Monday, February 13, 2012

ABSDF ေျမာက္ပိုင္းအေရးကိစၥကို ဆန္းစစ္ျခင္း ….(ထြန္းေအာင္ေက်ာ္)

ABSDF ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုဥကၠဌ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္အပါအဝင္အဖြဲ႔ဝင္ ၃၀ ေက်ာ္ကို ညွင္းပန္းႏွိပ္္ျပီး လူမဆန္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည့္ အျပင္ လူ ၇၀ ေက်ာ္ကိုရက္ရွည္လမ်ားႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခဲ့ၾကသည့္ အဓိကတရားခံ ေျမာက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္(ထိုင္း)၊မ်ိဳးဝင္း (ေသဆံုး)၊ သံေခ်ာင္း (ေထာင္တြင္း)တို႔ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဗဟိုမွ ေျမာက္ပိုင္းသတ္ျဖတ္မွဳကို လံုးဝတာဝန္ယူ သေဘာတူ
ခဲ့ သည့္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ ဗဟိုေကာ္မီတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗဟိုေရာက္ေျမာက္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္ ကိုလွေဌး(ယခုအိႏၵိယ ေအဘီဦးစီး)ႏွင့္ ႏိုင္ေအာင္ဖက္ ဗဟိုေကာ္မီတီဝင္မ်ားအေနႏွင့္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းရမည္မွာ သာဓက ထင္ရွားစြာရွိေနေပသည္။

လက္ရွိ ကိုသံခဲဦးေဆာင္ေနေသာABSDF ဗဟိုေကာ္မီတီကို၊မႏၱေလးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ေအာင္းေမ့ ဘြယ္ အခန္းအနားသို႔၊ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ အခ်ိန္မွီပို႔ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မပို႔ေပးဘဲ ေနခဲ့ၾကသည္၊ ေအဘီဗဟိုေကာ္မီတီထဲတြင္ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥသည္အၾကီး အက်ယ္မွားယြင္းမွဳ ျဖစ္သည္ကို လက္ခံၾကသူမ်ားရွိေသာ္လည္းအဓိက အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူတခ်ိဳ႕ က ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ဖက္ျခမ္းဗဟိုတြင္ သေဘာတူပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ မိမိတုိ႕မွားမွန္း သိလ်က္ လုပ္သင့္သည္ကို မလုပ္ဘဲ အမွားကိုျပင္ရန္သတၱိမရွိဘဲ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥကို ေျမျမဳပ္သျဂႋဳလ္ရန္ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္အေနႏွင့္ မကဒတကို သမိုင္းမညစ္ေစခ်င္သည့္ ေစတနာျဖင့္တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္ျငားလည္း လက္ရွိ မကဒတ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕၏ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္၏ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား စားထားသည့္ အပင္းမွရုန္းမ ထြက္ႏိုင္ ဘဲ ကိုယ္ပါ ေရာပါမည့္ ေဘးမွလြတ္ရန္၊ ကိုႏိုင္ေအာင္မညိဳညင္ေစရန္ မႏၱေလး အထိမ္းအမွတ္ ပြဲကို စာထုတ္ျပန္ ေပးေရးမလုပ္ဘဲ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကေလသည္။

ေျမာက္ပိုင္းကိစၥကို ဆန္းစစ္လွ်င္-

(၁) ေျမာက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အမည္ခံ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ေသာေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္၊မ်ိဳးဝင္း၊သံေခ်ာင္းတို႔ သည္ တရားခံမ်ား၊တာဝန္အရွိဆံုး သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။

(၂) ႏိုင္ေအာင္ဗဟိုမွ ထုတ္သည့္စာတြင္ အတိအလင္း ေျမာက္ပိုင္းလုပ္ရပ္ကို ေထာက္ခံ အတည္ျပဳထား ခဲ့ျပီး၊ အတြင္းေရးမွဴး ကိုေအာင္ထူးမွ ထိုသူမ်ားသည္ သူလွ်ဳိမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လံုးဝတာဝန္ယူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

(၃)ထို႔အျပင္ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ကိုသန္းဝင္းကို ေပးပို႔သည့္အီးေမးတြင္ ကိုမိုးသီးက ႏွစ္ျခမ္းမကြဲခင္ သူလွ်ိမ်ားကို သတ္မိန္႔ေပးခဲ့သည့္အေထာက္အထားရွိသည္ဟုဆိုသည္။

(က) သို႔ရာတြင္ ယေန႔အထိ ထိုအေထာက္အထားကို၊ ကိုႏိုင္ေအာင္မွထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိေခ်။

(ခ) ေျမာက္ပိုင္းလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွဳသည္ မိုးသီး-ႏိုင္ေအာင္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည့္အခ်ိန္အထိမျဖစ္ေသး၊ ႏွစ္ျခမ္း ကြဲ စဥ္၊ ေျမာက္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္ကိုလွေဌးက ေျမာက္ပိုင္းသည္ ကိုႏိုင္ေအာင္ဖက္ျခမ္း တြင္ ျပတ္ျပတ္ သားသားရပ္တည္ေၾကာင္း ေၾကျငာျပီး ကိုႏိုင္ေအာင္တို႔ဖက္သို႔ ပူးေပါင္းသြားခဲ့သည္။

(ဂ) ကိုႏိုင္ေအာင္ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ကခ်င္ေက်ာ္ေက်ာ္တို႔ႏွင့္ သြားေရာက္ျပီး ေျမာက္ပိုင္းေထာက္ခံမွဳကို ရယူေအာင္ပြဲခံခဲ့သည့္ အခ်ိန္အထိ၊ေျမာက္ပိုင္းတြင္လူသတ္မွဳ မျဖစ္ေသး။

(ဃ) ကိုႏိုင္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားကို စစ္ေဆးျပီးတခ်ိဳ႕ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးသြားခဲ့သည္ကို လြတ္လာသူမ်ား၏ တိက်ခိုင္လံုေသာ ထြက္ခ်က္ ရွိေနခဲ့သည္။

(င) ကိုႏိုင္ေအာင္တို႔ႏွင့္အတူ ပါလာေသာ ကခ်င္ေက်ာ္ေက်ာ္က၊ ကိုနိုင္ေအာင္တို႔ျပန္သည့္အခါ ကခ်င္တြင္က်န္ခဲ့ျပီး ေသဒါဏ္က်ခံရသူမ်ားထဲတြင္ပါဝင္ေနသည့္ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္ကို ေသဒါဏ္ ခ်မွတ္ထားျခင္းအေပၚအျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သျဖင့္ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္ ေသဒါဏ္မွလက္မတင္ေလး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ရျပီး အျဖစ္မွန္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚခြင့္ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ကခ်င္ေက်ာ္ေက်ာ္ကိုေက်း ဇူးတင္ရေပသည္။

(စ)ေျမာက္ပိုင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုမိုးသီးဖက္ျခမ္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳျဖစ္ေၾကာင္း ေျဗာင္ စာထုတ္ခဲ့ျခင္း သက္ေသခိုင္လံုစြာရွိေနခဲ့သည္ကို အားလံုးသိရွိဖတ္ရွဳျပီးျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ မိုးသီး ဖက္ ျခမ္း သည္ ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မွဳနွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကိုႏိုင္ေအာင္အုပ္စု၊ ကိုမိုးသီးအုပ္စု ဘယ္အုပ္စုကိုမွဘက္လိုက္မည္မဟုတ္၊ ကြ်ႏု္ပ္ စိတ္ဝင္စား သည္မွာ ကိုယ္စတင္၍ေန႔မအိပ္ညမအိပ္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေသာ မကဒတ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ၾကီး ကို ခုတံုးလုပ္ခါ ကိုယ္ေနရာရေရး၊ အာဏာရေရးတို႔ကိုအဆင္ခ်င္တံုတရားမရွိ ဘဲ ေသြးစြန္းထင္းေစခဲ့သူမ်ား ကို ေဖၚထုတ္ျပီးအေရးယူႏိုင္ေရး၊ အနာဂါတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဝင္မရွဳပ္ႏိုင္ေရးတို႔ကိုသာရည္ရြယ္ပါသည္။ ဘယ္သူ႔ကို သာေစဘယ္သူ႔ကို နာေစမရွိပါ။ရန္ကုန္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းေအာင္းေမ့ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ မင္းကိုႏိုင္တို႕ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား တက္ေရာက္အားေပးခဲ့သလို၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၂ ရက္မႏၱေလးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားသို႔ကိုျမေအးႏွင့္၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားတကူးတကတက္ေရာက္ျပီးကိုျမေအးမွ “ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ နဲ႔ကိုေမာင္ေမာင္ၾကြယ္တို႔ဟာ ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတာကြ်န္ေတာ့အသက္နဲ႕ ထပ္ျပီးအာမခံရဲပါ တယ္” လို႕ ေျပာတာကိုၾကည့္ရင္ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥဟာ ေက်ာင္းသားေတြက သူလွ်ိဳေတြကိုသတ္တာ မဟုတ္ ဘဲ၊ သူလွ်ိဳေတြ အာဏာရူးေတြက ေက်ာင္းသားေတြကိုသတ္တာ လိုျဖစ္ေနတာ ကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။

လက္ရွိ ABSDF ဗဟိုမွာ မသန္ရွင္းတဲ့သူေတြပါေနတယ္၊ ေျမာက္ပိုင္းေအာင္းေမ့ဘြယ္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာပို႔ရမွာကိုလက္တြန္႔ေနတဲ့ဗဟိုေကာ္မီတီဟာအမဲစက္စြန္းေနတာကို ေဆးေၾကာ ဘို႔ မလုပ္ဘဲ ႏြံ႕ထဲကို ထပ္ႏွစ္လိုက္သလို ခံစားရတယ္။ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြကို မၾကည့္ဘဲ၊ ငါတို႔ လုပ္ခ်င္တာလုပ္မယ္ဘယ္သူ႔မွ ဂရုမစိုက္ဘူး၊ အဖြဲ႔အစည္း နံမည္ပ်က္ခ်င္ ပ်က္ပေစ၊ငါတို႕ မွားခဲ့တာ၊ ငါ့ဆရာေတြ မွားခဲ့တာ မေပၚေအာင္ ဖံုးမယ္ဆိုတဲ့တပါးကြ်န္ စိတ္ဓါတ္ဟာ မဆလ၊ နဝတတပ္ေတြမွာ ရွိသလိုဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲဝင္ ေနတယ္ဆိုတဲ့ မကဒတထဲမွာလဲရွိေနတာ ဝမ္းနည္းစြာေတြ႔ေနရျပီ။ ဒါေၾကာင့္ မကဒတကေန ေျမာက္ပိုင္းကိစၥကို စံုစမ္းဘို႕ ေကာ္မီရွင္ဖြဲ႔တယ္ဆိုတာ ဘာလဲ၊ေဒါသထြက္ေနတဲ့
ျပည္သူေတြကို ေခတၱျငိမ္ေဆးမ်ား ေၾကြးျပီး ႏွစ္သိမ့္လိုက္သလားလို႕သံသယရွိတယ္။

တခ်ိဳ႕က ABSDF ကို တိုက္ခိုက္ဘို႕ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥကို ဘန္းျပေနတာ၊ABSDF ကိုဖ်က္သိမ္းဖို႔ေတာင္ ေျပာ လာၾကျပီဆိုျပီး ညာသံေပးဒီလိုေဖၚထုတ္မွဳကို မလိုလားအပ္ဘူး၊ အခ်ိန္မက်ေသးဘူးဆိုျပီး၊ ABSDFနဲ႔ အျဖစ္ မွန္ ေဖၚထုတ္ေရးကို ရင္နာလြန္းလို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့ သူေတြနဲ႔လွည့္ ရန္တိုက္ေပးဘို ႔အကြက္ဆင္ လာၾကတယ္။ အဲဒီလိုေအာ္ေနၾကသူေတြကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကိုႏိုင္ေအာင့္ တပည့္တပန္းေတြျဖစ္ေနတာ ကို ေတြ႕ရေတာ့ သိပ္မအံ့ၾသမိပါဘူး အဖြဲ႕နဲ႕ေပးအပ္ထားတဲ့ အာဏာကို အလြဲသံုးစား လုပ္ျပီး ျပစ္မွဳ က်ဴးလြန္သူေတြကိုေဖၚထုတ္ေနတဲ့သူ တေယာက္အေနနဲ႕ တခု အာမခံႏိုင္တာကငါဟာ ABSDF ကို ပ်က္ေအာင္လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ရဲ႕ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်နဲ႕ တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကိဳးစား ကာကြယ္ေပးေန တာျဖစ္တယ္၊ လက္ရွိ ဗဟိုေကာ္မီတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မွဳ မေကာင္းရင္ငါတို႕ ဘယ္ေလာက္အားေပးအားေပး ပ်က္မွာဘဲ၊ ဗဟိုအေနနဲ႕အမွန္တရားကို ေက်ာခိုင္း၊ ျပည္သူေတြ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကို မ်က္ ကြယ္ျပဳ၊ လုပ္သင့္တာကို သတၱိရွိရွိ မလုပ္ဘဲေတြေဝေနရင္ ျပည္သူက ေက်ာခိုင္းတာကို ခံရမွာဘဲ။

ABSDF ဗဟိုမွာ သဝဏ္လႊာပို႕ဘုိ႕ ကိစၥကို ဘာေၾကာင့္မလုပ္တာလဲ?
ဘယ္သူ႔မွာတာဝန္ရွိလဲ?
သိရရင္ သိပ္ေကာင္းမယ္၊ အခု သမိုင္းေဆးတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ျပီ၊
ဘယ္သူက သန္႔ရွင္းေၾကာင္း စစ္တမ္းထုတ္ဖို႔လိုျပီ။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ 
pyustate  မွွကူးယူေဖာ္ျပသည္။
(မွတ္ခ်က္။ ။စာေရးသူ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ကုိ စတင္ထူေထာင္ရာ၌ ဥကၠ႒ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ျပီး ယခုအခါ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္၊ ABSDF ေျမာက္ပုိင္းတြင္ မတရား စြပ္စြဲသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ အထက္ဗမာျပည္ ဗ.က.သ ေခါင္းေဆာင္ ကြယ္လြန္သူကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အမည္ခ်င္း ဆင္တူေန ပါသျဖင့္ စာဖတ္သူဂရုျပဳႏိုင္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ -ပ်ဴႏုိင္ငံ)

No comments: