Tuesday, December 6, 2011

ကိုထြန္းၾကည္

၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေဟာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တဦးၿဖစ္သူ ကုိထြန္းၾကည္က ဒီဇင္ဘာ လ ၅ ရက္ေန ့ရက္စြဲၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ခဲ့ေသာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ ့၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လက္ရွိၿမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေပၚ ေၾကၿငာခ်က္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသူ ေလးဦး ကိုသာ ကုိယ္စားၿပဳၿပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအားလုံးႏွင့္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သူ အားလုံးကုိ ကုိယ္စားမၿပဳေၾကာင္း ေၿပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေန ့ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန ့ရက္စြဲၿဖင့္ ၿပန္လည္စာထုတ္ၿပီး ရွင္းလင္းရၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာပါတယ္။မိမိတုိ ့အေနၿဖင္ ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အခ်ိန္အခါ အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ၀န္းရံၿပီး လုပ္ကုိင္သြားရမယ့္ အခ်ိန္ကာလဟု ယုံၾကည္ ေၾကာင္းႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားအေနၿဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ္၀န္းရံလက္တြဲလုပ္ကုိင္သြားမည့္ ပုံစံမ်ားကုိ ရွင္းၿပခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေၿမာက္ေရးကုိလည္း တခ်ိန္တည္းတြင္ ဆက္လုပ္လုပ္ကုိင္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္ကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားညီညီညြတ္ညြတ္ၿဖင့္ လုပ္ကုိင္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ဘားမားဗြီေဂ်မီဒီယာ ကုိေၿပာခဲ့ပါတယ္။ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေဟာင္း ကုိထြန္းၾကည္ ၏ သေဘာထားအၿမင္ by Burma VJ Media

No comments: