Sunday, April 29, 2012

ဆိုခဲေစျမဲေစ

10:57 AM  ကိုေရႊ  

”ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္”တာနဲ႔”ေလးစားလိုက္နာ”တာကို မထူးလွပါဘူးလို႔ လူအမ်ား   ေျပာေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႔ျဖစ္ရပ္ေတြ  အေျခအေနေတြ ရွာထုတ္ျပီး ဒီစကားရပ္ႏွစ္ခုနဲ႔ ထင္ဟပ္ၾကည့္ ၾကဘို႔ ေကာင္းတယ္။ အထပ္ထပ္အျပန္ျပန္ စဥ္းစားၾကည့္သင့္တယ္။ ေဝါဟာရျပႆနာ လား အႏွစ္သာရ ျပႆနာလား စဥ္းစားၾကည့္ၾကဘို႔ေကာင္းတယ္။
ဥပမာ- မိတ္ေဆြရဲ႔ ဧည့္ခမ္းအဝင္မွာ ”ဖိနပ္ခ်ြတ္ပါဆိုတဲ့” စာတန္း ခ်ိတ္ဆြဲထားတယ္ဆိုပါေတာ့။ မိတ္ေဆြရဲ႔အိမ္ကိုလာလည္ရင္ က်ေနာ္က ဒီစည္းကမ္းကိုေလးစားလိုက္နာရမွာေပါ့။ ဧည့္ခန္းထဲကို ဖိနပ္ခ်ြတ္ျပီးမွဝင္သင့္တယ္။  တခ်ိန္ထဲမွာ မိတ္ေဆြဖိတ္ၾကားထားတဲ႔ အျခားဧည့္သည္တခ်ိဳ႔က ဖိနပ္စီးျပီးဝင္လာခဲ့ရင္ အဲဒီလူေတြကိုတားျမစ္ဘို႔၊ ဧည့္ခန္းကို မညစ္ေပ-မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဘို႔က က်ေနာ့တာဝန္ေတာ့မဟုတ္ေပဘူး။ မိတ္ေဆြရဲ႔ တာဝန္သာျဖစ္တယ္။ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဘို႔က မိတ္ေဆြရဲ႔တာဝန္၊ ေလးစားလိုက္နာရမွာက က်ေနာ့ရဲ႔တာဝန္။ ကြဲျပားပါတယ္မိတ္ေဆြ။
ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ မိမိႏိုင္ငံရဲ႔ အခ်ဴပ္အျခာ အာဏာ တည္တန့္ခိုင္ျမဲေအာင္ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ၾကရပါတယ္။ တိုင္းတပါးက က်ဴးေက်ာ္ထိပါး ေစာ္ကားလာရင္ ေျမတစ္လက္မ အတြက္ပင္ ျဖစ္ေစ၊ စကားတစ္ခြန္းအတြက္ပင္ျဖစ္ေစ စစ္မက္ေတြခင္း အသက္ေတြရင္းျပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြက(စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔မဟုတ္ခဲ့ရင္) ပါဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဘို႔ တာဝန္မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအရ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႔ အခ်ဴပ္အခ်ာအာဏာကို အျခားႏိုင္ငံေတြက အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားဘို႔ တာဝန္သာရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဘို႔ က်ေနာ္တို႔မွာ တာဝန္ရွိေပမဲ့၊ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကိုလာလည္တဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ တစ္ေယာက္ရဲ႔ တာဝန္က က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာနဲ႔ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒေတြကို ေလးစားလိုက္နာဘို႔သာျဖစ္တယ္။ 
ခင္ဗ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း ျပတိုက္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဘို႔ တာဝန္ေပးမယ္ဆိုပါစို႔။ အေဆာက္အဦက အိုေဟာင္းေနျပီ၊ ေခတ္မီခိုင္ခန္႔ေအာင္ ျပဳျပင္လိုက္မယ္လို႔ ခင္ဗ်ားလုပ္လို႔ ဘယ္ရမလဲ။ နဂိုပံုစံအတိုင္း သမိုင္းတန္ဘိုး မေပ်ာက္ပ်က္ဘဲ ေရရွည္ တည္ျမဲေအာင္သာ ခင္ဗ်ားလုပ္ရမွာ။ မျပိဳမပ်က္ အေျပာင္းအလဲမရွိေအာင္ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမွာ။ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ဆိုတာ ေခတ္နဲ႔အညီ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲစရာ မလိုတဲ႔အရာ။ သမိုင္းတန္ဘိုး မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမဲ့ အရာ။ သာမန္အေဆာက္အဦတစ္ခုကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတာနဲ႔၊ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ကို ထိ္န္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္တာနဲ႔လဲ မတူေသးပါဘူး။ 
အခု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဘက္ ျပန္လွည့္ၾကရေအာင္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုကို သမိုင္းအေမြအႏွစ္ တစ္ခုလို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဘို႔ လိုလို႔လား။ ေခတ္အေျခအေနအလိုက္ လူေတြရဲ႔ လိုအင္ဆႏၵေပၚအေျခခံျပီး လူေတြေရးဆြဲဖန္တီးခဲ့ၾကတာပဲ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေခတ္နဲ႔မေလွ်ာ္ညီေတာ့တာေတြ ရွိလာရင္ လူေတြရဲ႔ လိုအင္ဆႏၵနဲ႔ မကိုက္ညီတာေတြရွိလာရင္ ေျပာင္းသင့္တာေျပာင္း ျပင္သင့္တာျပင္ၾကရမွာပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုကို ထာဝရ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေနေအာင္ အျပဳအျပင္ အေျပာင္းအလဲမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဘို႔ဆိုတာ မလိုအပ္တဲ့ စကားရပ္တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ သဘာဝနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔ေျပာရမယ္။ အာဏာသက္ဝင္ေနစဲကာလအထိ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာဘို႔သာ လိုတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အျမစ္တြယ္ေနစဲ အာဏာရွင္ အစုအဖြဲ႔နဲ႔ သူတို႔ပါတီၾကီးအတြက္ေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျဖစ္ႏိိုင္ရင္ ကမၻာတည္သေရြ႔ စင္းလံုးေခ်ာ တည္ျမဲေနေစခ်င္တာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ လို႔ က်မ္းက်ိန္ခိုင္းတာေပါ့။
ဘယ္သူမဆို ကိုယ္တန္ဘိုးထားတဲ့အရာကိုသာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ လိုၾကစျမဲပါ။ ကိုယ္စြန္႔ပစ္ခ်င္တဲ့အမႈိက္ထုပ္ကို ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဘို႔ ဘယ္သူက သစၥာဆိုျပီး ကတိခံႏိုင္ပါ့မလဲ။ သစၥာစကားကို တန္ဘိုးထားတတ္သူတိုင္း စကားတစ္ခြန္းရဲ႔ အနက္အဓိပၸါယ္ကို အေလးထားတတ္စျမဲပါ။ ဆိုခဲေစ ျမဲေစ ဆိုတဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္မဟုတ္လား။
 
source :  http://www.colourparliament.com/2012/04/blog-post_27.html

No comments: