Tuesday, May 24, 2011

ျမန္မာ့သတင္း(၂၄-၅-၂၀၁၁)

 • ျမန္မာအစိုးရ လုပ္ျပဖို ့လိုေသးလို ့  ကုလကိုယ္စားလွယ္ေျပာ click
 • အင္းစိန္ေထာင္တြင္းတရားရံုးပိုမိုတင္းက်ပ္လာ  click
 • ကေလးျမိဳ ့အက်ဥ္းေထာင္မွာ အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရးေတာင္းသူမ်ားတိုးလာ  click
 • နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားၾကိဳဆိုပြဲႏွင့္စာတမ္းဖတ္ပြဲ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က်င္းပမည္  click
 • ကဗ်ာဆရာေစာေ၀ရဲ ့ပါဖြန္ ့မင့္ အႏုပညာ  click
 • နိုင္ငံျခားငါးဖမ္းခြင့္ေတြေလွ်ာ့သင့္  click


 
 • အစာငတ္ခံဆႏၵျပအက်ဥ္းသားစစ္ေခြးတိုက္ပို ့ခံရ  click
 • အစာငတ္ခံဆႏၵျပသူ (၅) ဦးစစ္ေခြးတိုက္ပို ့ေဆာင္ျခင္းခံရ  click
 • အစာငတ္ခံဆႏၵျပသူေတြကို စစ္ေခြးတိုက္ပို ့  click
 • ေထာင္တြင္းအစာငတ္ခံဆႏၵျပသူမ်ား  ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရ  click
 • ဆႏၵျပနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေထာင္ေျပာင္းဖြယ္ရွိ  click

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၆)ခ်က္

(၁) ေထာင္မွ ေန႔စဥ္ေကၽြးေမြးေသာ အစားအစာမ်ားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ  စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ အညီ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးရန္ႏွင့္ အသီးအရြက္ေၾကာ္ အပတ္စဥ္ေကၽြးေမြးရန္။

(၂) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာ စီမံခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာ ေထာင္တြင္းသတ္မွတ္ပံုစံ ဝတ္စံုအား ၆ လ   တစ္ႀကိမ္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ထုတ္ေပးရန္။

(၃) ပ်မ္းမွ်အက်ဥ္းသားဦးေရ ၁၁၀ ခန္႔ထားရွိေသာ အခန္း ၃၀ ေပ x ၅၅ ေပ အတြင္း ႂကြက္၊ ျခင္၊ ၾကမ္းပိုး   အႏၱရာယ္ကင္းေဝးေစရန္အတြက္  ေကာင္းမြန္ေသာ အခင္းထားရွိရန္၊ ျခင္အႏၱရာယ္ ကင္းေဝးေစရန္ ပန္ကာ (သို႔မဟုတ္) ျခင္ေထာင္ထားရွိေပးရန္။

(၄)  တရားဝင္ ဗလာစာအုပ္၊ ခဲတံ ကိုင္ေဆာင္ထားရွိခြင့္ႏွင့္ ေရးသားခြင့္ေပးရန္။

(၅)  ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မရရွိေသာ သီးသန္႔/သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအား သီးျခားထားေပးရန္။

(၆) ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္ မရရွိေသာ သီးသန္႔/သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအား  ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ဆံုရာတြင္  ႏုိင္ငံျခားသား အက်ဥ္းသားမ်ားနည္းတူ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးရန္


 • နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကဗ်ာဆရာ ကိုလူသစ္ကြယ္လြန္  click
 • ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္  ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းပူးေပါင္း  click
 • ရွမ္းတပ္မေတာ္မွ ျမန္မာအစိုးရအေပၚထားသည့္ စစ္ေရးသေဘာထား  click
 • SSA   ႏွစ္ဖြဲ ့ေပါင္းလိုက္သည့္အေပၚ  ကခ်င္ျပည္နယ္က အဖြဲ ့အစည္းတခ်ိဳ ့ကေထာက္ခံ  click
 • ရွမ္းပါတီကသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ဖို ့စီစဥ္  click
 • တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္  ဥေရာပ အမတ္မ်ား တိုက္တြန္း  click
 • ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအားေပးဖို ့  USCB ႏိွဳးေဆာ္  click
 • NLD  တြင္ေရြးေကာက္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ စာတမ္းသံုးေစာင္ဖတ္မည္  click
 • ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန ့စည္ကားစြာက်င္းပရန္ျပင္ဆင္  click
 • လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျကမ္းဖက္မွဳ အဆံုးသတ္ေရးျကိဳးပမ္းျကဖို ့ေဒၚစုတိုက္တြန္း  click
 • အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ဖရင့္သို ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္ ့ခြန္းေပးပို ့  click
 • စာေရးဆရာေအာင္သင္းေျပာတဲ ့ျမန္မာ့ပညာေရး  click
 • အခမဲ ့ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အတြက္ အခေငြေၾကးေတာင္းခံေန  click
 • ေဆးထိုးရန္မလုိ(ေက်ာ္သူ)  click 
 • လႊတ္ေတာ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲကို အဓိကထားေဆြးေႏြး  click 
 • တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး အစိုးရသစ္ကာကြယ္ဖို ့ ပ်က္ကြက္ ဖတ္ရန္
 • ပဲခူးတိုင္းက  ကေလးတဦး  ကေလးစစ္သားအျဖစ္သြတ္သြင္းခံရ click
 • ေညာင္တုန္းနဲ ့ပန္းတေနာ္ ကလူထုဘ၀ျမင္ကြင္းတခ်ိဳ ့  click
 • ျမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ၏ ေငြေၾကးေကာက္ခံမွဳကို  ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေန  click 
 • ဧည့္စာရင္းအတြက္ေငြ  ၂ ဆတိုးေကာက္  click
 • အေမရိကန္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမွာ ျမန္မာ့ သေဘာထား ဖတ္ရန္ 
 • နိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုလူအမ်ားေရွ ့ေလလံတင္ေရာင္းမည္  click
 • ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမူ ေလ်ာ့က်ေရး အတြက္ သမ၀ါယမေတြ ဖြဲ ့စည္းမယ္  ဖတ္ရန္
 • သမၼတ ဧ။္ ဖြင့္ဟ ၀န္ခံခ်က္ ဖတ္ရန္
 • သတင္းဓာတ္ပံုပညာဖန္တီးမွဳ (အနုပညာမိုးေကာင္းကင္)  click
 • လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္လို ့က်ေနာ္မထင္ပါဘူး (ကင္တာနားနွင့္ေမးျမန္းခန္း)  click 
 • လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္က ေဖာ္ျပလုိက္တဲ့ လက္ေတြ ့ သေဘာထားတစ္ခု ဖတ္ရန္
 • ရခို္င္ မဟာမုနိ ဘုရားျကီး အလွဴေငြမ်ား စစ္တပ္ခ်ယ္လွယ္ ဖတ္ရန္
 • မဟာမုနိေဂါပက လုပ္ပိုင္ခြင့္ စစ္တပ္ထိန္းထား  click
 • ေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသူမ်ား ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရ ဖတ္ရန္
 • ဒန္ကေလ လြတ္ေစခ်င္တယ္ဟု ေဒါက္တာ တင္ထြန္းဦးေျပာ ဖတ္ရန္
 • အဖမ္းခံရသူမွာ  KIO  အဖြဲ ့၀င္မဟုတ္ဟု ျငင္းဆို  click
 • ေတာင္ဒဂံုေလျပင္းတိုက္  click
 • NLD  လူငယ္ ၂ ဦးရဲေခၚစစ္ click
 • အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို NLD  အတိုးမဲ ့ေငြေခ်း  click 
 • ခရီးသြားလုပ္ငန္းေျကာင့္ သဘာ၀ ပါတ္၀င္းက်င္ ပ်က္စီး ဟု NLD သတိေပး ဖတ္ရန္
 • သဘာ၀၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစိုးရလက္ေတြ ့ေဆာင္ရြက္ရန္လို  click
 • နာဂစ္ေဒသေက်းရြာမ်ား၌ စကၤာပူအစိုးရျပည္သူတို ့ပံ့ပိုးမွဳျဖင့္စက္ေရတြင္းမ်ားတူးေဖာ္မည္ click
 • သမၼတသစ္ရဲ ့တရုတ္ခရီးစဥ္ဘာေတြ ထူးျခားမလဲ (ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္းႏွင္ ့ေမးျမန္းခန္း)  click
 • အစိုးရသတင္းစာေရးသားေဖာ္ျပခ်က္  KNU ျငင္းဆို  click
 • ခရီးသည္တင္ကားမ်ားပစ္ခတ္ခံရ click
 • မြန္ပါတီမွေလွ်ာက္ထားသည့္ အငွားဖုန္း  ဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ ခ်ေပး  click
 • သံလြင္ေရကာတာစီမံကိန္း  အလုပ္သမားတရုတ္ေလးေယာက္  ေပ်ာက္ဆံုး၊သွ်မ္းတပ္လက္ခ်က္ဟု  click
 • ဦးေမာင္ေမာင္အေပၚ စြတ္စြဲခ်က္မခိုင္လံု ဟု အင္စီယူဘီ  ရွင္းလင္း  click
 • ျမန္မာ  ၁၀၀ ေက်ာ္  ထိုင္းတြင္ ေရာင္းစားခံရ  click
 • ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္  တပ္မွဴးအဆင့္နွစ္နိုင္ငံအလံတင္ေဆြးေႏြးပြဲ ေကာ့ဘဇားတြင္ျပဳလုပ္  click
 • ဒုကၡသည္မ်ားစခန္းတြင္းေနထိုင္မွဳရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျပီ  click
 • မယ္လႏွင့္ အုန္ဖ်ံ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္  လူဦးေရစစ္ေဆး  click
 • တီးတိုးေငြေၾကး အပိုင္း(၆) click
 • ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္လမ္းျပေဆာင္ပါမည္ click 
 • ရယ္စရာ ပေဟဠိအမွတ္ ၀၁၂  click
 • တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမွ ဘီလ်ံနာသို ့(ေဆာင္းပါး) click


 
 • နယ္ေျမသတ္မွတ္မွဳမေလွ်ာ့နိုင္ဘူးဟု Netanyahu  ေျပာ  click
 • အစၥေရး ေစ့စပ္ခ်င္ေသာ္လည္း  ၆၇ နယ္နိမိတ္ကိုလက္ခံမည္မဟုတ္  click
 • ယူအက္စ္နဲ ့ယူေကရဲ ့မရွိမျဖစ္ဆက္ဆံေရး  click 
 • ယီမင္မွာထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မွဳေတြျဖစ္  click 
 • ပါကစၥတန္ေရတပ္စခန္းတည္ေဆာက္ေရး တရုတ္မသိေျကာင္းျငင္းဆန္  click
 • ပိုေနျမဲ က်ားေနျမဲဆိုတာမ်ိဳးဆက္ရွိမေနေတာ့ဘူးအိုဘားမားမိန္ ့ခြန္းေကာက္နုတ္ခ်က္(ေဆာင္းပါး) click 
 • ျဗိတိန္ဘုရင္မၾကီးသမတအိုဘားမားကို နိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနားနဲ ့ျကိဳဆို click 
 • အိုက္စ္လန္းကမီးေတာင္ျပာေတြ ထပ္ထြက္  click
 • သန္ ့ရွင္းတဲ စြမ္းအင္နဲ ့နည္းပညာေစ်းကြက္ click
 • တရုတ္ျပည္ရဲ ့ ပတ္၀န္းက်င္ထိ္န္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းနဲ ့  ထိုင္းနိုင္ငံအတြက္အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္  click 
 •  ပရီးမီးယားလိဂ္ ေနာက္ဆံုးေန ့ပြဲမ်ား  click
 • အင္တာနက္ညီလာခံက်င္းပ  click

No comments: