Friday, March 2, 2012

သာမာန္ျပည္သူတစ္ဦးရဲ႕ခံစားခ်က္

by Aye Lin on Saturday, 21 January 2012 at 05:53
အခုတေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ခံစားခ်က္မ်ဳိးစုံ ခံစားရပါတယ္။ ၀မ္းသာတာက မ်ားမလားမသိဘူး။၀မ္းနည္းတာ၊နားမလည္တာ၊ဘာလုပ္ေပးႏုိင္မလဲဆုိတာေတြစုံလ႔ုိပါပဲ။အဲတစ္ခုနား လည္တာကေတာ့ကြ်န္ေတာ္  ဟာဘာမွ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ မဟုတ္တဲ့သာမာန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ဆုိ တာပါပ။ဲဒါေပမဲ့ခံစားရတ၊ဲ့ ေ၀ခဲြမရတဲ့သာမာန္ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေျပာခြင့္ေရးခြင့္ေတာ့ ရွိတယ္ ထင္ပါတယ။္ 

ကြ်န္ေတာ္ဟာ NLD (နတ္ေမာက္ျမိဳ့နယ္)မွာ လူငယ့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၊ တြဲဘက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ (NLD (နတ္ေမာက္ျမိဳ့နယ္) စတင္တည္ေထာင္ ကတည္းကေန ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ႏုိင္ျပီးေနာက္ပုိင္း ကာလေတာ္ေတာ္ၾကာအထိ) ပါ၀င္ခဲ့ဘူးပါတယ။္ 

၈၈တုန္းကလည္း ျမိဳ့နယ္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဆုိပါေတာ့ (အဲဒါေတြေျပာရင္ လုပ္ခဲ့တာ နည္းနည္း ေျပာတာမ်ားမ်ား ျဖစ္မွာစုိးတာရယ္ ကုိယ္လုပ္ခ်င္လုိ႔ လုပ္ခဲ့တာမုိ့ ထားခဲ့ပါရေစ။)
အခုခံစားေနရ တာက မ်ားေနတယ္။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..........ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့ NLD ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ လႊတ္ေတာ္ ထဲေရာက္သြားရင္ ၾကြက္ေခ်းေတြထဲ ဆြမ္းဆန္ေကာင္းနဲနဲေရာ သြားသ လုိ ခံစားရပါတယ္။
ေနာက္ျပီး ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ ကဗ်ာလုိ “ဘဲအုပ္ကတစ္ရာ၊ႏွစ္ရာ၊ မေဗဒါက တစ္ပင္တည္း အယက္အကန္ခံလုိ႕ ေဗဒါပ်ံအံကုိခဲ ၊ ပန္းပန္လ်က္ပဲ” ဆုိတဲ့ ကဗ်ာပုိဒ္ေလးရင္ထဲရြတ္ေနမိတယ္။
တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း “တစ္ေယာက္ေကာင္းေသာ္ တစ္ေသာင္းဗုိလ္ေျခ ညက္ညက္ေၾက” ဆုိတာေလးနဲ့ အားတင္းရင္း…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အစဦးဆုံး ခံစားရတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ထားတာကေန လႊတ္ေပးတယ္ ။ ေပ်ာ္တာေပါ။့ အမ်ားစုဆုိ မ်က္ရည္က်ၾက။ ၀မ္းသာၾကေပါ့။ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးအတြက္(အေျပာင္းအလဲအတြက္) ျပန္အသက္၀င္လာသလုိပ။ဲ
ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္က ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္ခင္ Mr.ယတ္ေထာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္၀န္း ထဲ ေရကူး၀င္တာကေန  ေရြးေကာက္ပဲြမပါႏုိင္ေရးအတြက္ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကာလကိုတုိးခဲ့တဲ့ မွန္ကန္မွဳမရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရပ္အေပၚ မေက်နပ္တဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံေရးေကာက္က်စ္မူအေနနဲ႕ ျမင္ပါတယ။္
ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕နားလည္တာကေတာ့ NLD အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားရဲ႔ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ မ်ားက

၁။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး
၂။ ေတြဆုံေဆြးေႏြးေရး (Dialogue)
၃။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး
၄။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးတုိ့ပါပဲ။
အဲဒီအခ်က္ေတြထဲမွာ ေတြဆုံေဆြးေႏြးေရး(Dialogue) ဆုိတဲ့အခ်က္က အဓိကလ႔ုိပဲထင္ပါတယ္ ဒါမွက်န္တဲ့အခ်က္ေတြဆက္သြားလုိ့ရမွာကိုး။ ျပီးေတာ့ NLD ဟာ စစ္မွန္တဲ့ Dialogue ျဖစ္ပၚလာေရးအတြက္ ျမဲတမး္ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ပါတီပဲ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း အဲဒီ Dialogue ကုိပဲယုံၾကည္ တယ္။ 
 ကဲတစ္ဖက္ကျပန္ၾကည့္ၾကရေအာင္ (သုံးသပ္ၾကည႔္ရေအာင္လုိ့ ကြ်န္ေတာ္မေျပာရဲပါ။) ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက
- စစ္တပ္
 - ႏုိင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ပဲတည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ေနာက္ပုိင္းႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ ၾက႕ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံျဖိဳးေရးပါတီ
- ၂၀၀၈ ဖဲြစညး္ပုံအေျခခံဥပေဒ
- ၂၀၁၀ ေရႊးေကာက္ပဲြ
- ေရႊးေကာက္ပဲြမသမာမွဳ
- အရပ္သားအစုိးရအမည္ေျပာင္းတဲ့ စစ္ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ (ရာႏူန္းျပည့္နီးပါး ) ပါတဲ့ လက္ရွိအစုိးရသစ္
- ျပီးၾကားျဖတ္ေရႊးေကာက္ပဲြ တုိ့ပါပဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံဟာ ကြ်န္ေတာ္စိတ္အထင္ကေတာ့ Dialogue ကုိေရာက္ေအာင္လုပ္ခဲ့တာလုိ့ ယူဆပါတယ္။ (ကြ်န္ေတာ္ထင္တာမွားခ်င္လညး္မွားမွာေပါ့။)
- ေနာက္ဦးေအာင္ၾကည္နဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတ႔ြဆုံမွဳ
- သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတ႔ြဆုံမွဳ
- အေမရိကန္ပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာနဲ့ ဆက္ဆံေရးတုိးတက္လာမွဳ
-အဲဒါေတြကုိ ကြ်န္ေတ႔ာ္ရင္ထဲမွာ မယုံတယုံနဲ႕။ ဒါေပမဲ့ အျပဳသေဘာေျပာင္းလဲမူအေနနဲ့ လက္ခံခဲ့ပါတယ။္ ယုံတယ္လုိ႕မေျပာတာေတာ့ တမ်ဳိးမထင္ပါနဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ အလိမ္ခံခဲ့ရတာ ၊ ရက္စက္စြာ ဆက္ဆံခံခဲ့ရ တာေတြကမ်ားလ၊ွၾကာလွျပီေလ။
ခုလက္ရွိအေျခအေနကုိေျပာရရင္ ၀မ္းသာစရာအေကာင္းဆုံးကေတာ့ ကုိမင္းကုိႏုိင္အပါအ၀င္၈၈မ်ဳိး ဆက္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြနဲ႕ အျခားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ လြတ္ေပးလုိက္တာပါပဲ..။
ေပ်ာ္လုိက္တာေလ။ ရင္ထဲမွာ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ကုိေတာင္ ယုံပစ္လုိက္ခ်င္သလုိပဲ။ (လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိေတာ့မယုံပါ။) တကယ္ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့သူလားလုိ႕ တ၀က္တပ်က္ေလးစားမွဳေတာင္ေပၚ လာရ႕ဲ။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးေတာင္ေတြးမိေသးတယ္။

တစ္ကယ္လ႔ုိမ်ား ျမန္မာျပည္မွာအေျပာင္းအလဲအစစ္အမွန္ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ ေနာင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ ဆုကုိ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္နဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ့ပူးတဲြရႏုိင္တယ္လုိ႕ေတာင္ေတြးမိပါရဲ႕။

ေနာက္တစ္ခုေတြးမိတာက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပဲ။ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားျပီး ျပင္္စရာ၊ ျပဳစရာေတြတပုံတပင္နဲ႕ပဲ။ ဒီၾကားထဲ NLD တရား၀င္ပါတီျဖစ္ေရး အတြက္ ဒီဖြဲ႕စညး္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိေလးစားလုိက္နာပါမယ္လုိ႕ လက္မွတ္ေရးထုိးရတာပါပဲ။

ေနာက္၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ။ လိမ္ညာမွဳ၊ အႏုိင္က်င့္မွဳ၊ အရွက္မဲ့စြာနဲ႕ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတငး္အႏုိင္ယူသြားတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ။ ဒီေတာ့ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ နဲ႔အစုိးရ သစ္ဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ မွ်မွ်တတနဲ ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ျပီးတက္လာတာမဟုတ္ပါ ဘူး။ ေကာက္က်စ္လိမ္ လည္ျပီးတက္လာတဲ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာၾကံ႕ဖ႔ံြပါတီကအမ်ားစုပါ။ ေနာက္ျပီးေရြးေကာက္ပဲြ မ၀င္ပဲ စစ္တပ္ကေန တုိက္ရုိက္၀င္လာတာကပါေသးတယ္။ အႏုိင္က်င့္ျပီး၀င္လာတယ္လုိ႕ခံစားရပါတယ္။
ဒီေတာ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားရတာေျပာရရင္ လက္ရွိအစုိးရသစ္နဲ့ လႊတ္ေတာ္ဟာ မမွန္မကန္တဲ့နည္းေတြနဲ့ လိမ္ျပီးအႏုိင္က်င့္ျပီးတက္လာတဲ့ အစုိးရပါ။ အဲတာကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေျပာလဲေျပာရဲပါတယ္။ ေလးစားမွဳေပး ဖုိ႕ဆုိတာထက္ အသိအမွတ္ေတာင္ မျပဳခ်င္ပါဘူး။

တစ္ခုခံစားရျပန္တာက အေျပာင္းအလဲလုပ္ခ်င္တယ္လုိ႕ ယူဆရတဲ့ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ဟာ ဒီလူလိမ္အစုိးရနဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိ ထိန္းႏုိင္ပါ့မလားေပါ့။

ကဲ ခု ႏုိင္ငံေေရးအက်ဥ္းသားေတြလြတ္ျပီ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေတာ့မယ္။ လက္ရွိသမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္တက္လာခ်ိ္န္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ

၁။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး နဲ့ အျခားအေၾကာင္းမ်ားစြာေသာအၾကပ္အတည္းေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။
၂။ ႏုိင္ငံတကာက အစုိးရသစ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးကုိ အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္ထင္ပါတယ္
၃။ ႏုိင္ငံတကာမွာလဲ အေျပာင္းအလဲေတြ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ့ ျဖစ္လာေနတယ္။
(ဥပမာ လစ္ဗ်ား၊ အီဂ်စ္ စသည္)

ဒီေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ဟာ (သူလည္းပါ၀င္ခဲ့တဲ့) စစ္အစုိးရ( ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္႕၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊနဲ႕ အျခားအေပါင္းအပါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား) ထားခဲ့တဲ့ ျပႆနာေပါင္းစုံ၊အၾကပ္အတည္းေပါင္းစုံနဲ့ ရွိေနတဲ့ တုိင္းျပည္ပ်က္ၾကီးသူလက္ထဲေရာက္လာတာပါ။ ေရရွည္ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြကုိ မေပါက္ကြဲ ခင္ေျဖ ရွင္းဖုိ႕လုိပါတယ္။

ဒီေတာ့အေျပာင္းအလဲအခ်႔ဳိစျပီးလုပ္လာတယ္။ ၾကိဳဆုိပါတယ္။ ၀မ္းသာတယ္။ NLD နဲ႕ဒီမုိကေရစီအုပ္စုေတြ ဘက္က စဥး္စားၾကည့္ရေအာင္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အားလုံးမေမ့ဖုိ႕ကေတာ့ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား(အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး) ဟာ အစုိးရသစ္၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု (ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ) ၊တုိင္းရင္းသားလက္နတ္ကုိင္ အဖဲြအစည္းမ်ားနဲ့ အျခားပါ၀င္ထုိက္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပုဂိၢဳလ္မ်ား ပါ၀င္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ Dialogue ေပၚမူ တည္ေနတယ္ဆုိတာပါပဲ။
ဒီေတာ့ NLD ပါတီ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္တယ္။ (၀မ္းသာစရာတစ္ခုပါပဲ)။ ေနာက္ NLD နဲ ဒီမုိကေရစီပါတီ အခ်ဳိ႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ္။ ဒီမွာ ေတြးစရာေတြျဖစ္လာျပီ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဟာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာနည္းနည္းေလး ဆုိတာ လူတုိင္းသိတယ္။ အဓိက အမ်ားစု လိမ္ညာျပီးႏုိင္ ထားတဲ့ ၾကံ႕ဖံြ႕ကအစုိးရဖဲြ့ျပီးျပီ။ဒီေတာ့စစ္မွန္တဲ့Dialogueကုိအၾကမ္းဖ်င္း(၃)နည္းနဲ့ ေရာက္ေအာင္ သြားၾက မယ္။

 ၁။ ႏုိင္ငံေရးအရွိန္ျမွင့္ျပီးစစ္မွန္တဲ့ Dialogue ျဖစ္လာေအာင္လုပ္ျခင္း
၂။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲကေန စစ္မွန္တဲ့ Dialogue ျဖစ္လာေအာင္လုပ္ျခင္း
၃။ (၁)နဲ့(၂) ေပါင္းျပီး စစ္မွန္တဲ့ Dialogue ျဖစ္လာေအာင္လုပ္ျခင္းတုိ ့ပါပဲ။

အဲ ေလ်ာ့မတြက္ဖုိ႕ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ျပီး ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မယ္ဆုိရင္ လက္ရွိအစုိးရသစ္ဟာ လူတုံးလူအ ေတြမဟုတ္ပဲ လိမ္တာနဲ့ အႏုိင္က်င့္တာေတြမွာ အံတုိ ( ကြ်မ္းက်င္) ေနခဲ့တဲ့ သူေတြဆုိတာပါ။ တစ္ခ်ဳိ႔ေျပာတဲ့ ပူးသတ္ တယ္ဆုိတာ ေခတ္မမီ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ စစ္မွန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးရုိး သားမွဳ (Political Integrity) ေပၚ အေျခခံဖုိ႔လုိပါ လိမ့္မယ္။

ဒီေတာ့ သာမာန္ျပည္သူျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ဥာဏ္ေလးမွီသေလာက္ေတြးၾကည့္ေတာ့ NLD အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီ ပါတီ တခ်ိဳ့႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲတစ္ခ့်ိဳေရာက္သြားရင္(အဓိက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္သြားရင္) ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ။

ပထမဦးဆုံးေသခ်ာတာကေတာ့ လိမ္ညာတက္လာတဲ့ အစုိးရဟာ ႏုိင္ငံတကာ ပုိအသိအမွတ္ျပဳခံရျပီး ဂုဏ္တက္သြားမွာပါပဲ။ (ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႕ ေလးစားဂုဏ္ယူေလာက္တဲ့ အစုိးရသစ္မဟုတ္ေသးတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။)
ေနာက္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အတုိက္အခံ အနည္းစုက တုိင္းျပည္အ တြက္ ျဖစ္သင့္တာေတြနဲ့ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ Dialogue ျဖစ္ေရးတင္ျပျပီ ။ အဲဒီမွာ အမ်ားစု ျဖစ္တဲ့ လိမ္လည္ တက္လာတဲ့  ၾကံ႕ဖံြ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ့ အႏုိင္က်င့္တက္လာတဲ့ စစ္တပ္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေတြက ပယ္ခ်။ ဒီမုိကေရစီ လုိက္နာျပီး အမ်ားသေဘာ ေလးစားပါ။ ၂၀၀၈ ဖဲြစညး္ပုံအေျခခံဥပေဒ ကုိ ေလးစားပါဆုိျပီး စစ္မွန္တဲ့ Dialogue က ေ၀းသြားမွာလား။ နီးလာမွာလား။ ကြ်န္ေတာ္ေတြးမိတာပါ။
ဒီေတာ့ သာမာန္ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ျဖစ္ခ်င္တာေလးေတြ ေျပာရရင္ ေခတ္ကာလနဲ့ အေျခအေန ကေတာ့မတူ့ဘူးေပါ့ေလ ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဂၤလန္ကုိ သြားျပီးလြတ္လပ္ေရး မေတာင္းခင္ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေလးပါ ။ သူဦးေဆာင္တဲ့ အဖဲြ႕ ျမန္မာျပည္လြတ္္လပ္ေရးအတြက္ အဂၤလန္အစုိးရနဲ့ သြား Dialogue လုပ္မယ္။ သူဦးေဆာင္တဲ့ ဖ.ဆ.ပ.လ ကုိ ယုံပါ။ ေထာက္ခံပါ ။ တစ္ႏွစ္အတြင္း-လြတ္လပ္ေရးရရေစမယ္တဲ့။ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ မူရင္းစကားအတုိင္းေရးမျပႏုိင္တာမွီျငမ္းစရာေတြမရွိတာရယ္၊ မွားမွာစုိးရိမ္တာရယ္ေၾကာင့္ပါ။)

ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္(သာမာန္ျပည္သူတစ္ဥိး) ၾကားခ်င္တာ၊ NLDကေျပာေစခ်င္တာက NLDဟာ စစ္မွန္ တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားမယ္ ၊ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့Dialogue ကုိရေအာင္ လုပ္မယ္၊ NLD ကုိ ယုံပါ ။ ေထာက္ခံပါ။ အဲဒီ စစ္မွန္တဲဲ့ Dialogueကုိ (၁)ႏွစ္အတြင္း သုိ႕မဟုတ္ (၃)ႏွစ္ (၄)ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ေစရမယ္ဆုိတဲ့ ကတိစကားပါပဲ။   
NLD ကုိ ေထာက္ခံၾကပါ။ NLD ကုိ ယုံၾကည္ပါ ။ NLD ကုိ မဲေပးပါ။
-       အပစ္အခတ္ရပ္စဲပါေစ
-       စစ္မွန္တဲ့ Dialogue ျဖစ္လာပါေစ
-       ျငိမ္းခ်မ္းေရးရပါေစ
-       ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံျဖစ္လာပါေစလုိ႕ ဆႏၵျပဳရင္း။
                                                                                 ေအးလင္း
                                                                                 နတ္ေမာက္ျမိဳ႔။
                                                                                 ၂၀-၁-၂၀၁၂
 
“ေဗဒါ NLD”

ကြ်န္ေတာ္ခံစားရတာေလး၊ေတြးမိတာေလးေတြေျပာရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့ NLD ကုိယ္စားလွယ္ တခ်ဳိ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားရင္ ၾကြက္ေခ်းေတြထဲ ဆြမ္းဆန္ေကာင္းနဲနဲေရာသြားသလုိ ခံစားရပါတယ္။
ေနာက္ျပီး ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ ကဗ်ာလုိ “ဘဲအုပ္ကတစ္ရာ၊ႏွစ္ရာ၊ မေဗဒါက တစ္ပင္တည္း အယက္အကန္ ခံလုိ႕ ေဗဒါပ်ံအံကုိခဲ ၊ ပန္းပန္လ်က္ပဲ” ဆုိတဲ့ ကဗ်ာပုိဒ္ေလးရင္ထဲရြတ္ေနမိတယ္။
တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း “တစ္ေယာက္ေကာင္းေသာ္ တစ္ေသာင္းဗုိလ္ေျခ ညက္ညက္ေၾက” ဆုိတာေလးနဲ ့အားတင္းရင္း…..။

NLD ကုိ ေထာက္ခံပါ။ NLD ကုိ ယုံၾကည္ပါ ။ NLD ကုိ မဲေပးပါ။

                                                                                                                    ေအးလင္း
                                                                                                                    နတ္ေမာက္ျမိဳ႔။
                                                                                                                    ၂၁-၁-၂၀၁၂။
aye lin facebook မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments: