Monday, March 5, 2012

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တေနရာDVB TV News
လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္းအေျခအေနနဲ႕ သမတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲတခု ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တေနရာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

No comments: