Saturday, February 11, 2012

သ၀ဏ္လႊာ

by UZa Wana on Saturday, 11 February 2012 at 04:48 ·
ကခ်င္ျပည္နယ္ပါေဂ်ာင္ေဒသတြင္က်ဆုံးခဲ့ရေသာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႔တကြ
ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၏ႏွစ္(၂၀)ေျမာက္ေန႔သုိ႔ေပးပုိ႔ေသာသ၀ဏ္လႊာ
သကၠရာဇ္၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ပါေဂ်ာင္ေဒသတြင္ က်ဆုံးခဲ့ၾကရေသာေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႔တကြရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအားရည္စူး၍ က်ေနာ္တုိ႔မွေလး နက္တည္ၾကည္စြာ ေအာက္ ပါသေဘာထားကုိထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္၊

အုိ..ရဲေဘာ္တုိ႔
ေဖေဖၚ၀ါရီလ-၁၂-ရက္ေန႔ဆုိလွ်င္ ငါတုိ႔အားလုံးအတြက္ လုံး၀ေမ့လုိ႔မရႏိုင္ေသာအလြန္တရာ မွ၀မ္းနည္း ဘြယ္ရာ ေကာင္းေသာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ခဲ့ေလျပီ၊ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ဆုိလွ်င္ မင္းတုိ႔တေတြက်ဆုံးခဲ့ရသည္ မွာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္သုိ႔ပင္တုိင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္းသင္တုိ႔၏ဂုဏ္သိကၡာမွာယေန႔ထက္ထိတုိင္ ေတာက္ေျပာင္ေန     ဆဲရွိေနတယ္ဆုိတာငါတုိ႔အားလုံးတစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းအသိအမွတ္ျပဳသလုိ မည္သူကမွလည္းျငင္းကြယ္ႏိုင္ မည္မဟုတ္ပါ၊
မင္းတုိ႔ရဲ႔တုိင္းျပည္ခ်စ္စိတ္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေတြကုိငါတုိ႔ႏွင့္တကြျပည္သူျပည္သားေတြအားလုံးကလည္း အျမဲတန္း အမွတ္ရဂုဏ္ယူေနဦးမည္ျဖစ္သလုိမင္းတုိ႔က်ဆုံးခဲ့ရသည့္အျဖစ္အပ်က္ကုိ လည္းစစ္မွန္ေသာေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားက်ဆုံးသလုိ မွတ္ေက်ာက္တင္ထားရွိျပီးျဖစ္သည္၊

အုိရဲေဘာ္သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းတုိ႔၊မင္းတုိ႔တစ္ေတြက်ဆုံးခဲ့ေလျပီျဖစ္ေသာ္လည္းမင္းတုိ႔၏ သမုိင္းသည္ငါ့တုိ႔နဲ႔ အတူဆက္လက္ရွင္သန္ေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္၊ျမင့္ျမတ္ေသာမင္းတုိ႔၏ႏွလုံးသားနဲ႔အတူေတာ္လွန္ေရးကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိူးသည့္ မြန္ျမတ္သည့္မင္းတုိ႔၏စိတ္ဓါတ္ကုိလည္းငါတုိ႔ဘယ္ေသာအခါမွေမ့ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ၊

က်ဆုံးေလျပီးျဖစ္ေသာမင္းအတြက္သမုိင္း၀င္မွတ္ေက်ာက္တင္ရန္အတြက္ငါတုိ႔အားလုံးရင္ ထဲမွလႈိက္လႈိက္ လွဲလွဲေျပာလုိသည္မွာ
“မင္းတုိ႔ဟာေက်ာင္းသားအစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္၊”
“ေတာ္လွန္ေရးကုိခ်စ္ျမတ္ႏိူးသူအစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္၊” “စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္သူေတြျဖစ္တယ္၊”
ဒါေၾကာင့္မင္းတုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႔စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈေတြအားလုံးကုိျမင့္ျမတ္ေသာေတာ္လွန္ေရး တပ္ဦး၏စြန္႔လြတ္စြန္႔စားမႈေတြအျဖစ္ကဗၺည္းတင္ထားရွိမည္ျဖစ္သလုိ မင္းတုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏
က်ဆုံးခဲ့ရမႈကုိလည္း ျမင့္ျမတ္ေသာေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ဦးက်ဆုံးမႈအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ထားရွိမည္ျဖစ္သည္၊

လူအခြင့္အေရးအတြက္တုိက္ပြဲ၀င္ရင္းသူရဲေဘာေၾကာင္ေသာလူရမ္းကားတစ္စု၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္စစ္ မွန္ေသာေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက်ဆုံးခဲ့ရသည့္အတြက္အထူးပင္၀မ္းနည္း ေၾကကြဲရသလုိ ဂုိဏ္းဂဏ ဆန္ေသာသူတုိ႔၏လုပ္ရပ္မ်ားကုိလည္း ျပတ္ျပတ္သား သား ဆန္႔က်င္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ရက္စက္ စြာျပဳမူခဲ့ သူတုိ႔ကုိလည္း တရားဥပေဒေရွ႔ေမွာက္အျမန္ဆုံး ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးကုိလည္းဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းအား ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္၊အမွန္တရားကုိလုိလားသူေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိခ်စ္ျမတ္ႏိူးသူေတြ ဒီမုိကေရစီကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူေတြအားလုံးမင္းတုိ႔နဲ႔အတူ ထပ္တူထပ္မွ်ရွိေနမည္ဆုိတာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပါဘူး။

လြဲမွားေသာအေတြးအေခၚကုိက်င့္သုံးျပီးမင္းမဲ့စရုိက္ဆန္ေသာလူတစ္စုလုပ္ရပ္အတြက္ငါတုိ႔ရဲ႕ျမင့္ျမတ္ေသာ   ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းကုိအစြန္းအထင္မခံႏိုင္ပါ၊ထုိသူတုိ႔မ်ား ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမထဲ သို႔ေရာက္လာ ခဲ့ၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားမဟုတ္၊အမွန္စင္စစ္၎တိုု႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးကိုုၿဖိဳခြဲသူပဥၥမံတပ္သား လူရမ္းကားမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သည္။

၄င္းတုိ႔သည္၄င္းတုိ႔ႏွင့္ထုိက္တန္သည့္တရားဥပေဒ၏အဆုံးအျဖတ္ကုိက်ခံလုိက္နာရုံမွတပါး အျခားမရွိပါ။ လူဆုိး လူမုိက္လူရမ္းကားမ်ားကုိယဥ္ေက်းေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကမည္သုိ႔မွလက္သင့္ခံလိမ့္  မည္မဟုတ္ပါ၊

ငါတုိ႔အေနနဲ႔ေနာက္ဆုံးေျပာလုိသည္မွာက်ဆုံးေလျပီးေသာမင္းတုိ႔၏၀ိညာဥ္နဲ႔အတူ မင္းတုိ႔အထူးတလည္ လုိလားေသာျမတ္ႏိူးေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ဆက္လက္တုိက္၀င္သြားမည္ျဖစ္ သလုိက်န္ရစ္ေသာမင္းတုိ႔၏မိဖညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔ထပ္တူအထူးပင္ေၾကကြဲရပါေၾကာင္းထပ္ေလာင္းေျပာ ၾကားလုိပါသည္၊

အုိ..သူငယ္ခ်င္းရဲေဘာ္အေပါင္းတုိ႔..မင္းတုိ႔ဟာလူေသေသာ္လည္းနာမည္မေသခဲ့၊ သမုိင္း မေသခဲ့ပါ၊ မင္းတုိ႔၀ိညာဥ္ေတြဟာငါတုိ႔ရဲ႔ရင္ထဲအသဲထဲစြဲ၀င္ကိန္းေအာင္းခဲ့ေလျပီ၊ဒီေန႔ဒီရက္ ဟာမင္းတုိ႔အတြက္သမုိင္း လွလွေရးဖုိ႔ ေမြးဖြားလုိက္တာျဖစ္တယ္၊ အနာဂတ္ရဲ႕သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမွာ မင္းတုိ႔ရဲ႕ျမင့္ျမတ္တဲ့ စြန္႔လႊတ္ ခဲ့မႈေတြအတြက္ ငါတုိ႔သမုိင္းသစ္ကုိေသြးနဲ႔ေရးခဲ့ရျပီဟုကမၺည္းတင္ပါအပ္ပါသည္…. ရဲေဘာ္တုိ႔၊

မင္းတုိ႔အားလုံးေကာင္းရာသုဂတိလားေစေသာ္၀္

၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းနဲ႔အတူ..ရဲရင့္တည္ၾကည္စြာျဖင့္

၁။ ABSDF ေျမာက္ပုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္ေဖၚထုတ္ေရးအဖြဲ႔။
၂။ ႏိုုင္ငံတကာေရာက္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား။
၃။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား (ျပည္ပ)။
၄။ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ရဟန္းပ်ိဳမ်ား သမဂၢ။
၅။ လြတ္လပ္ေသာျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ ။

သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔၊

အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ပါ၀င္ရန္အခက္အခဲရွိ္သူမ်ားတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္အေနျဖင့္ အမည္စာရင္း ေပးပုိ႔လာပါက မွတ္တမ္းတင္ထားရွိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
UZa Wana facebook   မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments: