Saturday, December 3, 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မင္ဒဲလား၊ ဦးသိန္းစိန္က ဒီကလက္ ျဖစ္ႏုိင္သလား


တခါတရံ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေျခအမ်ဳိးမွာ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္သြား တတ္ပါသည္။
ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက မီးေခးဂိုဘာ့ေခ်ာ့၏ ဂလက္စေနာ့စ္ဒ္၊ ပယ္ရီစထြိဳက္ကာ ဆုိသည့္ ေျဖေလွ်ာ့မွႈမ်ား (လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္း) သည္ စစ္ေအးေခတ္၏ အေမွာင္မုိက္ဆံုးကာလတြင္ ေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဲဒီအခ်ိန္ အေမရိကန္သမၼတ ေရာ္နယ္ေရဂင္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဒံုးက်ည္ ကာကြယ္ေရး၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆုိဗီယက္တို႔ၾကား အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ တျခားေဒသတို႔တြင္ ၾကားခံစစ္ပြဲမ်ား တုိက္၍ေကာင္းဆဲ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ပါသည္။
တရုတ္ျပည္က တိန္ေရွာင္ပင္၏ စီးပြားေရးတံခါးပြင့္မွႈသည္လည္း တရုတ္၏ ဗီယက္နမ္ကို မေအာင္ျမင္ေသာ က်ဴးေက်ာ္မွႈ (၁၉၇၈ ခုႏွစ္) ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေတာင္အာဖရိကတြင္ အသားအေရာင္ ခြဲျခားမွႈစနစ္၏ ေခါင္းေဆာင္ အက္ဖ္ ဒဗလ်ဴ ဒီကလက္ ကိုယ္တုိင္ကိုလည္း အသားေရာင္ခြဲျခားမွႈ စနစ္ဘက္က ရပ္ခံကာကြယ္ေပးသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသူ ျဖစ္သည္။ သူလုိ လူမ်ဳိးက လူမည္းေခါင္းေဆာင္ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလားကို လႊတ္ေပးၿပီး၊ လူျဖဴလူနည္းစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဆံုးသတ္ေစမည့္သူျဖစ္လာမည္ဟု ယံုမွတ္ရန္ ခဲယဥ္းလွပါသည္။
ယခုလည္း ျမန္မာျပည္မွာ အမွန္တကယ္ပဲ ေျပာင္းလဲမည္လားဆုိသည့္ ေမးခြန္းကို တကမၻာလံုးက သိခ်င္ေနၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ဒီကလက္ ေခတ္ ေတာင္အာဖရိက ျဖစ္မည္လား။ အတုိက္အခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ႏွစ္ဦးကေရာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားဆီက ေတာင္အာဖရိက၏ နယ္ဆင္ မန္ဒဲလားနွင့္ ဒီကလက္တုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္မည္လား။ စိတ္၀င္စားစရာပါ။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလဆန္းပိုင္းက ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၊ ဂြ်န္ဟန္နာစဘက္ တကၠသိုလ္မွာ သူ႔ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ခ်ီးျမွင့္ေသာ အခမ္းအနားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္ပါအတုိင္း ဗီဒီယိုမိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
"ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တယ္၊ လြတ္လပ္မွႈကို ေတာင့္တတယ္၊ လံုၿခံဳမွႈကို လုိခ်င္တယ္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေတာင့္တတယ္၊ သတၱိနဲ႔ ၀ိရီယနဲ႔ ႀကိဳးစားမယ္ ဆုိရင္ ဒါေတြကို တကယ္ရႏုိင္တယ္ဆုိတာကို ေတာင္အာဖရိက က်မတို႔ကို သင္ၾကား ေပးခဲ့ပါတယ္၊ က်မတို႔ဟာ ေတာင္အာဖရိကရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ နယ္ဆင္မင္ဒဲလား၊ ဒက္စမြန္ တူးတူးတို႔ကို ေလးစား အားက်ၾကပါတယ္"
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္ မင္ဒဲလားတုိ႔ တူသည့္အခ်က္မွာ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မွႈႏွင့္ အာဃာတစိတ္ကင္းမွႈတို႔ ျဖစ္မည္။ ႏွစ္ဆယ္ခုနစ္ႏွစ္ၾကာ အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ မင္ဒဲလားႏွင့္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါး ေနအိမ္အက်ဥ္းက်ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မတူသည့္အခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ယခင္ကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားေသာ အခ်ိန္ရွိခဲ့သလုိ၊ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့စရာ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္အလယ္ပိုင္းက တႀကိမ္၊ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုႏွစ္မ်ားကတႀကိမ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ၾကားက ရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား အလားအလာ ေကာင္းခဲ့သည္၊ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုးတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားဘက္က အသာစီးရခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာလည္း တစစီပ်က္စီးခဲ့ရသည္ဟု ယူဆၾကသည္။
ယခုတႀကိမ္တြင္လည္း သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ရွိႏုိင္မလား၊ စဥ္းစားစရာ ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက သူရဦးေရႊမန္းက..
" ဒီေန႔ ဒီစနစ္ကို ေျပာင္းလုိက္တယ္၊ စနစ္ေဟာင္းကို တြယ္တာတဲ့လူေတြက လက္မခံေသးဘူး၊ အဲဒီအားကလည္း အေတာ္ႀကီးတယ္.. လႊတ္ေတာ္အတြက္ အခက္အခဲမဟုတ္ဘူး၊ ႏုိင္ငံအတြက္ အခက္အခဲပဲ..." ဟု ဆုိပါသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္နုိင္ပါဟု သူရဦးေရႊမန္းက အာမခံသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ အတုိက္အခံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အစိုးရသစ္ တက္လာသည့္ေနာက္ပိုင္း ေျဖေလွ်ာ့မွႈတခ်ဳိ႕ကို အစစ္အမွန္ျဖစ္ႏုိင္ ေကာင္းသည္ဟု ယံုၾကည္ခ်င္ေနၾကသည္။
ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေနႏွင့္ လူသူသူေရွ႕မွာ တစြန္းတစမွ် ေျပာေလ့ေျပာထ မရွိသည့္အတြက္ သူတုိ႔ကို နားလည္ရန္ ခက္ခဲပါသည္၊ ဘာ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္သည္၊ တေလွ်ာက္လံုး ဖိႏွိပ္ထားသည့္ အတုိက္အခံႏွင့္ ဘာအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးရသည္ တို႔ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။
လက္ရွိအျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခတရပ္ကို ေကာက္ခ်က္ဆြဲရမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ကင္းကြာခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္၏ လႊမ္းမိုးမွႈကို အသက္ရူက်ပ္မတတ္ခံစားလာရသည့္အေပၚ စိုးရိမ္မွႈတိုးလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏုိ္င္ပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္ တရုတ္အရင္းအႏွီးျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရကာတာကို ဆုိင္းငံ႔ရန္ ေၾကညာခဲ့သည္၊ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေရးႀကီးသည့္ ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသလုိက္ရာလည္း ေရာက္သည္။ တကမၻာလံုးကုိလည္း ျမန္မာအစိုးရသစ္ သည္ ယခင္အစိုးရႏွင့္မတူ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားကို အေလးဂရုျပဳသည္ ဆုိသည္ကို အခ်က္ျပလုိက္ရာလည္း ေရာက္သည္။
တခ်ိန္တည္းလိုလိုမွာပင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႕ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖိတ္ေခၚျပီး တုိက္ရုိက္စကားေျပာခဲ့သည္၊ ယခုအထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္လည္း ဘယ္အခ်ိ္န္ႏွင့္မွ မတူသည့္ လြတ္လပ္မွႈကို ရရွိလာသည္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
အကယ္၍ က်န္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးလွ်င္၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသက စစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္ဆုိင္ၿပီး တန္းတူရည္တူ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ အန္အယ္ဒီပါတီက အမတ္ေလာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ရၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားလည္း လြတ္လပ္တရားမွ်တလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ အမွန္ တကယ္ပဲ အေျပာင္းအလဲကို ဦးတည္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ဆုိသည့္အခ်က္က ပိုရွင္းသြားပါလိမ့္မည္။ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမွႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွႈကို ပို၍ရမွာေသခ်ာပါသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာျပည္အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မွႈမ်ား အားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းရုပ္သိမ္းေစခ်င္မည္မွာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိေသာ္ျငား၊ ယင္းကဲ့သို႔ အေထြေထြရုပ္သိမ္းေပးမွႈမ်ဳိးမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေစာလြန္းပါေသးသည္ဟု ေျပာသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရဘက္က ရွင္းလင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး ေျဖေလွ်ာ့မွႈတခုလုပ္တုိင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မွႈမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ဟု အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ကတိေပးသြားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရတ္အုိဘားမားက ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ကို ေစလႊတ္ျပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ခုိင္းသည့္ ကိစၥကလည္း ကမၻာႀကီးက ျမန္မာကို အထီးက်န္ထားသည့္ ဘ၀ကို အဆံုးသတ္ ေစခ်င္ေၾကာင္း ျပသလုိက္သည့္ လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္၊ အလားတူ မၾကာခင္ကပဲ အာဆီယံကလည္း ျမန္မာျပည္ကို ၂၀၁၄ မွာ အာဆီယံဥကၠဌ တာ၀န္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္၊
သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက မတူညီမွႈမ်ားကို ညွိယူျပီး ေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္သည့္ေနရာတြင္ တခ်ိန္က ေတာင္အာဖရိက၏ မင္ဒဲလားႏွင့္ ဒီကလက္တို႔ကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလား စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္။
ယခုအထိ ျမန္မာျပည္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ဘယ္သူမွ ယတိျပတ္မေျပာရဲၾကေသးပါ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ယခုအခ်ိန္အထိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခ်ဳိ႕ကို ေတာင္အာဖရိကမွာ ဒီကလက္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကနဦး ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟု ယူေသာ္ရနုိင္ပါသည္။
ေအာက္တိုဘာလကုန္ပုိင္းမွာ ေ၀ါစထရိဂ်ာနယ္က အင္တာဗ်ဴးေသာအခါမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာျပည္၏လက္ရွိအေျခအေနသည္ ေတာင္အာဖရိ၏ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တုန္းက အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ဆင္တူသည္ဟု ႏွႈိင္းယွဥ္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာျပည္ကံေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ အတိုက္အခံဘက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏ နယ္ဆင္ မင္ဒဲလား မွာ ရွိေနျပီးသားျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ လက္ရွိသမၼတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကေရာ ျမန္မာျပည္၏ ဒီကလက္ ျဖစ္၊ မျဖစ္က မေသခ်ာေသးပါ။
ျမန္္မာျပည္ ကံဆုိးသည့္အခ်က္မွာ ထိုမေသခ်ာေသးသည့္ ဦးသိန္းစိန္ကိစၥ (Thein Sein Factor) သည္ ျမန္မာျပည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္ေရး၊ မေအာင္ျမင္ေရးကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးရာတြင္ အခရာ က်ေနသည္။
ညီေစာလြင္
ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၁
ရည္ညြန္း - A Democratic Burma? By Yuriko Koike

No comments: