းထြန္း(ေဆးမွဴး)၊ ေအာင္ႏိုင္(ေဆးမွဴး)တို႔ကိုဆက္သြယ္ၿပီးက်ေနာ္တို႔ကိုျပန္ေခၚဘို႔ေျပာေတာ့ေအာင္ႏိုင္ (ေဆးမွဴး)ေရာက္လာၿပီး မၾကာခင္မွာ ၅၀၁ တပ္ရင္းမွဴးရဲ႕ဆက္သားလုပ္ေနတဲ့ စိုးမင္းေအာင္က ၁၉၉၁ ရွစ္ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္မတိုင္ခင္ ABSDF ကေနထြက္ေျပးသြားပါသည္။
          လိုက္ရွာၾကရာ စိုးမင္းေအာင္ကို ေရႊလီမွာဖမ္းမိလာၿပီး ဗန္းေမာ္ခရိုင္ကို ေခၚသြားပါသည္။စိုး မင္းေအာင္ ကို န၀တေထာက္လွန္းေရးဟုစြပ္စြဲၿပီး စစ္ေဆးၾကပါသည္။ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ျငင္းသျဖင့္ စိုးမင္းေအာင္းရဲ႕လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ေျခေထာက္ကို ထိပ္တံုးခတ္ထားၿပီး ေျခဖ၀ါးႏွစ္ဖက္ကို ဒါးနဲ႔ခြဲပါသည္။ မီးကင္ပါသည္။ စိုးမင္းေအာင္က အာေခါင္သံႀကီးနဲ႔ေအာ္ၿပီး ေတာင္းပန္ရွာပါသည္။သံေခ်ာင္းခၽြန္္ခၽြန္ေတြကို မီးဖုတ္ၿပီး အသားထဲကိုထိုးထဲ့ပါသည္။ ဒါးကိုမီးကင္ၿပီး ကပ္ပါသည္။စိုးမင္းေအာင္က ပထမေတာ့ တင္းခံထားေပမယ့္ နာက်င္လြန္းေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးပါ လို႔၀န္ခံရွာပါသည္။
          ႏွိပ္စက္တာကို ခံစားရလြန္းတဲ့ စိုးမင္းေအာင္က သက္သာလိုသက္သာညား ေသြးရူးေသြးတန္း နဲ႔ ေျပာမိေျပာရာ နံမည္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကို ေျပာၿပီး အသက္ထြက္သြားရွာတယ္။အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး တေယာက္ ၿပီးတေယာက္ အဖမ္းခံရၿပီး အႏွိပ္စက္ခံၾက၊ မခံႏိုင္ေတာ့ နာမည္ေတြေလွ်ာက္ေျပာနဲ႔ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ငရဲခံရပါတယ္။
          ဒီလိုနဲ႔ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ေၾကကြဲစြာခံစားရတဲ့ေန႔တေန႔ေပါ့၊ က်ေနာ္ ကခ်င္ကိုလာတာ တႏွစ္တိတိၾကာေအာင္လာခဲ့ရတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ ထမ္းေဆာင္တဲ့ တာ၀န္ နဲ႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတဲ့ ခရီးကိုမၾကည့္ဘဲ က်ေနာ္နဲ႔ ေအာင္ႏိုင္ကို န၀တေထာက္လွမ္းေရးလို႔ စြပ္ စြဲၿပီး ႏွိပ္ စက္ၾကပါသည္။ က်ေနာ္တို႔က စိုးမင္းေအာင္အျဖစ္ကိုသိထားတာေၾကာင့္ က်ေနာ္က ေအာင္ႏိုင္နဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး ၀န္ခံလိုက္ပါသည္။ က်ေနာ္ န၀တေထာက္လွမ္းေရးမဟုတ္တာကို က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္အသိဆံုးပါ။ န၀တ နဲ႔တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း ဆယ္ခါျပန္ေသရဲပါ၏။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းသတ္လို႔ေသမွာကိုေတာ့ ေၾကာက္တာအမွန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး ၀န္ခံလိုက္ပါသည္။ ၀န္မခံရင္ေသေအာင္ႏွိပ္စက္ၾကမွာပါ။ လြတ္မည့္ ရက္ကိုေစာင့္ရင္း အခ်ဳပ္ထဲမွာ ငရဲခံေနရပါသည္။ ညဘက္ေရာက္မွာကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔သိပ္ေၾကာက္ပါ၏။
          ညဘက္ေရာက္ရင္ မူးမူးရူးရူးနဲ႔ လာႏွိပ္စက္ၾကတာကို ေခါင္းငုံ႕ခံရပါသည္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔လို အစြပ္စြဲခံရသူ ၁၃၀ ခန္႔ရွိပါၿပီ။ သင္းသင္းညီဆိုရင္ ဒါရိုက္တာရွင္လံုးရဲ႕သမီးေလးပါ။ သူ႔အေမလာေခၚလို႔ လႊတ္ေပးလိုက္ပါသည္။ စိုးမင္း (မႏၱေလး ကိုေတာ့ ဖမ္းၿပီး မစစ္ေဆးဘဲျပန္လႊတ္ေပး လိုက္ပါသည္။မ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကိုေတာ့ဆက္သြယ္ေရးစက္ရွိတယ္ဆိုတဲ့စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔နည္းမ်ိဳးစံုစစ္ေဆးေမးျမန္းၾက ပါသည္။ ေဇာက္ထိုးဆြဲထားၿပီး စအုိထဲကို ၀ါယာႀကိဳးထည့္ကာလွ်ပ္စစ္လႊတ္လိုက္တာ အူပုတ္ၿပီးေသသြား ပါေတာ့သည္။ ဒီသတင္းကိုၾကားေတာ့ ဗန္းေမာ္ခရိုင္က ဂါမဏိသက္တင္၊ စိုးႀကိဳင္တို႔ထြက္ေျပးၿပီး အလင္း၀င္သြားပါေတာ့သည္။
          ဒီအေၾကာင္းကိုသိသြားေသာ တပ္ရင္းမွဴးဘဂ်မ္းက ေဒါသူပုန္ထၿပီး အခ်ဳပ္ခန္းထဲကို သူရဲ႕ပစၥတိုနဲ႔ လိုက္ပစ္ပါသည္။ ဦးေအာင္မိုး(ဗန္းေမာ္)ကိုထိမွန္ၿပီး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသတာကို ေျခသလံုးသားေတြလွီးပစ္ပါေသး သည္။ အဲဒီညမွာ သက္ႏိုင္ကိုေခၚထုတ္ၿပီး ေမးတာ ေမးလို႔မရေတာ့သက္ႏိုင္ရဲ႕နားရြက္ကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ေဖာက္ၿပီး ေပါက္သြားတဲ့ေနရာကို ဒုတ္နဲ႔ထိုးထဲ့ပါသည္။
ေနာက္ေန႕မွာေက်ာ္ေဌးကိုေခၚထုတ္ၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးမဟုတ္လားလို႔ စြပ္စြဲေမးတာကိုေက်ာ္ေဌးက မဟုတ္ပါဘူး လို႔ အတန္တန္ျငင္းတာေၾကာင့္ ေက်ာ္ေဌးရဲ႕မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္ကိုအပ္နဲ႔ထိုးဆြပါသည္။ အဲဒီဒဏ္ရာနဲ႔ဘဲေက်ာ္ေဌးေသပါေတာ့သည္။
          ေန႔စဥ္ ေန၀င္ကမိုးခ်ဳပ္ထိ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းပန္ ၿငီးျငဴသံေတြက စိတ္ေျခာက္ခ်ားစရာေကာင္းလွပါ သည္။ ေက်ာ္ေဌးေသခါနီးေျပာစကားအရ ေက်ာ္ေ၀နဲ႔ခင္ခ်ိဳဦးကို ထပ္ၿပီးစစ္ေဆးၾကျပန္ပါေရာ။ အဆိပ္ေတြ ဘယ္မွာ၀ွက္ထားသလဲဆိုၿပီး ေက်ာ္ေ၀ကို ဒါးအဖ်ားနဲ႔ နားရြက္ကိုတေနကုန္ရိုက္ၿပီးေမး ပါသည္။ ေနာက္ ၿပီးေခ်ာင္း ထဲမွာေရႏွစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအဆိပ္ထုတ္မေပးရေကာင္း လားဆိုၿပီး ေက်ာ္ေ၀ ရဲ႕ေျခသန္း တဖက္ကိုျဖတ္ၿပီး ပါးစပ္နဲ႔ကိုက္ေျပးခိုင္းပါ၏။အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ေတာ့ အဲဒီလက္ျပတ္ကို ႀကိဳးနဲ႔သီၿပီး လည္ပင္းမွာဆြဲခိုင္းထားပါသည္။ ငါးမိနစ္တႀကိမ္ တေယာက္ၿပီးတေယာက္၀င္လာၿပီး အခ်ဳပ္ခန္းထဲက လူေတြကို ရိုက္ပါသည္။
          ခင္ခ်ိဳဦးကို အဆိပ္လိုက္ျပခိုင္းရာ ခင္ခ်ိဳဦးက မသိတဲ့အေၾကာင္း မရွိတဲ့အေၾကာင္းငိုၿပီးေတာင္းပန္ရွာ သည္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တဲ့သူေတြက သူရဲပူးေနသလိုဘဲ ရက္စက္စြာႏွင့္ခင္ခ်ိဳဦးရဲ႕အ၀တ္အစားေတြကို အကုန္ဆြဲခၽြတ္ပစ္လိုက္ၿပီး လိုက္ရွာပါသည္။ မေတြ႕ေတာ့ခင္ခ်ိဳဦးကို ေျမႀကီးထဲျမဳပ္ ထားၿပီး ေခါင္း သာေဖာ္ ထားျပန္ ပါ သည္။ ပါးစပ္ထဲကိုဒါးထဲ့ၿပီးေမႊျပန္ျပန္ပါသည္။ ဆံပင္ကိုလည္းဒါးႏွင့္ျဖတ္ပစ္ပါသည္။ တဖန္ ဆံပင္ဆြဲၿပီး တပ္၀င္းထဲကိုဒရြတ္တိုက္ဆြဲတာေၾကာင့္ အ၀တ္မရွိဘဲပက္လက္ႀကီးပါလာတဲ့ ခင္ခ်ိဳဦးကိုျမင္ ရေတာ့ မျမင္ရက္စရာပါ။ က်ေနာ္မ်က္ရည္က်မိပါေတာ့သည္။ ဘယ္ေလာက္ယုတ္မာသလဲဆိုလွွ်င္ ခင္ခ်ိဳဦးရဲ႕မိန္းမအဂၤ ါကိုဒုတ္နဲ႔ထိုးၿပီးရွာေဖြေနတာျမင္ရတဲ့ျမင္ကြင္းကေတာ့ငရဲျပည္မွာေတာင္မွဒီေလာက္ရက္ စက္ ယုတ္မာတာ ရွိမယ္မထင္ပါဘူး။ ခင္ခ်ိဳဦးက မခံမရပ္ႏိုင္လို႔ ေအာ္ေတာ့မၾကား၀ံ့မနာသာ ဆဲေနၾက တာ ေယာကၤ်ားႀကီးေတြတန္္မယ့္ မိန္းမယုတ္ေတြထက္ေတာင္ေအာက္တန္းက်ပါေတာ့၏။ ဆဲရင္းပါး ကို၀ိုင္းရိုက္ေနလိုက္ၾကတာ တိရိစာၦန္ေတြလိုပါပဲ။
                                                          အပုိင္း ( ၂ ) ဆက္ပါဦးမည္....။

11 comments:

လကၤာ said...

Thein Than Oo I lived in obo jail(mdy) withABSDF(north) students in 1999.They R Htein Lin,Bo Bo,Kyaw Kyaw swe(boil rice) Yar Pyae alias kHIN mG tINT n others.I enouired about my comrade Ko Mg Sein who was brutally killed in that incident.Ko Mg Sein was a BCP UG and was sentenced 9 yrs imprisonment in 1976 at Insein Jail.He was my comrade in arm in jail strike.After coup de tach in 1988 he came to meet me in mdy.He knew very well that I was a BCP UG (4828) and consulted me for AS.I suggested him to go to mother party BCP but he denied and chosed ABSDF(north) to serve students revolution.But those mother-fuckers alledged him MI major and was forced to confess.I swear those murderes to gallow one day about their crimes.

လကၤာ said...

Udp Myanmar Crime For Justice For Loss of Innocence after 20 years of hiding!!!! လူေတြကိုု အစုုလိုုက္ အၿပံဳလိုုက္ ဖမ္းဆီးၿပီး မတရား ျငင္းပမ္းႏွိပ္စပ္ျခင္း ေခါင္းျဖတ္ ေျချဖတ္ လက္ျဖတ္ျခင္း မ်က္လံုုးေဖါက္ျခင္း အသားလွီးျခင္း စတဲ့ လူငရဲခန္းေတြအေၾကာင္း ကာယကံရွင္ နစ္နာသူေတြ၏ ကိုုယ့္ေတြ.ျဖစ္ရပ္နဲ. ထြက္ဆိုုခ်က္ေတြ တခုုခုု ထုုတ္ေဖာ္ေရးသားလာလိုု.သာ လူအမ်ားစုုဟာ ဒီမတရား ရက္စက္မႈကိုု သိလာတာပါ---ၾကားလားတာပါ---အရင္က သိထားရင္ ၾကားထားရင္ေတာင္----ဘယ္သူမွ ဒီေလာက္အထိ ရက္ရက္စက္စက္ ပက္ပက္စက္စက္ ကိုုယ့္ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္း ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ျငင္းပမ္း သတ္ျဖတ္လိမ့္မယ္လိုု. ထင္မထားက်ပါ---အခုုမွ ကာယကံရွင္ေတြ ကိုုယ္တိုုင္ေျပာလာေတာ့မွ----ေတာ္ ေတာ္ကိုု ဆိုုး၀ါးတာ သိကုုန္က်ပါသည္။။ ---- ဒီအခ်ိန္မွာ လူေတြ ဒီေလာက္ စိတ္၀င္စားၿပီး အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့ သတင္းၾကီး အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္မွ ျပန္ေပၚလာတဲ့ကိစၥကိုု ျပည္ပ သတင္းဌာန- BBC, VOA, RFA, Mizzima, Irrawaddy and DVB (မွတ္ခ်က္ရွိပါသည္) တိုု.ဟာ ဒီအစ ေပၚလာတဲ့ သတင္းအစအနေတြ ကာယကံရွင္ေတြ၏ ေျပာျပခ်က္ေတြကိုု လံုုး၀ လံုုး၀ လ်စ္လွ်ဴရႈၿပီး တိတ္ဆိပ္ေနျခင္းဟာလဲ အေတာ္ကိုု မယံုုနိုုင္စရာပါ---- ဘယ္မွာလဲ ျပည္သူေတြအတြက္ အမွန္တရားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ေပးေနတဲ့ သတင္းဌာနဆိုုတာေတြ----လူေတြဟာ အားလံုုးကိုု သိခြင့္ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုု လုုပ္တယ္ ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုု ဆံုုးျဖတ္သလဲဆိုုတာ လူေတြမွာ သိခြင့္ရွိတယ္။ သိေအာင္လဲ ေမးခြန္းေတြ ေမးတတ္ေအာင္ လုုပ္ဖိုု. ျပင္ဆင္ဖိုု. လိုုတယ္လိုု. ေဒၚစုုက မေန.တေန.ကမွ ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလူသတ္မႈေတြ မတရား ျငင္းပမ္းနွိပ္စက္မႈေတြအတြက္ အမွန္တရားဖက္က ရပ္တည္သူေတြ အားေပး ကူညီသူေတြအေနျဖင့္ ျပည္ပ သတင္းဌာနေတြေရာ ျပည္သူေတြ သတင္းဌာနေတြကိုုပါ----သူတိုု.သတင္းဌာန၏ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ေတြ Editorial Decision, စသည့္ သတင္းေတြကိုု ဘယ္လိုုမ်ိဳး အယ္ဒီတာဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒေတြနဲ. ဆံုုးျဖတ္သလဲ ဘယ္လိုု ဟာမ်ိဳးမွ သတင္းလိုု. ေခၚတာလဲ---- ဘာေၾကာင့္ အခုု ကခ်င္ေျမာက္ပိုုင္းက လူသတ္မႈေတြကိုု သတင္းအျဖစ္ မထုုတ္လုုပ္ေပးပဲ ေလ့လာစံုုစမ္းမႈေတြ လုုပ္ၿပီး ျပည္သူေတြသိေအာင္ သတင္းမလြင့္ပဲေနရျခင္း လက္ေရွာင္ေနျခင္းဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဘာေၾကာင့္ ဒီသတင္းေတြကိုု မထုုတ္လြင့္ဖိုု. ဆံုုးျဖတ္ၿပီး ၿငိမ္ေနက်တာလဲဆိုုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုု ေသာတရွင္ ပရိတ္သတ္ေတြ ျပည္သူေတြအနဲ. လူေတြသိေအာင္ ေမးခြန္းေတြ ေမးဖိုု. လိုုပါသည္။ ျမန္မာျပည္မွာ အင္တာနက္နဲ. ေဖ့စ္ဘြတ္ သံုုးတဲ့သူဟာ လူနည္းစုုပဲ ျဖစ္ေတာ့ ဒီလိုု မတရားမႈကိုု လူေတြ အမ်ားစုု အမွန္တိုုင္း သိဖိုု. ဘာေၾကာင္း ျပည္ပသတင္းဌာနေတြက ၿငိမ္ေနရတာလဲဆိုုတာ သက္ဆိုုင္ရာ သတင္းဌာနေတြကိုု စာေရး ဖုုန္းဆက္ ေမးျမန္ဖိုု. သင့္ပါသည္။ တတ္နိုုင္သည့္နည္းျဖင့္ အမွန္တရားဖက္က ကူညီေပးဖိုု. လိုုပါသည္။
9 hours ago · Unlike · 5

လကၤာ said...

Aung Moe Win သားသတ္သမား “လွဆိုင္း” ဆိုတဲ့ေကာင္က အခု ABSDF ( ေၿမာက္ပိုင္း) ၿပန္ဖြဲ႔ေတာ့ပါလာၿပန္တယ္။ အဲ့ဒါကို ဘယ္လို သေဘာထားႀကပါသလဲ။

လကၤာ said...

Naing Win ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ဆိုတာ ေသခ်ာမသိပါဘူးဗ်ာ . . . ဒါေပမယ့္ ေျမာက္ပိုင္းက အရိုးတြန္သံေတြ ထြက္လာၿပီး ကတည္းက ဆက္ၿပီးထြက္လာေတာ့ တမ်ဳိးေတာ့ တမ်ဳိးဘဲေနာ္ . . မိုးသီးဇြန္တို႔ ဒီကိစၥကို မသိဘူးလား . . . အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာလား . . . . .သိတဲ့လူေတြ ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။

လကၤာ said...

Naing Aung ကိုမိုးသီးဆီက ဘာမွမထြက္လာေသးတာထူးဆန္းတယ္ သိထားတာက ဒီကိစ္စျဖစ္ခ်ိန္မွာ ကခ်င္ကုန္း မာနာပေလာကေန ေျမာက္ပိုင္းကို ေျပာခဲ့တာေတြရွိတယ္ႀကားတယ္ အဲဒါ ဒုတိယအႀကိမ္သက္တမ္းမွာ၊ နီးစပ္သူမ်ားရွိရင္ ေမးႀကည့္ေပးႀကပါ

လကၤာ said...

Naing Aung I said that what I had done in the ABSDF and up to now and why did I join in the ABSDF, and beforehand working inside will be judged by the history, not to anyone. I do not need to explain details here. They, DNA and MTZ, have to explain their roles in the future, and it also needs to explain in the right place.I am not their delegates but express my views upon their statements like others. I do not think that DNA and MTZ will point each other for they may see that that is not essential to do so especially this time and not in the right place. That is all my views, and I am not backing anyone whether you believe it or not that does not matter to me at all.
20 hours ago · Like
Aye Aye Soe Win You are boring Ko Naing Aung Lay..you are!..So the history you prefer must not include the history of the killings at the northern camp..What kind of patchy history....
20 hours ago · Like · 2
Naing Aung Aye Aye Soe Win- why did you bring other topic here, that topic is my views upon DNA's statement, nothing to do with Northern issues. You should properly discuss under the issues and you have the right to present your views, not taking other discussions and taking your conclusions that used to be worked in other decades, not in today era. I notice that you targeted to me but I do not want to attack back that is not the right thing to do so. If you want to discuss DNA's statement, just go there and write there, no need to copy, paste and showing off here. That is not so professional.

လကၤာ said...

Zarni Nyunt Naing Aung ordered to killed ABSDF Moe Gyo.Arrest Naing Aung &send him to Burma.Myanmar court will punish him.TY.Moe Gyo only affaired with married woman.No need to give him Death penalty.How about Naing Aung?He married with Ohnmar who is wife of ABSDF Zaw Zaw?

လကၤာ said...

Zarni Nyunt Please read my book I Love Burma, Myanmar pyi go chit thee.You will see How Naing Aung messed ABSDF reputation.US Congressman Dana Rohrabacher expelled him from his office in 1992 October.I hided this story.Ko Ko Oo,Thiri Nyunt and Khine Sann Aung witness.TY.
19 hours ago · Like · 1
Naing Aung Aye Aye Soe Win- If so, I think that the one you had copied from should remove here that does not mean I do not want to be here, that means unrelated here, you can tell other people if they want to read full comments, just go to DNA page and read under his statement. If I were you, I would remove it for it is not related to what I had presented here and the topic.
19 hours ago · Like
Zarni Nyunt Ko Naing Aung lay is clean but Dr Naing Aung is evil ABSDF.

လကၤာ said...

Sit Aung အဲဒီအခိ်န္က မိုးသီးဇြန္ဟာ ေအဘီ ဥကၠဌျဖစ္ေနပါျပီ။ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႕ ေတာင္ပိုင္း ဆက္သြယ္ေရးစက္နဲ႕ အဆက္ အသြယ္ရိွပါတယ္။ ဒါေတြကို သိရက္ေန႕ ျငိမ္ေနခဲ့တာပါ။

လကၤာ said...

မာမီ ထား မိုးသီးဇြန္ကို အ၇င္စစ္၇င္ အားလံုးကိတ္စၿပီးတယ္။ေ၇ာ္နယ္ေအာင္ႏိူင္တိုက ေဖစ္ဘြတ္မွာ အ၇င္ကအၿမဲရိွတယ္။ခုေတာ့ ေၿမလွ်ိဴေနေလာက္ၿပီး။ မိုသီးကေ၇ာ္ သူကိုယ္တိုင္ မိတ္ေဆြ၇င္းကို ေထာက္လွန္းေ၇းလုပ္ ေၿမမွာၿမဳတ္ ေခါင္ဘဲေဖၚ ႏွိပ္စက္သတ္ၿပစ္ခဲတာဘဲ။ မိုးသီးဇြန္ဟာ ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေ၇းမွာ ဆက္ၿပီးပါဝင္ေနစ၇ာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ သူသာေခါင္ေဆာင္ခန္လို႔ ကေတာ နအဖထက္မက ဟစ္တလာေတာင္ အဘၿပန္ေခၚ၇မဲ့သူ။ၿပည္တြင္းက သူ႔အေၾကာင္းမသိေတာ့ သူ႔ကိုေထာက္ခံသလိုၿဖစ္ၿပီး အဟုတ္ထင္ေနတာ။ ဒီႏိွပ္စက္၇က္စက္မူေတြ သိ၇င္ ဘယ္သူမွ မၾကိဳက္ ေအာ့ႏွလံုးနာစ၇ာ။ အဲ့ဒီလိုၿဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ကြ်န္မက မဲေဆာက္ကက္သလစ္အန္ဂ်ီအို စတည္ေထာင္မူမွာပါခဲ့လို အကုန္ၾကားေနခဲ့၇တာ။မိုသီးအက်င့္မေဖ်ာက္တာၾကည့္ ခင္၇တနာလုပ္ၿပီး ေဒၚစုကိုနံမည္ပ်က္ေအာင္ဖ်က္တာ။ ၿပီး၇င္ ကိုမင္းကိုနိူင္တို ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ တဖန္လွည့္တိုက္ဦးမွာ။က်ိန္းေသတာေပါ့။ပြဲးပ်က္ဖိုေစာင္ေနသူ။ မိုးသီးေထာက္ခံသူေတြ သတိထားၾကပါ။သူ႔အေၾကာင္း ေသခ်ာစံုးစမ္းၿပီးမွ ေထာက္ခံၾကပါ။

လကၤာ said...

Ko Latt ဒီျပစ္မႈအတြက္ ဘယ္သူမွာ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာ သတင္းစာဆရာၾကီး ေၾကးမုံဦးေသာင္းေရးတဲ ့ ဦးေနဝင္းရဲ့ျပာတဆုပ္ စာအုပ္မွာ သဲလြန္စ ရွိပါတယ္၊ ရွာဖတ္ၾကည့္ပါ (ေက်ာ္ဟုန္း)