Monday, April 30, 2012

မိုးမခက ဒီလို မွတ္မွတ္သားသား မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္

Tu Maung Nyo – မွတ္မွတ္သားသား မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္

မွတ္မွတ္သားသား မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္
တူေမာင္ညိဳ။ ေမ၁ ၊ ၂၀၁၂
(NLD) ပါတီက ေရွ႕ေနပညာရွင္ဦးဉာဏ္ဝင္း မၾကာခင္က ေျပာခဲ့တဲ့စကားနဲ႔ စတင္ပါရေစ။
 “က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲကိုအရင္ဝင္၊ ဝင္ၿပီးေတာ့မွျပင္ လို႔ ျမင္တဲ့သူေတြကို ဘာမွေဝဖန္စရာသံုးသပ္စရာမရွိဘူး၊ ဒါက က်ေနာ္တို႔ အျမင္ေတြက ကုိယ့္အျမင္နဲ႔ကိုယ္ရွိၾကမွာပဲ၊ ဒါေပမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔နားလည္တာက အဲဒီလိုဝင္လုိက္ရင္ က်ေနာ္ တို႔ရဲ႕ မူရင္း ျဖစ္တဲ့စည္းကမ္း Principal ကို ထိခုိက္ တယ္လို႔ထင္ပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ တင္ျပ ကတည္းက ဒီစည္းကမ္းဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕စည္းကမ္းပါ။အဲဒီေတာ့ကုိယ့္စည္းကမ္း -ကိုယ္ေဖာက္တာမ်ိဳးလည္းမျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ေျပလည္ဖုိ႔နည္းလမ္းေတြရွာၿပီးေတာ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြေပးေနတာပါ”
တကယ္ေတာ့တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုကိုယ္စားျပဳတယ္၊ ျပည္သူလူထုကိုမ်က္ႏွာမူတယ္ဆုိရင္ ဘာေတြလုပ္ေနတယ္၊ ဘယ္ လိုလုပ္မယ္ဆုိတာ ေလးေလးစားစား ရွင္းျပဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။
ေခါင္းေဆာင္ဟာ လမ္းခရီးမွာ ကိုယ္ပုိင္ကားေမာင္းသူလို ကုိယ္ေျပာင္းခ်င္တဲ့ဂီယာေျပာင္းၿပီး၊ ကုိယ္ေကြ႕ခ်င္သလိုေကြ႕တာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားေမာင္းသူလို ကားေပၚပါ လာ တဲ့ပါစင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အသက္ေတြကုိအေလးထားရပါမယ္။  အခ်ိဳး၊အေကြ႕၊အတက္၊အဆင္းဆုိတဲ့ ဦးတည္ သြားေန တဲ့ ခရီးလမ္းအေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး ကုိယ့္ဂီယာကိုစနစ္တက် ေျပာင္းလဲ သင့္တာပါ။
          ထုိ႔အတူႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုဟာလည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းဘဝ က်ေရာက္မသြားေစသင့္ပါဘူး။
 အဲဒီလိုက်ေရာက္မသြားရေအာင္လည္းအဲဒီႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းထဲ(အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ ပုိင္းထဲက)မွာ မွန္ကန္တဲ့ ေဝဖန္ဝန္းရံမႈေတြရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အခုအေျခအေနက ထိပ္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ေျပာ သမွ်ကို ေခါင္းေဆာင္မႈအဝန္းအဝုိင္းထဲပါတဲ့ သူေတြ ကိုယ္တုိင္က မပယ္ရွားဝံ့ဘဲ၊ “ေဗာင္းေတာ္ၿငိတ္ စိတ္ေတာ္သိ” ဆုိသလုိ ဆုိးဆိုးေကာင္းေကာင္း လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ သေဘာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါ တယ္။
           “ (NLD) လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ေရာက္ဖို႔အတားအဆီးျဖစ္ေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္းဟာ နည္းစနစ္ပိုင္း မွားယြင္းမႈ သက္သက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥအေနနဲ႔ မခ်ဲ႕ကားေစ ခ်င္ပါ ဘူး”လို႔ေျပာ ပါတယ္။  (၂၆ဧၿပီ – EMG – သတင္း)
          ႏုိင္ငံေရးကိစၥအေနနဲ႔ ခ်ဲ႕ကားခ်င္တာ၊ မခဲ်႕ကားခ်င္တာဟာ မိမိစိတ္ဆႏၵနဲ႔သာ ဆုိင္ၿပီး လက္ေတြျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥကို လက္ေတြ႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အတုိင္းသာကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြ က္ရ မွာပါ။         နည္းစနစ္ပုိင္းမွားယြင္းမႈသက္သက္အျဖစ္သတ္မွတ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုဦး၊ နည္းစနစ္ပုိင္း မွားယြင္းမႈကုိ ဘယ္လုိ ညွိႏႈိင္းျပဳျပင္ၾကမလဲ ဆိုတာ (NLD)ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ဝုိင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ ၿပီး ေဆြးေႏြး ရရွိလာတဲ့ရလဒ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမွာပဲ မဟုတ္ပါလား။
          “ဇယား ၄ ”ကိစၥမွာ က်ေနာ္ရရွိလုိက္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ (NLD) ပါတီဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို ျပင္ဆင္မယ္ ဆိုေပမယ့္ စနစ္တက်စုစည္းေလ့လာထားမႈမရွိဘူး။  ေလ့လာထားမႈမရွိဘဲ  အေရးဆိုတယ္။
          ပါတီရဲ႕ပညာရွင္ေရွ႕ေနကေတာ့ သူ႔အျမင္ကို ဥပေဒရႈေဒါင့္ကေန အခုလုိေလ့ လာေဖၚ ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။
“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ဥပေဒအျမင္ေတြကိုတင္ထားပါတယ္။ ဒီေန႔အထိေတာ့ လက္ခံျခင္းရွိ/မရွိ က်ေနာ္တို႔ မသိရေသးပါဘူး၊ ဥပေဒ ေတြေရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြေရာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားေတြေရာ အကုန္လံုး ဟာလိုက္ေလ်ာညီေထြရွိရမယ္။consistentျဖစ္ရမယ္။inconsistentျဖစ္တာကဥပေဒမဟုတ္ဘူး၊ consistentျဖစ္ေအာင္ကုိလုပ္ရမယ္၊ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒမွာျပင္ဆင္ခ်က္ထြက္လိုက္ၿပီ ဆိုရင္ အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအကုန္လံုးလုပ္ဖို႔က ဥပေဒရဲ႕မူပဲ က်ေနာ္ တို႔ ဒါကို ကုိင္စြဲေနတာပါ”
 ပါတီရဲ႕ပညာရွင္ေရွ႕ေနဟာပါတီဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းစာေရးၿပီးသက္ဆုိင္ရာေနရာေတြကို အႀကံျပဳ ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ သြားဆုိသြားပါတယ္။ ခံုရံုးကဖိတ္ေတာ့လည္းသြားပါတယ္။ ဟုိကလက္ ခ်ာရုိက္ တာကိုနားေထာင္ပါတယ္။သူ႔အျမင္သေဘာထားကိုခံုရံုးမွာထုတ္မေျပာခဲ့ပါဘူး။သူ႔ပညာနဲ႔သူ႔မာနကိုအသာ ထားခဲ့ပုံေပၚပါတယ္။သူ႔ဘက္ကတာဝန္ေက်ပါတယ္။
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်မွသာအျမင္ မတူတာေတြကို  အခုလိုရင္ဖြင့္ပါတယ္။
“— ကြ်န္ေတာ္ ေရွ႕ေန ပါ။ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ဆယ္ခါမက ေပးႏုိင္တယ္။ ေပးတတ္တယ္”
          ေရွ႕ေနပညာရွင္ရဲ႕ ေလ့လာတင္ျပခ်က္ေတြဟာ သူ႔စကားအတုိင္းေျပာရရင္ consistenceျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္သူ႔ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ကဂငယ္ေကြ႕ေကြ႕ခ်လုိက္တာကေတာ့ သူ႔ဥပေဒ ပညာ ရွင္အတြက္ မ်က္ႏွာပူစရာျဖစ္ပါတယ္။
          တုိင္းေက်ာ္ျပည္ေက်ာ္ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးဟာ မိုးလားကဲလားေတြ ေျပာ ထားၿပီး ႏွစ္ရက္တစ္ပုိင္းအတြင္းမွာ “ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ အရ” ဆုိတဲ့ စကားလံုးလွလွသံုးၿပီး ကုိယ့္စည္း ကမ္း၊ ကိုယ့္(Principle)ကိုယ္ေဖာက္ျပလုိက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ကို ျပည္သူလူထုကိုယ္စားက်ေနာ္ မွတ္မွတ္သား သား မွတ္တမ္းတင္ပါရေစ။  
          “မူမဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရး” ဆုိတာ မဟတၱမဂႏၵီႀကီး ရဲ႕ “ဆိုးရြားေသာဒုစရုိက္ ၇ ပါး” အနက္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။
ၫြန္း
-       (သတင္းေထာက္ အံ့ဘုန္းျမတ္ႏွင့္ ဦးဉာဏ္ဝင္း အင္တာဗ်ဴး- ဒီဗြီဘီ – တီဗြီသတင္း ၂၇ ဧၿပီ)
-      (၂၆ဧၿပီ – EMG – သတင္း)
-      Mahatma  Gandhi’s Seven Deadly Sins

No comments: