Sunday, April 22, 2012

ေလးစားလိုက္နာခြင့္

by Ven Ravika on Friday, 20 April 2012 at 20:23 ·
အခုအေျခအေနက၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို အမုန္းႀကီး မုန္းရာကေန ေလးစားလိုက္နာခ်င္တာေတာင္ မရေတာ့ အေျခမ်ဳိး ဆိုက္ေနပါလား။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ့္အစား ေလးစားလိုက္နာခ်င္သူတို႔ကို အျပစ္ျမင္ေနသူမ်ား ရွိတယ္။ အဲဒီက်မ္းက်ိန္လႊာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက ေလးစားလိုက္နာ႐ုံနဲ႔ မေက်နပ္လို႔လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒို႔က ဒီလို က်မ္းက်ိန္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တက္ခဲ့တာပဲ၊ မင္းတို႔ N.L.D.က အခုမွ ျပင္ယင္ ဒို႔လို ေရွးဦးမစြအမတ္ေတြ အ႐ူးျဖစ္ကုန္ၿပီေပါ့၊ လႊတ္ေတာ္ကို ဒို႔တက္သလို အရင္တက္၊ ဒါမွ ဘဝခ်င္းတူမယ္ ဆိုတဲ့သေဘာ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာဖူးတဲ့ ျမန္မာေတြ တလြဲဆံပင္ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ဒီအျဖစ္တစ္ခုထဲနဲ႔ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရွင္းသြားတယ္။

အမွန္မေတာ့ ဒီကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆိုတဲ့ စာသားကို ဥပေဒေကာ္မရွင္လိုအဖြဲ႕က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနျခင္းမွာ ယုတၲိမတန္လွပါ။ သူက သူ႔သမၼတ ဘာလုပ္ေနလဲ ေသခ်ာမသိလို႔ ေျပာမိေျပာရာ ေျပာေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ သူ႔သမၼတက ၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လက္ခံလာေအာင္ စည္း႐ုံးသြားမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာပဲ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေလးစားလိုက္နာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို လက္ခံၿပီး ဥပေဒေဘာင္ထဲ ဝင္ေရာက္ဖို႔ပဲ အဓိကမဟုတ္ဘူးလား။

၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို အေကာင္းဆုံးကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ တိုင္းသူျပည္သားအားလုံးက လက္ခံဖို႔ လိုတယ္မလား။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို စစ္ခုံ႐ုံးဥပေဒလိုမ်ဳိး သေဘာထားလို႔ မရပါ။ လွည္းေနေလွေအာင္း ျပည္သူအေပါင္းက မေလးစားယင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ္လို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားလည္း သံေခ်းတက္မွာပဲ။ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားက ေလးစားလိုက္နာမွပဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာ ေရာက္ပါတယ္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုသား ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တို႔က ဆႏၵျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုလသမဂၢ႐ုံးမွာ စာေရးသူတို႔က ၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို ေဝဖန္ရာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခန္းလုံးက (ရုရွားနဲ႔တ႐ုတ္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံအနည္းငယ္ကလြဲၿပီး) ျပဳံးစိစိ ျဖစ္ကုန္တာေပါ့။

လက္ရွိ ၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို လူမ်ားစုက လက္ခံၾကၿပီး လူအနည္းငယ္မွ်ေလာက္ပဲ လက္မခံႏိုင္ျဖစ္ေနတာပါ လို႔  ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ခုခံေခ်ပသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၈-ခုကို နာဂစ္ဥပေဒလို႔ အမည္ေပးခဲ့ပုံကို စာေရးသူတို႔ မေမ့ေသးပါဘူး။ တိုင္းျပည္ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနခ်ိန္၊ အတိဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ အျမတ္ထုတ္သြားတာကို လက္ရွိသမၼတသိန္းစိန္ အသိဆုံး ျဖစ္မွာပါ။

၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္တုန္းက ေကာ္ပီဘယ္ေလာက္ ကူးခဲ့ျဖန္႔ခဲ့လဲ။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံလို႔ ေႂကြးေက်ာ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားေတြနဲ႔ ဘယ္ႏွစ္အုပ္ေလာက္ ဘာသာျပန္ခဲ့လဲ။ ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္ဆိုတဲ့ ထိုထိုိ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ အဲဒီစာအုပ္ ရွိသလား။ ရွိခဲ့ယင္ေတာင္ ပ်မ္းမွ် ဘယ္ေလာက္ရွိႏိုင္မလဲ။

လက္ရွိ ၂၀၀၈-ခုဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ဥပေဒမဟုတ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပလပ္ခြင့္ေပးထားၿပီး လူတစ္စုကို အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူျပည္သားေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ကို မ်က္ႏွာသာမေပးတဲ့၊ မိမိတို႔ကို အကာအကြယ္မေပးတဲ့ဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုပါသလား။ ျပည္သူေတြက အမွန္တကယ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လို႔ လႊတ္ေတာ္ေရာက္လာတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ယင္ အဲဒီအမတ္ေတြကလည္း ဒီဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုသလား။

တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ စဥ္းစားယင္ လက္ခံႏိုင္စရာ ပိုမရွိတာပါ။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ဘာသာစကား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ သယံဇာတမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ခိုးယူဖ်က္ဆီးဖို႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ဥပေဒ ျဖစ္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တျပည္ေထာင္အာဏာေပးၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရကို အခြန္ေတာ္ဆက္ပေဒသရာဇ္ေခတ္ေလာက္ေတာင္ အခြင့္အေရးေပးမထားတဲ့ ဒီဥပေဒကို ဘယ္ျပည္နယ္က လက္ခံႏိုင္မွာလဲ။

ရွင္းေအာင္ ေျပာရယင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီဥပေဒကို ျပင္မယ္လို႔ ေႂကြးေက်ာ္ထားတဲ့ N.L.D.ကို ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုမဲေပးခဲ့လဲ ဥပေဒေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က သတိထားမိမွာပါ။ N.L.D. ကို မဲေပးခဲ့တဲ့အထဲမွာ ဟို ၂၀၀၈ တုန္းက ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ မဟုတ္လား။ ဒါ အေျဖမွန္ပါပဲ။

ဒီဥပေဒကို တပ္မေတာ္က လက္ခံပါသလား။ ဒီစကားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ပါဝင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းကို တပ္မေတာ္သားတိုင္းက လက္ခံၾကပါသလား။ မထင္ပါ။

ဥပမာတစ္ခု ေျပာပါရေစ။ အခု မြန္ျပည္နယ္မွာ ဦးအုံးျမင့္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပါ။ သူက စာေရးသူတို႔ၿမိဳ႕နယ္ကပါပဲ။ မြန္ေသြးစစ္စစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္ထဲ ဝင္ခဲ့တာမို႔ မြန္စကား၊ မြန္စာကိုေတာ့ မရဘူးေပါ့။ ဒီထက္အေရးႀကီးတာက မြန္စိတ္ မရွိတာပါပဲ။ မြန္ျပည္နယ္စိတ္မရွိယင္ မြန္ျပည္နယ္မွာ မြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘယ္လုပ္သင့္မလဲေနာ္။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ မရွိယင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဘယ္လုပ္သင့္မလဲေနာ္။

စာေရးသူတို႔က မြန္ျပည္နယ္မွာ မြန္လူမ်ဳိးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ရမယ္လို႔ မေျပာလိုပါ။ ဗမာလည္း ျဖစ္လို႔ရတယ္။ ပအိုဝ္းလည္း တက္ျဖစ္လို႔ ရတယ္။ ကရင္လည္း တက္ျဖစ္လို႔ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လုပ္ယင္ ျပည္နယ္စိတ္ဓာတ္ ရွိရမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကေန တက္လာသူ ျဖစ္ရမယ္။ ေနျပည္ေတာ္က ေရြးေပးလို႔ ျဖစ္တာမ်ဳိး မျမင္ခ်င္ဘူး။ အေရးႀကီးဆုံးမွာ မြန္ျပည္ရွိ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္ဖို႔၊ မြန္ျပည္တိုးတက္ဖို႔၊ မြန္ျပည္က အျခားျပည္နယ္းမ်ားနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။

တပ္မေတာ္သားေတြလည္း ဒီလိုပဲ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္းေတြက တပ္မေတာ္စိတ္ေပ်ာက္ၿပီး အာဏာရွင္စိတ္ေပါက္ေနယင္ ဘယ္ႀကဳိက္မလဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းယူထားတာ၊ ကာကြယ္ေရး နယ္စပ္ ျပည္ထဲေရး ယူထားတာေတြဟာ သူတို႔အတြက္ ဘာထူးလဲ။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဝင္ပါလို႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိကစြမ္းအင္ျဖစ္တဲ့ တပ္မ်ားစုဖြဲ႕ေရး၊ တပ္ေခတ္မီေရး၊ တပ္မိသားစုဖူလုံေရးတို႔မွာ အမ်ားႀကီး ထိခိုက္သြားတယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြ သေဘာေတြ႕မယ့္ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးဆိုတာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္မွ မဟုတ္ဘူး။ နယ္စပ္ေရးရာ ျဖစ္မွ မဟုတ္ဘူး။

တပ္မေတာ္သားေတြအတြက္ သူတို႔မိသားစုဘဝ တည္ၿငိမ္ဖို႔၊ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပဖို႔၊ ေခတ္မီးတပ္မေတာ္ျဖစ္ဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းဖို႔မဟုတ္ဘဲ အိမ္နီးခ်င္းေတြထက္ တပ္စြမ္းေဆာင္မႈ သာလြန္ေကာင္းမြန္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ လုံျခဳံေရးအေၾကာင္းျပၿပီး မိိမိအာဏာ မိမိအခြင့္အေရး မိမိမိသားစုေကာင္းစားေရးအတြက္ လုပ္မယ့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အလိုရွိၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဝင္ေရာက္ပတ္သက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားဟာ မိမိကိုင္တြယ္ရတဲ့လုပ္ငန္းကို စစ္ေရးေလာက္ ႏိုင္နင္းမွာမဟုတ္ဘူး။ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမွာ ဝင္ပါေနရလို႔ စစ္ေရးလစ္ဟာမႈေတြလည္း ရွိလာမွာပဲ။

တပ္မေတာ္သားေတြဟာ သံဃာေတာ္မ်ားလိုပဲ လူထုၾကည္ညဳိေနဖို႔ လိုတယ္။ စာေရးသူတို႔ သံဃာေတြက ႏိုင္ငံေရးရာထူးတစ္ခုခုကို လက္ခံလိုက္တာနဲ႔ ဘယ္ဒကာဒကာမက ဆြမ္းေလာင္းပါေတာ့မလဲ။ စစ္သားေတြကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဝင္ပါလို႔ မိန္းမ၊ ပိုက္ဆံ၊ အာဏာရႈပ္ေထြးမႈေတြမွာ ဝင္ပါေနယင္ ျပည္သူေတြက မၾကည္ညဳိေတာ့ဘူး။ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ  ျပည္သူေတြက တပ္ကို မၾကည္ညဳိတာေလာက္ အႏၲရာယ္ႀကီးတာ မရွိႏုိင္ပါ။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဆိုပါတပ္ကပဲ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုသားတို႔ကို အသက္ေပးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမွာကိုး။ ဒါေပမယ့္ တပ္က ႏိုင္ငံေတာ္ကို အပိုင္သိမ္းထားတာမ်ဳိး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အလြဲသုံးစားျပဳတာမ်ဳိး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲတာမ်ဳိး၊ ျပည္ေထာင္စုသားေတြကို ရန္သူလို႔ သေဘာထားတာမ်ဳိးဟာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာမေရာက္ပါဘူး။

အမွန္တကယ္ ပြင့္လင္းမႈ ျဖစ္လာယင္ စာေရးသူ ထင္တယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြကိုယ္တိုင္ တပ္ျပန္ဖို႔ မဲေပးၾကပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ထဲမွာ လူမွန္ေနရာမွန္ သိၾကမယ့္လူေတြ မနည္းေလာက္ပါဘူး။

ဒီေတာ့ ရွင္းေနတယ္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏုတ္ၿပီး ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ ေထာက္ခံၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ မယုံယင္ စမ္းၾကည့္ပါ။ ၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို အုပ္ေရ သန္း(၆၀)ေလာက္ ႐ိုက္ႏႈိပ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားစုံ ဘာသာျပန္ပါ။ (၃)လေလာက္ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳခြင့္ေပးပါ။ အဲဒီ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ ေယာင္လည္လည္ ျဖစ္ကုန္မွာ ေသခ်ာတယ္။

N.L.D.က လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာခြင့္ ေတာင္းဆိုေနတာဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အထူးသျဖင့္ သမၼတသိန္းစိန္အစိုးရအတြက္ အလားအလာအင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုလည္း ရရွိဦးမယ္ဆိုယင္ အတိုင္းထက္အလြန္ပါပဲ။ ဒီေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွာ သဟဇာတတရား ထြန္းကားဖို႔ ႀကဳိးပမ္းေနတဲ့ N.L.D.ကို အေျခခံဥပေဒ ေလးစားလိုက္နာခြင့္ ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလို ခြင့္ျပဳလိုက္လို႔ ဘယ္အမတ္ကမွ သိကၡာမက်ပါဘူး။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ အဲဒီစာသားကို သေဘာက်လို႔ လိုက္ဆိုခဲ့တာ ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္။

အက်ဥ္းခ်ဳံးလိုက္ယင္

၁။ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္း ေလးစားလိုက္နာမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရာက္ရာ ေရာက္မယ္။
၂။ လူတိုင္း ေလးစားလိုက္နာဖို႔ မွ်တမႈ၊ တန္းတူမႈရွိရမယ္။
၃။ သံဃာေတာ္မ်ားက အာဏာႏိုင္ငံေရးမွာ မပါဘဲ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။
၄။ တပ္မေတာ္သားမ်ားဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဝင္မပါဘဲ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အဓိက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။
၅။ က်န္တဲ့ျပည္ေထာင္စုကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသားတို႔ဆႏၵအတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲအရ စီမံခန္႔ခြဲၾကပါေစ။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄-ခုမွာ အဦးဆုံးေရးတဲ့ ဒီ Note မွာ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အေကာင္းျမင္ၿပီး ေရးၾကည့္တာပါ။

Van Ravika facebook  မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments: