Tuesday, February 21, 2012

မွားယြင္းမႈလား ? ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈလား ?

by Kyaw Gyi AB on Tuesday, 21 February 2012 at 11:55 ·
မေျပာ မျဖစ္ ေျပာရမည္ -ဟု အေၾကာင္း တစံုတရာအေပၚမွာ ထင္ျမင္ယူဆလာသည့္အခါ မည္သို႕ မည္ပံု ေျပာဆိုရမည္လဲ-ဟု စကားလံုးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားရေတာ့သည္။

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ အမႈေတာ္ ထမ္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတခုအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုရမည့္ အခါ...   ေကာင္းမြန္သည့္ အရာမ်ားကိုသာ က်ေနာ္ ေျပာလိုပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း မေျပာမျဖစ္ ေျပာရေတာ့မည့္ အေျခအေနမွာ ေျပာစရာမ်ားက မေကာင္းသည့္ အရာမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္က က်ေနာ့္ စိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ လည္း မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႕ ပကတိ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနခဲ့သည္မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ၁၃၅၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုၾကီး (သို႕မဟုတ္) တနည္း ေျပာရလ်င္ ၈-၈-၈၈ ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကေသာ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုၾကီး၏ သားသမီးမ်ားအျဖစ္ ဗမာ့ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ အထင္ကရ ျဖစ္တည္လာခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၂ ခု ရွိခဲ့သည္။ တခုကေတာ့ ရန္သူျဖစ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စုက အကန္႕အသတ္ျဖင့္ တည္ရွိခြင့္ေပးထားေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာ တည္ရွိလာေသာ ဒီ/ခ်ဳပ္ ေခၚ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ တခုကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုက မတရား သင္းအျဖစ္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ ရာ ေက်ာင္းသား မ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး ျဖစ္သည္။ အတိုေကာက္ ေခၚရလ်င္ မကဒတ၊ အဂၤလိပ္လို အတိုေကာက္ ေခၚလ်င္ ABSDF အတိုဆံုး ေခၚၾကေတာ့ ဗမာလို ေအဘီ။

အမွန္တကယ္မေတာ့ ျမန္မာ့ သမိုင္းကိုၾကည့္ၾကည့္၊ ကမၻာ့ သမိုင္းကိုၾကည့္ၾကည့္ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန္႕က်င္ခဲ့ေသာ သမိုင္းမွာ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကမွ် အရွင္ေမြး ညတြင္း ၾကီးပ်င္းခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို မည္သို႕ မည္ပံု ဆန္႕က်င္ရမည္-ဆိုေသာ တစံုတရာခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေတြး အေခၚတခု- ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္တခု - ႏိုင္ငံေရး အအယူအဆ တခု အေပၚမွာ အခိုင္အမာ အေျခခံျပီးမွ သာ အဖြဲ႕အစည္းတခုအျဖစ္ စုစည္း ၾကီးပ်င္းလာခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

ခက္သည္က ေအဘီသည္ အရွင္ေမြး၊ ညတြင္းၾကီး။ သည္ေတာ့ ေအဘီမွာ ရန္သူ႕ လူမ်ား အလြယ္တကူ ပါ၀င္ေနႏိုင္သည္ကို နားလည္ယူလို႕ရသည္။ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နယ္ေျမထဲတြင္ ဖြဲ႕စည္း ျဖစ္ တည္လာခဲ့ေသာ ေအဘီကို မဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္တိုင္က မယံုမရဲျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း အဆိုး မဆိုသာ။
တကယ္ေတာ့ မဟာ မိတ္ အားလံုး၏ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမထဲတြင္ စုရံုးေရာက္ရွိေနေသာ လူေပါင္းမ်ား စြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေအဘီသည္ အမွန္တကယ္ေတာ့ သေႏၵ မမွန္ခဲ့။ စတင္ ဖြဲ႕စည္းကတည္းက အျခား   ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလို ႏိုင္ငံေရး အယူအဆ တခုအေပၚမွာ ယံုၾကည္သူမ်ား စုရံုးဖြဲ႕စည္းထားသည္ မဟုတ္ခဲ့ေသာ ေအဘီသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္ ေကအိုင္ေအ ေခၚ ကခ်င္အမ်ိဳဴးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕က ကိုယ္ပိုင္ အေကာက္ဂိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမ ေပးအပ္ထားသည္ကို ရရွိခဲ့ေသာ ေအဘီ(ေျမာက္ပိုင္း)သည္ အၾကီးမားဆံုးေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ လက္နက္ ကိုင္ထားႏိုင္ေသာ သူမ်ားက လက္နက္ မကိုင္ထားႏိုင္ေသာ သူမ်ားကို ႏိုင္ထက္စီးနင္း အႏိုင္က်င့္ခြင့္ ရွိခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ အေသးစားေလး ျဖစ္သြားသည္။ (က်ေနာ့္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို မည္သူမဆို ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြက္ႏိုင္ပါသည္)
သည့္ေနာက္မွာေတာ့ ငါနဲ႕ မတူ ငါ့ရန္သူဆိုေသာ သေဘာထားအေပၚမွာ အဖြဲ႕အစည္း ၀င္ အခ်င္းခ်င္း ရန္သူမ်ား ျဖစ္ကုန္သည္။ (က်ေနာ္က ေလွ်ာ့ေပါ့ ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။)
ရိုးရိုးသားသားမွားယြင္းမႈ မဟုတ္လ်င္ သည္ အျဖစ္ အပ်က္သည္ စနစ္တက် ၾကိဳတင္ ၾကံစည္မႈသာ ျဖစ္မည္။
က်ေနာ္ကေတာ့ သည္အျဖစ္အပ်က္ၾကီး တခုလံုးကို စနစ္တက် ၾကိဳတင္ ၾကံစည္မႈၾကီးအျဖစ္ ယံုၾကည္သည္။
က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ မာနယ္ပေလာ ဗဟိုမွာ အဖမ္းခံခဲ့ရဖူးသည္။ က်ေနာ္ အဖမ္းခံေနရေၾကာင္းကို ကိုယ့္ ရဲေဘာ္မ်ား ၾကားသိေအာင္ ေထာင္ထဲမွ ေအာ္ဟစ္ေျပာၾကားခြင့္ ရခဲ့သျဖင့္သာာ အသက္ေဘးမွ က်ေနာ္ လြတ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
(atn)

kyaw gyi AB facebook မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

1 comment:

လကၤာ said...

Min Tharr atn ဆိုတာ ေအာင္သာငယ္ပါ။ ဆက္ေအာင္ခုိင္ပါ ဦးလွေရႊသား။ မိသားစုတစ္စုလုံး စစ္အစုိးရဆန္.က်င္လို. ေထာင္က်ေနခဲ့ရတာ။ သူကေတာ့ ေတာခိုလာတယ္ ၂၀၄ တပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္နဲ. တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္တို.က သူလွ်ိဳဆိုျပီးဖမ္းခဲ့တာ အသံက်ယ္္စြာနဲ. အခ်ဳပ္ခန္းျပင္ပက ထြက္သြားတဲ့ စခန္းကသူေတြကို ေအာ္ေျပာအသိေပးႏိုင္လို. လြတ္လာတာပါ။