Saturday, March 31, 2012

by-election

ေကာ့မွဴးျမိဳ ့နယ္
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္
 • ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 • ဦးရဲမင္းသိန္း (ခ) ရသ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္)
 • ဦးခင္လိႈင္ (တစ္သီးပုဂၢလ)
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ့နယ္
 • ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 • ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ (ျမန္မာအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ)
 • ဦးဖုန္းျမင့္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္)
လႇည္းကူးၿမိဳ႕နယ္
 • ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္)
ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္
 • ဦး၀င္းေရႊ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္)
ပုလဲၿမိဳ႕နယ္
 • ေဒၚခင္စန္းလႈိင္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီိး
 • ဦးမင္းဦး(ခ)ဦးမင္းၾကည္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) 
 • ေဒၚသန္းသန္းႏြဲ႔(ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ)
သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္
 • ဦးျမင့္ဦး(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)       
လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္
 • ဦးေက်ာ္မင္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
 • ေဒၚနန္းၾကဴသန္း၀င္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု)
 • ဦးေအာင္သိန္း(ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ)
ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္
 • ဦးေအာင္စိုးျမင့္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 • ဦး၀င္းထြန္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု)
 ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္
 •  မန္းေဂ်ာ္နီ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္)
 •  ေဒါက္တာၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္း (ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏႇင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ) 
 ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္
 •  ဦး၀င္းျမင့္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္
 • ဦးေက်ာ္ျမင့္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္
 • ဦးစိန္၀င္း(ခ)ဦးစိန္၀င္းဟန္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 • ေဒၚခင္စုစုေအာင္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု)
သံုးခြၿမိဳ႕နယ္
 • ဦးၾကည္သန္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု)
ေမာ္လျမိဳင္
 • ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 •  ေဒၚျမင့္ျမင့္ေ၀ (ခ) မိျမင့္ျမင့္ေ၀(မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ)
 မေကြးၿမိဳ႕နယ္
 • ဦးျမင့္သိန္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 • ဦးလႇျမင့္(ႏႈတ္ခမ္းေမႊး)(တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ)
ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ 
 • ဦးၿဖဳိးေဇယ်ာေသာ္(ခ)ေဇယ်ာေသာ္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီိး
 • ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္
 •  ဦးခင္ေမာင္သိန္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္
 • ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္
 • ေဒၚခင္သႏၲာ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္
 • ဦးေက်ာ္သီဟ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္
 • ဦးအုန္းႀကိဳင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 • ဦးစိန္လႇ(တစ္သီးပုဂၢလ)
 • ဦးလႇကို(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု) 
မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္
 • ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး(တစ္သီးပုဂၢလ)
 • ဦး၀င္းေဇာ္(အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
ရႇမ္းျပည္နယ္
 • ဦးစိုင္းေမာင္ျမင့္ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 • ဦးစိုင္းစံမင္း(ရႇမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)
ကေလာၿမိဳ႕နယ္
 • ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 • ဦးစ၀္သာဦး(ခ)သီဟသူ(ရႇမ္းတုိင္ရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)
 • ဦးခြန္သန္းေမာင္(ခ)ခြန္ေပါလုိင္း(ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)   
 •  ဦးလႇေကာ္(ခ)ဦးခင္ေမာင္လႇ(တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ) 
 • ဦးျမ၀င္း(ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ) 
ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္
 • ဦးေအာင္စုိး (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
 • ဦးစိမ္းေမာင္(ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏႇင့္ဖြံ႔ေရးပါတီ)
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္
 • ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ(ခ) လြမ္းညြယ္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု) 
ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ ့ဓာတ္ပံုနဲ ့ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေကာ့မႇဴးၿမိဳ႕နယ္ 


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
ေကာ့မႇဴးၿမိဳ႕နယ္
ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉-၆-၁၉၄၅
ပညာအရည္အခ်င္း - နယူးေဒလီရႇိ ေလဒီရႇရီရမ္ေကာလိပ္မႇ ႏိုင္ငံေရးဘာသာျဖင့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီရႇိခဲ့၊ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ စိန္႔ဟုခ်္ေကာလိပ္တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဒႆနိက၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဘာသာတြဲျဖင့္ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ရရႇိခဲ့၊ ၁၉၈၅-၁၉၈၆ ခုႏႇစ္တြင္ ဧည့္ပညာရႇင္အျဖစ္ႏႇင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က်ဳိတိုတကၠသိုလ္၊ အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ သုေတသနဌာနသို႔ သြားေရာက္ခဲ့၊ ၁၉၈၇ခုႏႇစ္ မႇ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္အထိ Simla ရႇိ အိႏၵိယ အဆင့္ျမင့္ ပညာဆည္းပူးရာဌာန၌ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့၊ ႏိုဗယ္လ္ဆု အပါအ၀င္ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ ဆုတံဆိပ္ ေျမာက္မ်ားစြာရရႇိခဲ့။
ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ။
မဲဆႏၵနယ္ - ေကာ့မႇဴးၿမိဳ႕နယ္

ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ -

၁၉၆၉ ခုႏႇစ္မႇ ၁၉၇၁ ခုႏႇစ္ထိ ဘူတန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အႀကံေပးအရာရႇိ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၂ ခုႏႇစ္၌ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏႇင့္ ဘတ္ဂ်က္ဌာန အၾကံေပးေကာ္မတီတြင္ လက္ ေထာက္ အတြင္းေရးမႇဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ခဲ့။
၁၉၈၈ခုႏႇစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ လူထု ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး အေထြေထြ အတြင္းေရးမႇဴးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရႇိခဲ့။ ယင္းေနာက္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ၁၅ ႏႇစ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္းခံရ၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မႇ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့၊ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿပီး မႇတ္ပံုတင္ေသာအခါ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္အပ္ႏႇင္းျခင္းခံရ။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္


bie_02 ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္
 • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၈-၃-၁၉၅၀
 • ပညာအရည္အခ်င္း -M.B.B.S (Ygn)
 • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
 • မဲဆႏၵနယ္ - မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္
အလုပ္အကိုင္ - ၁၉၈၁ ခုႏႇစ္မႇ ၁၉၈၃ ခုႏႇစ္အထိ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၃ ခုႏႇစ္ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္အထိ သမိုင္း မသန္စြမ္း အထူးကုေဆး႐ံု၌ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့။
ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၈၈ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုမႈ လႈပ္ရႇားမႈတြင္ မသန္စြမ္း ေဆး႐ံု၀န္ထမ္းမ်ားကို ဦးေဆာင္၍ ဒီမိုကေရစီရရႇိေရး ေတာင္းဆိုခဲ့။ ၁၉၉၆ ခုႏႇစ္ ေမလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္ ရဲမြန္တပ္ၿမိဳ႕၌ထိန္း သိမ္းခံခဲ့ရ။ ၁၉၉၇ ခုႏႇစ္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ ၅(ည)ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏႇစ္ က်ခံခဲ့ရ၊ ၂၀၀၄ ခုႏႇစ္တြင္ လြတ္ရက္ေစေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၁၀(က)ျဖင့္ ေလးႏႇစ္အၾကာ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏႇာင္ခံရ။ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၌ ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရႇိ။

ဦးရဲမင္းသိန္း (ခ) ရသ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္
 • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁ - ၁၂ - ၁၉၈၂
 • ပညာအရည္အခ်င္း - B.A (English)
 • အလုပ္အကိုင္ - အႏုပညာ
 • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
 • မဲဆႏၵနယ္ - မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္
ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး စည္း႐ုံးေရးဆင္းရာတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားႏႇင့္အတူ လူထု၏ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရႇင္းရာတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရင္း ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ား ေလ့လာဆည္းပူးလ်က္ရႇိပါသည္။

bie_04 ဦးခင္လိႈင္ (တစ္သီးပုဂၢလ)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္
 • အသက္ ၄၆ ႏႇစ္
 • ပညာအရည္အခ်င္း ဥပေဒဘြဲ႔
 • စီးပြားေရး ေဇာတိကကုမၸဏီလီမိတက္၊ ေဇာတိက သကၤန္းထုတ္လုပ္ေရး၊ ျမန္မာဘစ္ေရႇာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ
 • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
 • မဲဆႏၵနယ္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္
 •  
  မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ့နယ္


  bie_11 ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၃-၁၂-၁၉၇၁
  • ပညာအရည္အခ်င္း - သမိုင္းအထူးျပဳဘာသာရပ္(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ))
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မဂၤေလာင္ေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္
  လူမႈေရးလႈပ္ရႇားမႈ - ၂၀၀၂ ခုႏႇစ္မႇ ယခုအခ်ိန္အထိ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ ေ၀ဒနာရႇင္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရႇာက္ေပးလ်က္ရႇိ။
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ- ၁၉၈၈ လူထုလႈပ္ရႇားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏႇစ္တြင္ NLD ေအာင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့၊ ၂၀၀၀ ခုႏႇစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မႏၲေလးခရီးစဥ္ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေလးလႏႇင့္ ေလးရက္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရ၊ ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္တြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏႇင့္အတူ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး လႈပ္ရႇားမႈ၊ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့ လႈပ္ရႇားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္တြင္ NLD ပါတီဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာခဲ့။

  bie_07 ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ (ျမန္မာအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ့နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၄-၄-၁၉၇၅
  • ပညာအရည္အခ်င္း -
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၉၀ ျပည့္ႏႇစ္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္မႇ မဲဆြယ္ေဟာေျပာခဲ့။ ၁၉၉၅ ခုႏႇစ္မႇ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏႇစ္အတြင္း အစိုးရႏႇင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ပါ၀င္ခဲ့။ ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့။ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့။ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္က်င္းပ။ ၂၀၁၀ တြင္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္ကို တည္ေထာင္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလႇယ္အျဖစ္၀င္ ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ပါတီမႇတ္ပံုတင္ခြင့္ရခဲ့။  ဦးဖုန္းျမင့္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁-၁-၁၉၅၈
  • ပညာအရည္အခ်င္း - Marine Technology (ေရေၾကာင္းသိပၸံ ) Certificate (3m/ 290)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ - ကုန္သည္ (တပ္မေတာ္ေရ)ၿငိမ္း
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၂၀၀၀ ျပည့္ႏႇစ္မႇ ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္အထိ ရ.ယ.က ဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန။

  လႇည္းကူးၿမိဳ႕နယ္

  bie_05 ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  လႇည္းကူးၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၃-၄-၁၉၆၉
  • ပညာအရည္အခ်င္း - ႐ူပေဗဒအထူးျပဳဘာသာရပ္
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - လႇည္းကူးၿမိဳ႕နယ္
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ- ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္တြင္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရႇားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့။ ရႇစ္ေလးလံုး အေထြေထြသပိတ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို လ်ဳိ႕၀ႇက္ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔စည္းခဲၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမႇဴး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့။ ၁၉၈၉ ခုႏႇစ္တြင္ ဟံသာ၀တီခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏႇစ္တြင္ မဗာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ (ေအာက္ဗမာျပည္) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႇဴး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏႇစ္တြင္ အမႇတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရ။ ၁၉၉၁ ခုႏႇစ္ ေမလတြင္ အင္းစိန္ေထာင္ စစ္ခံု႐ံုးမႇ ပုဒ္မ ၅(ည)၊ ၁၇(၁)ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏႇစ္ ခ်မႇတ္ခံရ၊ ၁၉၉၅ ခုႏႇစ္တြင္ ပုဒ္မ ၅ (င)ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏႇစ္ ထပ္မံ အျပစ္ေပးခံရ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈမရႇိ၍ ပါတီမႇႏႈတ္ထြက္ခဲ့။


  ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္

  ဦး၀င္းေရႊ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၅-၄-၁၉၄၅
  • ပညာအရည္အခ်င္း - B.A ,H.G.P,R.L
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၉ တြင္ NLD ပါတီ၀င္ခဲ့၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သဃၤန္းကြၽန္း NLD ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီ (ဥပေဒ အေထာက္အကူ) အဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ယူခဲ့၊ ၈-၈-၂၀၁၀ တြင္ NDF ပါတီ၀င္ခဲ့၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ တည္ေထာင္သူႏႇင့္ ပါတီ ဒု-ဥကၠ႒တာ၀န္၊ ဗဟိုဥပေဒေရး ရာ ေကာ္မတီ တာ၀န္ခံ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိသည္။

  သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္

   
  ဦးျမင့္ဦး(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၃-၉-၁၉၅၆
  • ပညာအရည္အခ်င္း - C.T. Med (YGN)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ။
  • မဲဆႏၵနယ္ - သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ - ေကာင္းျမတ္သစၥာ တိုင္းရင္းေဆးကုသခန္းႏႇင့္ လမင္းသစၥာတိုင္းရင္းေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရး
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၈ လူထုလႈပ္ရႇားမႈတြင္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းရြာျပည္သူ႔ သမဂၢအတြင္းေရးမႇဴး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
  သို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ေက်းရြာစည္း႐ံုးေရးမႇဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုးေရးတာ၀န္ခံ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ႏိုင္ေရးတာ၀န္ မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့၊ ၂၀၀၁ ခုႏႇစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ပဲခူးတိုင္း လူမႈအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၀င္၊ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္မႇစ၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္႐ံုးေရး အဖြဲ႔ဥကၠ႒၊ တိုင္းေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိ။

  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီိး


  ဦးမင္းဦး(ခ)ဦးမင္းၾကည္(အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္)
  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
  မဲဆႏၵနနယ္အမွတ္(၇)၊ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး
  ေမြးသကၠရာဇ္ - ၅-၈-၁၉၇၁
  ပညာအရည္အခ်င္း - B.Sc(Chem)
  ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
  မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၇)၊
  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အုတ္တြင္း-ထန္းတပင္)

  လူမႈေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဗဟို)တြင္ လူမႈအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၀၂ ခုႏႇစ္မႇ ယေန႔အထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန၊ ဗဟိုဘ႑ာေငြ ရႇာေဖြေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္၊ တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔၀င္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ေတာင္ငူ) ပညာေရးကြန္ရက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပဆရာ။

  ေဒၚသန္းသန္းႏြဲ႔(ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ)
  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီိး
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၅-၇-၁၉၅၅
  • ပညာအရည္အခ်င္း - တကၠသိုလ္၀င္တန္း
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၇)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီိး
   (အုတ္တြင္း-ထန္းတပင္)
  • အလုပ္အကိုင္ - ၾကယ္နီေဆးေပါ့လိပ္လုပ္ငန္း
  လူမႈေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား - သီရိသုဓမၼသိဂႋဘြဲ႔ကို (၄-၁-၂၀၀၆)ေန႔တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရ၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအသင္း၊ မိခင္ႏႇင့္ကေလး ေစာင့္ေရႇာက္ေရး အသင္းမ်ားတြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိ။

  ပုလဲၿမိဳ႕နယ္

  ေဒၚခင္စန္းလႈိင္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ပုလဲၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉၅၆
  • ပညာအရည္အခ်င္း - LL.B
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ပုလဲၿမိဳ႕နယ္
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၈ လူထုလႈပ္ရႇာမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မႇ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရ၊ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးႏႇင့္ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၂၂/၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏႇစ္က်ခံခဲ့ရေသာ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း ၃၅ ဦးတြင္ တစ္ဦး အပါအ၀င္ျဖစ္၊ ၁၉၉၂ တြင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္၊ ေရႇ႕ေနလုိင္စင္႐ုပ္သိမ္းခံရ၊၂၀၁၂ NLD ျပန္လည္တည္ေထာင္သူ ၂၁ ဦးတြင္ ပါ၀င္၊ NLD ဗဟုိေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီတြင္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီတြင္လည္း တာ၀န္ေပးခံရ။


  လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္

  ဦးေက်ာ္မင္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၀-၆-၁၉၆၁
  • ပညာအရည္အခ်င္း - B.Sc ( Maths )
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္သည္မႇ ယေန႔အထိ ၿမဳိ႕နယ္ လူငယ္တာ၀န္ခံ၊ ေတာင္သူလယ္သမား ဗဟိုအဖြဲ႔၀င္၊ ပဲခူးတိုင္း လူငယ္အဖြဲ႔၀င္၊ ပဲခူးတိုင္း လူမႈအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔၀င္၊ ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းေရးမႇဴး တာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေန၊ ၁၉၉၈ ခုႏႇစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာမႇ (၂) ႀကိမ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရ။


  ေဒၚနန္းၾကဴသန္း၀င္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၀-၉-၁၉၆၇
  • ပညာအရည္အခ်င္း - ၀ိဇၨာဘြဲ႔(သမိုင္း)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။


  ဦးေအာင္သိန္း(ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၇-၄-၁၉၄၄
  • ပညာအရည္အခ်င္း - ၀ိဇၨာဘြဲ႔(အဂၤလိပ္စာ)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ - ဒု-၀န္ႀကီး (ၿငိမ္း- ေမြးျမဴေရးႏႇင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန)၊ စာေရးဆရာ(ကေလာင္အမည္-ေအာင္စည္ဟိန္း)

  ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္

  ဦးေအာင္စိုးျမင့္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္
  ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၃-၈-၁၉၅၃
  • ပညာအရည္အခ်င္း - B.Econ(M.S)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ - ကုန္သည္
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမႇဴး၊ တိုင္းတြဲဖက္အတြင္းေရးမႇဴး၊ ဗဟိုဦးစည္းအဖြဲ႔၀င္ အက်ဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရႇာက္ေရး၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၁)မႇ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရ၊ ၁၉၉၉ ခုႏႇစ္မႇ ၂၀၀၂ ခုႏႇစ္အထိ သံုးႏႇစ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရ၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္(ယာယီ၅(၁))အရ ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏႇစ္ ခ်မႇတ္ျခင္းခံခဲ့ရ။

  ဦး၀င္းထြန္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၇-၂-၁၉၆၃
  • ပညာအရည္အခ်င္း -
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ -၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါ တီ ကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။  ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္


  မန္းေဂ်ာ္နီ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ ၃၀-၁-၁၉၄၂
  • ပညာအရည္အခ်င္း  B.A,Dip in Education ဒီပလုိမာ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္
  ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္၊ ပုသိမ္အေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕တုိ႔ တြင္ အလြတ္ပညာသင္ဆရာ၊ အလယ္တန္းျပဆရာ၊ အထက္တန္းျပဆရာႏွင့္ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးတြင္ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး စသည့္ တာ၀န္အသီးသီးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
  ၁၉၉၀ခုႏွစ္၊ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁)မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ျပည့္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။၁၉၉၈ ခုႏႇစ္တြင္ ျဖင့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရ။အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ဧရာ၀တီတုိင္း စည္း ႐ုံးေရးအဖဲြ႕၀င္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ဗဟုိ ဦးစီးအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၌ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ တုိင္းေအာင္ႏုိင္ေရးအဖဲြ႕ တာ၀န္ခံတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

  bie_09 ေဒါက္တာၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္း (ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏႇင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ ၂၆-၆-၁၉၇၉
  • ပညာအရည္အခ်င္း A.G.T.I (Civil, Dip.CA)B.Sc (Chemiscry)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ ဥကၠ႒ (A.C.E)ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ
  ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္

  ဦး၀င္းျမင့္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉၅၁
  • ပညာအရည္အခ်င္း - B.Sc, (Geology), H.G.P, RL
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရႇားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၁)မႇ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရ။ ၁၉၉၃ မႇ ၁၉၉၅ အထိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလႇယ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့။ ၁၉၉၅ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႇဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့။ ၁၉၉၆ တြင္ ႏႇစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၈ မႇ ၂၀၀၀ အထိတစ္ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရ။

  ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္  ဦးေက်ာ္ျမင့္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၃၀-၈-၁၉၄၃
  • ပညာအရည္အခ်င္း -
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ။
  • မဲဆႏၵနယ္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္အမႇတ္(၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္အျဖစ္ အႏိုင္ရ ေရြးေကာက္ခံရ။ ၁၉၉၇ တြင္ ေထာင္ ႏႇစ္လ က်ခံခဲ့ရ။ တိုင္းစည္းတာ၀န္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ(CC)တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္စဥ္ မၾကာခဏ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရ။

   
  မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္  ဦးစိန္၀င္း(ခ)ဦးစိန္၀င္းဟန္(အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
  မအူပင္ျမိဳ ့နယ္
  ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁-၁-၁၉၅၇
  ပညာအရည္အခ်င္း - စိုက္ပ်ဳိးေရးဘြဲ႔(B.Ag)
  ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  မဲဆႏၵနယ္ - မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္

  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၈ ေလးလုံး လူထုေတာ္လႇန္ေရးတြင္ ရႇမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ နန္႔စန္ၿမဳိ႕နယ္ ၀န္ထမ္းသမဂၢတြင္ စည္း႐ုံးေရးမႇဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္တြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)၏ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းဥကၠ႒(၂)အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျမင္းၿခံခ႐ုိင္ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မႇ (ျမင္းျခံ၊ ႏြားထုိးႀကီး၊ ငါန္းဇြန္) မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမႇတ္(၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပဳိင္ခဲ့။ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ဧၿပီလတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မႇ မိမိသေဘာဆႏၵအရ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။  bie_12 ေဒၚခင္စုစုေအာင္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၆-၁၁-၁၉၈၄
  • ပညာအရည္အခ်င္း - LL.B
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ - ေရႇ႕ေန
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၂)တြင္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။ လက္ရႇိတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္တာ၀န္ခံ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ၀င္၊ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၀င္၊ ဗဟိုဥေပဒအၾကံေပး အဖြဲ႔၀င္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္ရႇိ။

  သံုးခြၿမိဳ႕နယ္

  bie_10 ဦးၾကည္သန္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  သံုးခြၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၄-၁-၁၉၄၆
  • ပညာအရည္အခ်င္း သိပၸံဘြဲ႔(႐ူပေဗဒ)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္
  အလုပ္အကိုင္ - ၁၉၆၇ ခုႏႇစ္တြင္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမႇတ္စဥ္(၃၈)ကို ေမႇာ္ဘီၿမိဳ႕တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မႇဴးအဆင့္(ဒုတိယတပ္ရင္းမႇဴး)အထိ ၂၆ ႏႇစ္ တာ၀န္အဆင့္ဆင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏႇစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ လက္ေထာက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့။ ၂၀၀၄ ခုႏႇစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႇဴးခ်ဳပ္အျဖစ္မႇ အနားယူခဲ့သည္။
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ ကိုယ္စားျပဳ၀င္ေရာက္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။

  ေမာ္လျမိဳင္

  ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၀-၁၁-၁၉၄၆
  • ပညာအရည္အခ်င္း - B.Sc(R.L)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕နယ္
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုတြင္ပါ၀င္ခဲ့၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္(၂)မႇ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရိႇခဲ့၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရႇားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၉၇ တြင္ ႏႇစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၈ မႇ ၁၉၉၉ထိ(၉)လခန္႔ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရ၊ ေရႇ႕ေနအျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ထင္ရႇားသည့္ အမႈမ်ားမႇာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ (၃) ဦး အမႈ၊ ဦးဇဂနာ(ခ) ဦးသူရပါ (၄)ဦး အမႈ၊ မစုစုေႏြးပါ (၂)ဦး အမႈ၊ ဦးဥကၠံသ (ခ) ဦးဇင္းေအာင္ေဇာ္လတ္ အမႈအပါအ၀င္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ တရားစဲြဆိုခံရေသာ ႏိုင္ငံေရးအမႈမ်ား။

  ေဒၚျမင့္ျမင့္ေ၀ (ခ) မိျမင့္ျမင့္ေ၀
  (မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ)

  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၆-၂-၁၉၅၉
  • ပညာအရည္အခ်င္း - LL.B ၊ ဒီပလိုမာ(ေရထြက္လုပ္ငန္း)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ - တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန


  မေကြးၿမိဳ႕နယ္

  ဦးျမင့္သိန္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မေကြးၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၃-၉-၁၉၄၃
  • ပညာအရည္အခ်င္း - ၀ိဇၨာဘြဲ႔(သမိုင္း)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မေကြးၿမိဳ႕နယ္
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၇၄ ေခ်ာက္ေရနံေျမ ဆန္သပိတ္တိုက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့။ ၁၉၇၆ တြင္ ဆိုရႇယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ တည္ေဆာက္မႈ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁ ျဖင့္ ေထာင္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရ။ ၁၉၇၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တရားေသ လြတ္ေျမာက္။ ၁၉၈၂ လုံျခံဳမႈ စိတ္မခ်ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အလုပ္မႇ ထုတ္ပယ္ခံရ။ ၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံသပိတ္ ဗဟိုေကာ္မတီအျဖစ္ ဦးေဆာင္ခဲ့။

  ဦးလႇျမင့္(ႏႈတ္ခမ္းေမႊး)
  (တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ)

  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မေကြးၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၈-၇-၁၉၄၉
  • ပညာအရည္အခ်င္း -
  • မဲဆႏၵနယ္ - မေကြးၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကုိင္ - သမ၀ါယမ(ၿငိမ္း)၊ ကုန္သည္
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ပထမအႀကိမ္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အခ်ိန္ပိုင္းတရားသူႀကီး ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ၿမဳိ႕နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္၊ တတိယအႀကိမ္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္၊ စတုတၳအႀကိမ္ ပါတီယူနစ္ေကာ္မတီ၀င္ (အခ်ိန္ျပည့္)၊ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရႇင္အဖြဲ႔၀င္။

  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီိး

  ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၃)၊
  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီိး
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၆-၁၀-၁၉၅၁
  • ပညာအရည္အခ်င္း - M.B.B.S (Mdy)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၃)၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
   (ကန္႔ဘလူ-ကြၽန္းလႇ-ေရဦး-တန္႔ဆည္)
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၇၆ မႈိင္းရာျပည့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရႇားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သျဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္မႇ(၂)ႏႇစ္ ထုတ္ပယ္ခံရ၊ ၁၉၈၈ လူထုလႈပ္ရႇားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကန္႔ဘလူ မဲဆႏၵနယ္မႇ NLD ကိုယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရ၊ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးရန္ ပ်က္ကြက္၍ စင္ၿပဳိင္အစိုးရတည္ေထာင္ခဲ့သျဖင့္ စစ္ခံု႐ံုးမႇ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း(၂၅ ႏႇစ္) အျပစ္ေပးခံခဲ့ရ၊ ၁/၉၃ အရ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏႇစ္သို႔ ေျပာင္းလဲက်ခံရ၊ (၂၉-၄-၂၀၀၆)တြင္ ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းသားမ်ား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏႇစ္ ခ်မႇတ္ခံရ။

  စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္

  ဦးခင္ေမာင္သိန္း(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉၆၁
  • ပညာအရည္အခ်င္း -
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ - ေတာင္သူ
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ တာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား အႏိုင္ရရႇိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့။ ၂၀၀၀ျပည့္ႏႇစ္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုး၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးေရး၊ ေလာင္စာဆီႏႇင့္ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပရန္ စီစဥ္မႈျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ႏႇစ္ႏႇစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မႇတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

  ႏြားထိုးၾကီး  ဦးေပၚခင္(အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
  ႏြားထိုးၾကီးျမိဳ ့နယ္
  ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၁-၁-၁၉၄၇
  ပညာအရည္အခ်င္း - B.E(CIVIL)
  ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  မဲဆႏၵနယ္ - ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္

  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ကြၽန္းဆြယ္အေရးအခင္း၊ ဦးသန္႔အေရးအခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့။ ၁၉၈၈ ခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ံုးေရး ဒု-ဥကၠ႒၊ မႏၲေလးတိုင္း စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔၀င္ႏႇင့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့။ ၁၉၉၀ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏၲေလးတုိင္း၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ(၁)၌ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္တစ္ဦးျဖစ္။

   ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္

  ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၁-၁၂-၁၉၅၁
  • ပညာအရည္အခ်င္း - M.B;B.S
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၈ မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္ သပိတ္ေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမႇဴး၊ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္မ်ား သပိတ္ေကာ္မတီတြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႇဴးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့။ ၁၉၉၀ တြင္ အမရပူရ မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၁)မႇ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းအျဖစ္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အႏိုင္ရခဲ့။ ယင္းႏႇစ္တြင္ ပုဒ္မ ၁၂၂(၁)အရ ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏႇစ္ ခ်မႇတ္ခံရၿပီး ၁၉၉၃ တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အရ ၁၀ ႏႇစ္ သို႔ေျပာင္းခဲ့။ ၂၀၀၉ တြင္ ေထာင္မႇ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ မႏၲေလးတိုင္း စည္း႐ုံးေရး အဖြဲ႔၀င္၊ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိ။

  တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္

  ေဒၚခင္သႏၲာ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၃၀-၅-၁၉၇၇
  • ပညာအရည္အခ်င္း - LL.B
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - အသက္(၂၂)ႏႇစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သတင္းႏႇင့္ သုေတသနေရးရာမႇဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့။ ၂၀၀၃ ခုႏႇစ္ ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏႇင့္ ဦးတင္ဦးအစရႇိေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏႇင့္အတူ တံတားဦးၿမိဳ႕တြင္ လူငယ္မ်ားအား စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရႇားမႈမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရႇားခဲ့။

  မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

  bie_01ဦးအုန္းႀကိဳင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ ၂၉-၆-၁၉၄၄ ။
  • ပညာအရည္အခ်င္း ၀ိဇၨာဘြဲ႔။
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ။
  • မဲဆႏၵနယ္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ။
  • အလုပ္အကိုင္ အယ္ဒီတာသတင္းစာဆရာ၊
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ အေရးအခင္းတြင္ သတင္းစာတုိက္ေပါင္းစုံ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သျဖင့္ တာ၀န္မႇ အၿငိမ္းစားေပးခံရၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏၲေလး အေရႇ႕ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမႇတ္ ၂ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏႇစ္တြင္ ပုဒ္မ ၅(ည)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏႇစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မႇတ္ခံရ။ ဂႏၶီညီလာခံက်င္းပျခင္းႏႇင့္ ေၾကညာခ်က္ ျပဳစုျခင္းေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅/က၊ ခ၊ ဃ၊ ည တုိ႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏႇစ္ ခ်မႇတ္ခံရ။ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ႏႇစ္လၾကာ ထပ္မံဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ။


  ဦးစိန္လႇ(တစ္သီးပုဂၢလ)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၄-၁-၁၉၄၉
  • ပညာအရည္အခ်င္း - B.Sc(Maths), H.G.P ,R.L(II)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ဦးသန္႔အေရးအခင္းႏႇင့္ ၁၉၇၆ ခုႏႇစ္၊ မတ္လ(၂၃)ရက္ေန႔ မိႈင္းရာျပည့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရႇားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေခတၲထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရ။ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရႇားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့။ ၁၉၈၉ ခုႏႇစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ေရး မဟာ မိတ္ပါတီကို ေပါင္းတည္သခင္ဟန္ထြန္းအား နာယကထား၍ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏႇစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅(ည)ျဖင့္ အင္းစိန္ ေထာင္၌ ၃ ႏႇစ္က်ခံခဲ့ရ။ ၁၉၉၂ ခုႏႇစ္မႇစတင္၍ ေရႇ႕ေနလိုင္စင္ ပိတ္ သိမ္းျခင္းခံရ။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလႇယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။

  ဦးလႇကို(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - 
  • ပညာအရည္အခ်င္း - ၀ိဇၨာဘြဲ႔(ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ စိတ္ပညာ၊ အေနာက္တိုင္းသမိုင္း)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန
  လူမႈေရးအေတြ႔အၾကံဳ - Mandalay Law Firm ကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒစာအုပ္မ်ား ျပဳစုထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ဥပေဒပညာ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ဥပေဒအၾကံေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိသည္။ မႏၲေလးေရႇ႕ေနၾကီးမ်ားကထိန္ေတာ္အသင္း၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။


  မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္

  ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး(တစ္သီးပုဂၢလ)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၀-၇-၁၉၅၈
  • ပညာအရည္အခ်င္း - B.Econ (Economic)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ ရႇစ္ေလးလုံး အေရးအခင္းတြင္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ျဖင့္ လႈပ္ရႇားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့။ ၁၉၈၉ ခုႏႇစ္တြင္ NLD ပါတီသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေအာင္ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့။ ၁၉၉၇ ခုႏႇစ္တြင္ မိတၴီလာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၌ အတြင္းေရးမႇဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲ။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တာ၀န္မ်ားကုိ ႏႇစ္ေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့။ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားကြန္ရက္ႏႇင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လူ႔အခြင့္ေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လႇစ္ခဲ့။ တရားမဲ့ျပဳက်င့္ခံရသူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားက လာေရာက္ကူညီ ေတာင္းခံမႈမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္ႏႇင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရႇိ။


  ဦး၀င္းေဇာ္(အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၉-၈-၁၉၆၂
  • ပညာအရည္အခ်င္း -
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၉ မိတၴီလာခ႐ုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ႏႇင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿမဳိ႕နယ္လူငယ္အဖြဲ႔၀င္၊ ၁၉၈၉ မႇ ၁၉၉၆ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရႇားမႈမ်ားေၾကာင့္ မိတၳီလာႏႇင့္ ျမင္းၿခံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ခုနစ္ႏႇစ္ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရ။ ၁၉၉၉ မႇ ၂၀၀၂ ထိ ကုိးေလးလုံး လႈပ္ရႇားမႈႏႇင့္ NLD ပါတီစာေစာင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ အင္းစိန္ႏႇင့္ ေမာ္လၿမိဳင္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ သုံးႏႇစ္ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရ။ ၂၀၀၆ ခုႏႇစ္တြင္ ပါတီမႇ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးလူငယ္ NLD (ျမန္မာႏုိင္ငံ) အင္အားစုကုိ ဖြဲ႔စည္းဦးေဆာင္ခဲ့။ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ ဗဟုိသဘာပတိအဖြဲ႔၀င္ တာ၀န္ယူခဲ့။ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္တြင္ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့။

   ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္


  ဦးေက်ာ္သီဟ(အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္)
  ျပည့္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
  ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ ့နယ္
  ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၃-၃-၁၉၅၉
  ပညာအရည္အခ်င္း - မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔
  မဲဆႏၵနယ္ - ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္

  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုကာလ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ သပိတ္ေမႇာက္ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢကို မႏၲလာေက်ာင္းေဆာင္မႇ စတင္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးၿမဳိ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြသပိတ္ေကာ္မတီ၊ အထက္ဗမာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သပိတ္ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္ထိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့။ ၁၉၈၉ ခုႏႇစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လႇမ္းေရးက ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး စစ္ခံု႐ံုးအမႇတ္(၁)က ၁၉၅၀ အေရးေပၚ စီမံမႈအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅(ည)ျဖင့္ အလုုပ္ၾကမ္းႏႇင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏႇစ္ ခ်မႇတ္ခံခဲ့ရ။ မိတ္ဖက္ပရဟိတ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားစုေပါင္း၍ 'စိမ္းလန္းျပင္ဦးလြင္'အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေစာင့္ေရႇာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိ။

   ဥတၲရသီရိၿမိဳ႕နယ္


   ဦးမင္းသူ(ခ)ကိုဦး(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ဥတၲရသီရိၿမိဳ႕နယ္

  ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၀-၈-၁၉၆၁
  ပညာအရည္အခ်င္း - သိပၸံဘြဲ႔၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဒီပလိုမာ
  ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  မဲဆႏၵနယ္ - စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္

  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၉ ခုႏႇစ္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ အေရးေပၚပုဒ္မ(၅၊ည)ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္(၃)ႏႇစ္၊ ၂၀၀၃ ခုႏႇစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိုးကုတ္ၿမဳိ႕နယ္ ခရီးစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏႇစ္အထိ မႏၲေလးေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရႇားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၂၉၅(က)၊ ၁၄၇၊ ၁၄၉၊ ၁၅၂တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၃) ႏႇစ္ ခ်မႇတ္ခံရ။
  ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္  ဦးၿဖဳိးေဇယ်ာေသာ္(ခ)ေဇယ်ာေသာ္
  (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္

  ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၆-၃-၁၉၈၁
  ပညာအရည္အခ်င္း - ၀ိဇၨာဘြဲ႔(အဂၤလိပ္စာ)
  ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  မဲဆႏၵနယ္ - ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္

  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၂၀၀၇-ခုႏႇစ္ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့လႈပ္ရႇားမႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့၊ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး Generation Wave ကို ထူေထာင္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈-ခုႏႇစ္ မတ္လတြင္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ေထာက္လႇမ္းေရးမႇ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး၍ ေထာင္ဒဏ္(၆)ႏႇစ္ခ်မႇတ္ျခင္းခံခဲ့ရ။
  မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္


  ေဒၚခင္ေမႊးလြင္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္

  ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၀-၅-၁၉၆၇
  ပညာအရည္အခ်င္း - B.Sc (IC)
  ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  မဲဆႏၵနယ္ - မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္
  အလုပ္အကိုင္ - ေရႊျပည္တန္ (စိန္ေရႊရတနာေရာင္း၀ယ္ေရး)

  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၈ လူထုလႈပ္ရႇားမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့။

  ရႇမ္းျပည္နယ္

  ဦးစိုင္းေမာင္ျမင့္ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေ
  လာင္း
  မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၃)၊ ရႇမ္းျပည္နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၈-၇-၁၉၄၆
  • ပညာအရည္အခ်င္း - B.Sc(R.L)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၃)၊ ရႇမ္းျပည္နယ္
   (လား႐ႈိး- တန္႔ယန္း- မိုင္းရယ္- သိန္းနီ- ကြမ္လံု)
  • အလုပ္အကိုင္ - တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးအခင္းတြင္ သပိတ္အဖြဲ႔ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူရင္ ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ေရာက္ရႇိခဲ့၊ ၁၉၉၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လား႐ႈိးမဲဆႏၵနယ္ အမႇတ္(၁)မႇ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရ။

  ဦးစိုင္းစံမင္း(ရႇမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)
  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ရႇမ္းျပည္နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉၅၉ ခုႏႇစ္
  • ပညာအရည္အခ်င္း - ဥပေဒဘြဲ႔
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၃)၊ ရႇမ္းျပည္နယ္
   (လား႐ႈိး- တန္႔ယန္း- မိုင္းရယ္- သိန္းနီ- ကြမ္လံု)
  လူမႈေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား - ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ဇြန္လတြင္ ရႇမ္းတိုင္ရင္းသားမ်ား ဒိမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP/ က်ားျဖဴပါတီ)သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လား႐ႈိးၿမဳိ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႇဴးတာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိ။
  ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ -

  ကေလာၿမိဳ႕နယ္

  ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ကေလာၿမဳိ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉၄၈
  • ပညာအရည္အခ်င္း - M.B.B.S (Ygn)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ကေလာၿမဳိ႕နယ္
  လူမႈေရးလႈပ္ရႇားမႈ - ၁၉၇၉ မႇ ၁၉၈၉ အထိ ၿမဳိ႕နယ္ သမ၀ါယမေဆးခန္း တာ၀န္ခံဆရာ၀န္အျဖစ္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအေပၚ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရႇာက္ခဲ့၊ ၂၀၀၂ ခုႏႇစ္မႇ ယေန႔အထိ ေအးသာယာေရႊေတာင္တန္း ပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္၏ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရးအား ေဆာင္ရြက္ေန၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးႏႇင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ကုညီပံ့ပိုးခဲ့။


  ဦးစ၀္သာဦး(ခ)သီဟသူ(ရႇမ္းတုိင္ရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ကေလာၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉၆၁
  • ပညာအရည္အခ်င္း - B.E com (Eco) Q,D.A
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ကေလာၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ - လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏႇင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
  လူမႈေရးလႈပ္ရႇားမႈ - ၂၀၀၅ ခုႏႇစ္တြင္ ရႇမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရင္း ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ထိန္းသိမ္းခံဘ၀မႇ လြတ္ေျမာက္ျပီးေနာက္ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ အခမဲ့မူႀကဳိမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းစသည့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။


  ဦးခြန္သန္းေမာင္(ခ)ခြန္ေပါလုိင္း(ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ကေလာၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၉-၃-၁၉၅၂
  • ပညာအရည္အခ်င္း - ပညာေရးေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္
  • အလုပ္အကုိင္ - ေက်ာင္းဆရာ(ၿငိမ္း)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ကေလာၿမိဳ႕နယ္
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၈၉ ခုႏႇစ္မႇ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္အထိ ျပည္ေထာင္စု အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ကေလာၿမိဳ့နယ္အတြင္းေရးမႈး၊ ၁၉၉၂ ခုႏႇစ္မႇ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္အထိ ျပည္ေထာင္စုၾကံံ႕ခုိင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီတြင္ စည္း႐ုံးေရးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့။

  ဦးလႇေကာ္(ခ)ဦးခင္ေမာင္လႇ
  (တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ)

  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ကေလာၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉၄၂ ခုႏႇစ္
  • ပညာအရည္အခ်င္း - တန္းျမင့္ေက်ာင္းထြက္
  • မဲဆႏၵနယ္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ - ကုန္သြယ္ေရးအျငိမ္းအစား
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ၁၉၆၇ ခုႏႇစ္တြင္ အလုပ္သမားေကာင္စီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး (၁)၊ ကေလာ  ဦးျမ၀င္း(ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ကေလာၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၁-၁၂-၁၉၅၁
  • ပညာအရည္အခ်င္း - ၀ိဇၨာဘြဲ႔(စစ္တကၠသိုလ္)၊
   HGP,RL,MA(Defence Study)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ - ကေလာၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)

  ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္

  bie_06 ဦးေအာင္စုိး (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာ
  င္း
  ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္
  • အသက္ (၅၂) ႏႇစ္
  • ပညာအရည္အခ်င္း T.H.S (Machine)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ ေရႊပန္းထိမ္
  ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့။ ၁၈-၃-၁၉၈၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားအနီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရႇ႕ အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့။ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္မႇစၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔ စတင္၀င္ေရာက္။ ၉-၉-၁၉၉၉ ခုႏႇစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မ ၅၁(စ) ျဖင့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ႏႇစ္ႏႇစ္အပါအ၀င္ ငါးႀကိမ္အထိန္း သိမ္းခံခဲ့ရ။ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္(ဗဟုိ) သတင္း/ျပန္ၾကားေရးႏႇင့္ သုေတသန ေရးရာမႇဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့။


  bie_03 ဦးစိမ္းေမာင္(ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏႇင့္ဖြံ႔ေရးပါတီ)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ ၃၀-၃-၁၉၄၅
  • ပညာအရည္အခ်င္း H.S.F တန္းျမင့္ေအာင္
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္
  အလုပ္အကိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ကုန္သြယ္ေရး(ၿငိမ္း)၊ ေရလုပ္ငန္း။  ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္

  bie_08 ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ(ခ) လြမ္းညြယ္(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု)
  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း
  ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္
  • ေမြးသကၠရာဇ္ ၄-၁၂-၁၉၆၇
  • ပညာအရည္အခ်င္း ၀ိဇၨာဘြဲ႔(သမိုင္း)
  • ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • မဲဆႏၵနယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္
  • အလုပ္အကိုင္ ကုန္သည္
  လူမႈေရးအေတြ႔အၾကံဳ - ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ရင္း နယ္ေျမလူထု အက်ဳိးစီးပြား ထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လူထုအားကိုယ္စားျပဳ၍ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ တိုင္ၾကားေပးခဲ့။
  ယုဇနကုမၸဏီႏႇင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေျမယာကိစၥမ်ား၊ ျမစ္ဆံု ေရကာတာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့။ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။

  ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ပါတီ ေကာင္စီ၀င္၊ ၁၉၇၅ ခုႏႇစ္တြင္ ပါတီယူနစ္ ေကာ္မတီ၀င္၊ ၿမိဳ႕နယ္လမ္းစဥ္ လူငယ္ဥကၠ႒၊ စတုတၴအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံ ကုိယ္စားလႇယ္၊ ၁၉၈၁ ခုႏႇစ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒၊ ဒုတိယအႀကိမ္ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ုံး ညီလာခံမႇ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔၀င္၊ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္မႇ ယေန႔အထိ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီတြင္ ပါတီ၀င္၊ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ တြင္နာယကအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

  သစ္ထူးလြင္၊  ျမတ္ေလးငံု  မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။


  No comments: