Monday, January 23, 2012

ကၽြန္ေတာ္သိခဲ့ေသာ ABSDF(NB) ေကာက္ေၾကာင္း-အပိုင္း(၃)

by Maungmaung Skw on Monday, 23 January 2012 at 01:58
         
အဆိုပါ ABSDF(စစ္ကိုင္း) ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို မ်ိဳး၀င္းက အတတ္နိဳင္ဆံုးပိတ္ပင္ဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့ပါေသး သည္။သို႔ေသာ္ အေျခအေနကို လံုး၀ မထိမ္းသိမ္းနိဳင္ခဲ့ပါ။မ်ိဳး၀င္း၏လက္ေ၀ခံမ်ားႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ အဖြဲ ့ မ်ား  ေနရာတကာတြင္ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေသာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မွဳမ်ား မၾကာခဏျဖစ္လာၾကသျဖင့္ အေျခအေန ကို ထိမ္းသိမ္းနိဳင္ရန္အတြက္ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ABSDF(စစ္ကိုင္း/ယာယီ)ဟု မ်ိဳး၀င္းကိုယ္တိုင္ဖြဲ႕စည္း ေပးလိုက္ရေပသည္။
        
ထိုအခါ ABSDF ၏တပ္ရင္း (701) တစ္ခုထဲမွာပင္-အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေကာ္မတီ မွာ(၂) ဖြဲ႕ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဖြဲ႕ မွာ ABSDF(KS) ျဖစ္ၿပီး၊ေနာက္တစ္ဖြဲ႕မွာ ABSDF(စစ္ကိုင္း/ယာယီ) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
         
မေက်မနပ္ႏွင့္ ABSDF(စစ္ကိုင္း )ကိုဖြဲ႕ေပးလိုက္ရေသာေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းအဖြဲ႕ကို မ်ိဳး၀င္းက လံုး၀ မ ေက်နပ္ပါ။စစ္ကိုင္းအဖြဲ႕ကို မည္သို႕မည္ပံု ဒုကၡေပးရမည္ကိုအၿမဲႀကံဆေနေပသည္။ႏွဳတ္မွလည္း စစ္ကိုင္း အဖြဲ႕ ကို ပညာေပးရမည္ဟု အၿမဲ ႀကံဳး၀ါးေနေလ့ရွိသည္။
         
ထိုအေျခအေနတြင္ မ်ိဳး၀င္းမွ စစ္ကိုင္းအဖြဲ႕အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းထိုးေဖာက္ေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ “ဂ်ိဳး ျဖဴစစ္ေၾကာင္း”အမည္ျဖင့္ ဥတုျမစ္ရိုး တေလွ်ာက္ လွဳပ္ရွားရန္ တင္ျပလာေသာအခါ အားလံုးက လက္ ခံသ ေဘာတူလိုက္ၾကသည္။စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကလည္း မ်ိဳး၀င္းႏွင့္ တစ္စခန္းထဲတြင္ အတူေန ရသည္ကို စိတ္ပ်က္ေနၾကသျဖင့္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ လက္ခံလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
          သို႔ႏွင့္၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းတြင္စစ္ကိုင္းအဖြဲ႕သည္KIA၏တပ္ရင္း(၂၀၁)ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေရွ႕တန္းသို႔ ထြက္ခဲ့ေလသည္။အဆိုပါစစ္ေၾကာင္းကို ABSDF(ဗဟို )မွ မည္သည့္အကူအညီ မွ ေပး အပ္ခဲ့ျခင္း မရွိဟု သိခဲ့ရပါသည္။
ပထမဆံုး ဥတုျမစ္ရိုး လွဳပ္ရွားမည့္ “ဂ်ိဳးျဖဴစစ္ေၾကာင္း” ၏ ထိုးေဖာက္ေရးအဖြဲ႕ကို သိန္းသန္း(ေကာ လင္း)  ႏွင့္ ၾကည္မိုး(ကၽြန္းလွ) တို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ (၅) ေယာက္အဖြဲ႕က သြားခဲ့ၾကၿပီးမွ က်န္အဖြဲ႕၀င္ မ်ားက လိုက္ပါသြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။
စစ္ကိုင္းအဖြဲ႕၏ “ဂ်ိဳးျဖဴစစ္ေၾကာင္း” သည္ ဥတု ျမစ္ရိုးသို႔ ေရာက္ရွိသြားျပီးေနာက္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ျပီး တပ္ ပ်က္ သြားသည္ဟု သိရပါသည္။

“ဂ်ိဳးျဖဴစစ္ေၾကာင္း” တပ္ပ်က္ခဲ့ရမွဳေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအဖြဲ႕မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္အုန္း၊ဦးရန္နိဳင္စိုး၊ သိန္းသန္း၊ကိုဦးႏွင့္ ၾကည္မိုးတို႔ကို မ်က္ကြယ္မွာ စစ္ခံုရံုးတင္ခဲ့ၿပီး မ်ိဳး၀င္းက ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။
သုတ္သင္ေရးအတြက္ မ်ိဳး၀င္း၏ ကြန္မင္ဒိုအဖြဲ႕ကို တာ၀န္ေပးၿပီး စစ္ကိုင္းအဖြဲ႕အား သုတ္သင္ ရွင္း လင္းေစခဲ့ပါသည္။
ဂ်ိဳးျဖဴစစ္ေၾကာင္းမွ ထိုးေဖာက္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္အုန္း၊ကိုဦး(ေရတပ္မွလာသူ)၊  ဒုဗိုလ္သိန္းသန္း ႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးၾကည္မိုး တို႔အား သုတ္သင္ေရးအဖြဲ႕မွ သုတ္သင္ရွင္းလင္းနိဳင္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း အဖြဲ႕ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႏွင့္ ျမိဳ႕ေပၚဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ယူထားေသာ ေဇာ္ကို(ေကာလင္း) မွာလည္း ျမိဳ႕ေပၚမွအျပန္ ABSDF(KS) ဗဟိုအေရာက္ မ်ိဳး၀င္းရဲ႕ခုတ္အသတ္ကိုခံလိုက္ရပါတယ္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျမိဳ႕ေပၚမွ၊ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ အဖြဲ႕၀င္သစ္မ်ား တဖြဲဖြဲ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾက သည္။ေဖေဖာ္၀ါရီလမတိုင္ခင္ ခ်ိဳးျဖဴစစ္ေၾကာင္း မထြက္ခြာခင္ အခ်ိန္ကထဲက  ေက်ာင္း သားတပ္ဖြဲ႕ ၀င္အ မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုေျပာင္းလဲေရး၊ ABSDF(NB) အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ဖြဲ႕စည္းေရး တို႔ကို ေတာင္း ဆိုလာၾကပါ သည္။

တပ္တြင္းေနေရးထိုင္ေရး၊စားေရးေသာက္ေရး၊ဆက္ဆံေရး အစစအရာရာမွာ ေအာက္ေျခမွ တပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳး၀င္းတို႕ အုပ္စု မေျပမလည္ျဖစ္ျပီး အၿမဲ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနၾကေလသည္။လႊမ္းမိုးက တပ္ဖြဲ႕၀င္ အမ်ားစုဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ျပီး မ်ိဳး၀င္းက သူ႕လူ အုပ္စုႏွင့္ အၿမဲ အနိဳင္က်င့္ေလ့ ရွိေနသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ လႊမ္းမိုးက တပ္ဖြဲ႕၀င္ အမ်ားစု၏ေတာင္းဆိုမွဳအရ သူ႔၏ ဗဟိုဦးစီး တာ၀န္အရ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ ရွိသည့္အတိုင္း အမ်ားဆႏၵအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ေကာ္မရွင္ တဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ သည္။ ေကာ္ မရွင္၏အမည္မွာ “ ABSDF(NB) ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုတရပ္ ေရး ဆြဲေရး ေကာ္ မရွင္”  ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျမစ္ႀကီးနား-ခပ္ခ်ိဳ မွ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ကိုတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ျပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ား အျဖစ္ မႏၱေလးမွ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ေရာ္နယ္ေအာင္နိဳင္၊ညီညီေက်ာ္ တို႔ပါ၀င္ၾကၿပီး-ရန္ကုန္မွ ဦးစိန္ ႏွင့္ ရဲလင္းတို႔ပါ၀င္ကာ-စစ္ကိုင္းမွ ဦးေသာင္းျမင့္ႏွင့္ ဦးရန္နိဳင္စိုး တို႔ပါ၀င္လ်က္ မိုးညွင္းမွ ျမင့္ေက်ာ္ လည္းပါ ၀င္ခဲ့ သည္။
ပထမပိုင္းတြင္ အဆိုပါေကာ္မရွင္ကို မ်ိဳး၀င္းက လံုး၀ လက္မခံခဲ့ပါ။ဗဟိုဦးစီး လႊမ္းမိုးတြင္ ဘာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဟု ဆိုကာ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း ကိစၥ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္နိဳင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသးသည္။ လႊမ္းမိုးက ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေၾကာင္းကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ အမည္စာရင္းပါပူးတြဲေၾကျငာလိုက္ေသာအခါ တပ္ဖြဲ ့ ၀င္မ်ား အားလံုး(မ်ိဳး၀င္း၏လူရင္းမ်ားအပါအ၀င္)က တခဲနက္ ေထာက္ခံၾကသျဖင့္ မတတ္သာေတာ့ ဘဲ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို မ်ိဳး၀င္းခ်ယ္လွယ္ေနေသာ ဗဟို ေကာ္မတီမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လုပ္ကိုင္ ခြင့္ ေပး လိုက္ရေလသည္။
ေကာ္မရွင္မွလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအျဖစ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလံုးရွိရာ ေနရာအႏွံ႔သြားေရာက္ ရွင္း လင္း ေဆြးေႏြး တဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔ အလုပ္ရွဳပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မ်ိဳး၀င္းက သူ႕ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ကလန္က ဆန္ လုပ္ခဲ့တဲ့ လႊမ္းမိုးကို ကိုင္တြယ္ပါေတာ့တယ္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္းမွာ မ်ိဳး၀င္းက လႊမ္းမိုးကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ ေက်ာင္းသား တပ္ဖြဲ႕အတြင္း သူလွ်ိဳလုပ္သည္၊အမ်ိဳးသမီး ရဲေမတစ္ေယာက္ကို ဘလက္ကာယျပဳက်င့္ သည္၊ေက်ာင္း သား တပ္ဖြဲ႕ပိုင္ ရံပံုေငြမ်ားကို အလြဲသံုးစားလုပ္သည္၊ဆိုေသာ စြဲခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ စြဲခ်က္ (၅) ခုစြဲဆိုျပီး ဖမ္းဆီး လိုက္ပါေတာ့သည္။

၄င္းကိုယ္တိုင္စြဲဆိုေသာ စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ လႊမ္းမိုးအား မ်ိဳး၀င္းကိုယ္တိုင္ အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ စစ္ေဆး စစ္ေႀကာပါသည္။စြဲဆိုခ်က္မ်ား အားလံုးမွန္ကန္သည္၊လႊမ္းမိုးတြင္ အျပစ္ရွိသည္ဟု မ်ိဳး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီကဆံုးျဖတ္ျပီး လႊမ္းမိုးအား ေသဒဏ္အျပစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
စံျပ အျပစ္ေပး အေရးယူမွဳအျဖစ္ တပ္အလယ္ေခါင္ရွိ စစ္ေရးျပကြင္းအတြင္း ေက်ာင္းသား တပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ား ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သံေခ်ာင္းက လႊမ္းမိုးဦးေခါင္းကို ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ အဆံုးစီရင္ခဲ့သည္။ အေလာင္းကို စစ္ေရးျပကြင္း ေဘာ္လီေဘာ ကစားေလ့ရွိသည့္ ေနရာ အလယ္ေခါင္ တည့္တည့္တြင္ ျမဳတ္ႏွံ ထားခဲ့သည္။တပ္ဖြဲ႕၀င္အားလံုး အျမဲသတိရေနေစရန္ ဟု မ်ိဳး၀င္းကေျပာခဲ့သည္။

အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္လိုက္ေသာအခါ လႊမ္းမိုး၏ေဒသျဖစ္ေသာ မိုးေကာင္းအုပ္စုသည္ မ်ိဳး၀င္း ႏွင့္ သံေခ်ာင္းတို႕၏ေဒသျဖစ္ေသာ မိုးညွင္းေဒသသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွအစ မေျပမလည္ျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့ သည္။ ျမစ္ႀကီးနား ႏွင့္ ေရႊကူ နယ္သားမ်ားသည္လည္း မ်ိဳး၀င္းတို႕၏ မိုးညွင္းသားမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပၾက သျဖင့္ ျမိဳ႕ေပၚသို႕ အၿပီးျပန္သြားခဲ့ၾကသည္။

ျမစ္ႀကီးနား အုပ္စု၀င္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ မ်ိဳး၀င္းတို႕၏ မိုးညွင္းအုပ္စုႏွင့္ အဆင္မေျပေသာ္ လည္း ေတာ္ လွန္ ေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျမိဳ႕သို႕ မျပန္ဘဲ ေတာထဲမွာ ဆက္ေနခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ စြတ္ စြဲခ်က္ ပံုစံ မ်ိဳးစံုႏွင့္ မ်ိဳး၀င္း၏သုတ္သင္ ရွင္းလင္း သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ခံခဲ့ၾကရေပသည္။
    အပိုင္း(၄)ကို ဆက္လက္ေရးသားေဖၚျပေပးပါမည္။
    ေမာင္ေမာင္ (ေရႊကရ၀ိက္)
Maungmaung skw facebook မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments: