Sunday, August 7, 2011

ရိုးမေပ်ာ္က်ည္ကုန္ရဲေဘာ္သို ့

 
မီးခတ္ေက်ာက္လံုး ဆားတၾကံဳးနဲ ့ သင္တုန္းဓားေလး ရွိေသးရင္ေတာင္ေအာင္စိတ္ေဆာင္ခ်ီ ယံုၾကည္အားထုတ္
က်ားယုုတ္လည္မ်ိဳ သမင္ခ်ိဳဖ်ား
ပံုေဖာ္ထားေရး ေဆးမင္ေၾကာင္ရုပ္
အဟုတ္ထိုးခ်င္ ငါ့ရင္ခြင္။    ။

ခြန္တာဇံ(မကဒတ(အႏွစ္၂၀ေက်ာ္စြဲျမဲစြာတိုက္ပြဲ၀င္ေနဆဲေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွရဲေဘာ္ကို ဂုဏ္ျပဳစပ္ဆိုပါတယ္။)

No comments: