Thursday, April 26, 2012

ထြက္ေပါက္မရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္ေအာင္ NLD မလုပ္

By , on April 26, 2012 4:19 pm
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ က်မ္းက်ိန္လႊာ စကားရပ္ျပင္ဆင္ေပးေရးသည္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေရးႏွင့္ ထြက္ေပါက္မရွိ သည့္ ႏုိင္ ငံေရးျဖစ္ စဥ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ မၾကာမီ ေျပလည္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုလုိက္သည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေနအိမ္တြင္အီတလီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးMr.GiulioTerzidiSant'Agata ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေအာက္သက္ဝိုင္း / ဧရာဝတီ)
ယေန႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေနအိမ္တြင္ အီတလီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr. Giulio Terzi di Sant’Agata ႏွင့္ေတြ႔ဆုံအၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကထိုသို႔ ေျပာဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။
“က်မတို႔က က်မ္းက်ိန္လႊာျပႆနာကို ထြက္ေပါက္မရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္အထိ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ျပန္႔ ျဖစ္ လာတဲ့အထိ တြန္းပို႔ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲတခုျဖစ္ တယ္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ မၾကာခင္ ေျပလည္သြားပါလိမ့္မယ္။ က်မအေနနဲ႔ အားလုံးက သေဘာတူ ရမယ္ဆိုတာမ်ဳိး စိတ္တူကိုယ္တူ ျဖစ္ရမယ္လို႔ မဆုိလိုဘူး။ ဒါက ဒီမုိကေရစီပဲ။ က်မ ေထာက္ ခံသူေတြကုိ ေျပာခ်င္တာက ဒါက သိပ္မၾကာခင္ ေျပလည္သြားမွာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။
အစုိးရသည္NLDေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဆုိေသာ စကားရပ္ အစား ေလးစား လိုက္နာပါမည္ဟု ျပင္ဆင္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ က်မ္းက်ိန္လႊာသည္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥသည္ သာမန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ျပႆနာ (Technical problem) တခုမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။
“က်မအေနနဲ႔ စစ္တပ္လႊမ္းမုိးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈ လုပ္ရမယ့္ေနရာလို႔ မျမင္ပါဘူး။ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါကုိ  စစ္တပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး တရပ္လို႔ပဲ ႐ႈျမင္ပါတယ္။ တဦးကို တဦး နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကျခင္းျဖင့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ေကာင္းက်ဳိး အတြက္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။
၄င္းအေနႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအျဖစ္ ယုံၾကည္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ျပည္ သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္းလြင္လည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာသည္။

“က်မ္းက်ိန္လႊာကိစၥက ျပည္သူေတြကို ကတိေပးခဲ့တဲ့ အတုိင္း က်မတို႔ရဲ႕ကတိေတြကို က်မတို႔က ျပန္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔က အခုလုပ္ေနတာေတြက က်မတုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီက ကတိေပးခဲ့တာေတြနဲ႔ အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္ပါ တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီမွာ တမ်ဳိးေျပာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါ တမ်ဳိးေျပာ အဲဒီလိုမ်ဳိး ႏုိင္ငံေရးသမားေတြမွာ NLD မပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

NLD သည္ တင္းမာေသာ လမ္းစဥ္ကို ကိုင္စြဲခဲ့ေသာ ပါတီမဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “က်မ ထင္တာကေတာ့ အရင္တုန္းက က်မတင္ မကပါဘူး၊ က်မတုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အျမင္ေတြကို အမ်ားျပည္သူနဲ႔တကမာၻလုံးကသိဖို႔ခက္ပါတယ္။က်မတို႔ကအင္မတန္မွအကန္႔အသတ္ေတြၾကားထဲက လုပ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ က်မတို႔ရဲ႕ အထင္၊ က်မတို႔ရဲ႕ အျမင္၊ က်မတို႔ရဲ႕ အေနအထား၊ မူ၀ါဒေတြကို အမ်ား သိေအာင္ေျပာႏုိင္ခြင့္ေတြမရွိခဲ့ပါဘူး။အခုေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့မူ၀ါဒသေဘာတရားေတြကိုအမ်ားသိေအာင္
 ေျပာႏုိင္ ခြင့္ေတြ ရလာလို႔ က်မတို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေပ်ာ့ေျပာင္းတယ္လုိ႔ ထင္လာတာလို႔ က်မထင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်မတုိ႔ အစကတည္းကလည္း ေပ်ာ့ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ က်မတို႔ အၿမဲေျပာတယ္။ က်မတို႔ မေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ေနရာက ဒူးေခါင္းပဲရွိတယ္။ ဒူးေတာ့ မေထာက္ဘူး” ဟု ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတၳဳပၸတၱိ႐ုပ္ရွင္ The Lady ဇာတ္ကားကို ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ အေစာပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမွ စေကားေျပာဆိုစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ နာမည္ႀကီး ပုဂၢိဳလ္တဦးအျဖစ္ မွ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္လာၿပီ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေထာက္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ႔အေနျဖင့္လည္း ထိုလမ္းမ်ိဳးေလွ်ာက္ ခဲ့ရ၍ မလြယ္ကူသည္ကို သိေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ သြားရမည္ျဖစ္ရာ အေပးအယူမ်ားလုပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီးထိုကိစၥသည္ပင္ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာ ဆိုခဲ့ေသးသည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr. Giulio Terzidi ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေရွ႕ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေတာင္းဆုိၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံး ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္တုိက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး ေတာင္းဆုိၿပီး ျမန္မာ့ဒီမုိ ကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္လွ်င္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ ဆုိင္းငံ့ျခင္းလည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မည္ မ ဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။
အီတလီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေပးအပ္မည့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ဧရာ၀တီ  
ယေန႕ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အီတလီနိုင္ငံၿခားေရး၀န္ၾကီး Giulio Terzi တို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ပူတြဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

"NLD လႊတ္ေတာ္တြင္း ၀င္ေရာက္ဖို႕ အတားအဆီးၿဖစ္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းဟာ နည္းစနစ္ပိုင္းမွားယြင္းမွဳ သက္သက္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ခ်င္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရး ကိစၥအေနနဲ႕ မခ်ဲ႕ကားေစခ်င္ပါဘူး။ က်မတို႕က အစိုးရနဲ႕ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားခ်င္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သမၼတၾကီးက သူ႕ရဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မွဳေတြမွာ ရိုးသားမွဳရွိတယ္လို႕ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပါပဲ။ သူဟာ ၿမန္မာနိုင္ငံကို အမွန္တစ္ကယ္ တိုးတက္ၾကြယ္၀တာ ၿမင္လိုသူ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မတို႕ NLD အေနနဲ႕ ဒီနိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမွာ သမၼတၾကီးနဲ႕ ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွဳကို တိုးၿမင့္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တက္ဖို႕ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အားလံုး ေၿပလည္သြားမယ္လို႕ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။ က်မတို႕က ႏွစ္ ၂၀ လံုးလံုး လႊတ္ေတာ္ၿပင္ပ နိုင္ငံေရး လုပ္နိုင္ခဲ့သလို လႊတ္ေတာ္အတြင္းကလည္း နိုင္ငံကို အလုပ္အေကြ်းၿပဳခ်င္ပါတယ္။" ဟု အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။

"ၿမန္မာနုိင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ရပ္တန္႕သြားလို႕မရသလို အရွိန္ေႏွးသြားလို႕လည္း မရပါဘူး။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အားလံုးပါ၀င္နိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီ ႏွဳန္းစံအၿပည့္ၿဖစ္ဖို႕ အထူးေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။" ဟု အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ အီတလီနိုင္ငံၿခားေရး၀န္ၾကီး Giulio Terzi က ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။
   
Eleven Media Group 
 

No comments: